પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક તરીકેની ભરતીમાં જનરલ કેટેગરીને વયમર્યાદામાં આપવામાં આવતી છુટછાટ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જેના કારણે અનેક ઉમેદવારોએ વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં બાકાત રહેવું પડે તેવી સ્‍થિતિ સર્જાવવા પામી છે ત્‍યારે વયમર્યાદા ૩૫ વર્ષ સુધી યથાવત રાખવા માટે ગાંધીનગર ખાતે રજુઆત કરવામાં આવી હતી.
   પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ રાજ્‍યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૬થી ૮માં ટેટ-૨ પાસ ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવે છે. આ ભરતી માટે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ૩૦ વર્ષની વયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલી છે. જો કે યોગ્‍ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને સાદુ મેરિટ ધરાવતા ઉમેદવારોને ભરતીમાં અન્‍યાય થાય નહીં તે માટે રાજ્‍યના પૂર્વ મુખ્‍યમંત્રી નરેન્‍દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં આવી ભરતીમાં બધી કેટેગરીમાં પાંચ વર્ષની છુટછાટ આપી હતી પરંતુ આ છુટછાટની સમયમર્યાદા તા. ૩૦ સપ્‍ટેમ્‍બર ૨૦૧૪ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જેને વર્તમાન મુખ્‍યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા રિન્‍યુ કરવામાં આવી નથી એટલું જ નહીં વિદ્યાસહાયકોની ભરતી છેલ્લા દોઢ વર્ષથી કરવામાં આવી નથી જેના કારણે રાજ્‍યના હજારો ઉમેદવારોના જીવનની શિક્ષક બનવાની છેલ્લી તક ઝુંટવાઈ જાય તેમજ ધણા આશાસ્‍પદ યુવાનોની કારકીર્દી રોળાઈ જાય તેવી સ્‍થિતિ સર્જાવવા પામી છે ત્‍યારે આ સંદર્ભે રાજ્‍યભરમાંથી અનેક યુવાનોએ શિક્ષણમંત્રી તેમજ અન્‍ય મંત્રીઓનું ધ્‍યાન આ તરફ હોવું છે તેમ છતાં હકારાત્‍મક પ્રતિસાદ સાંપડયો ન હતો. જેથી આગામી ધોરણ-૬ થી ૮ની ભરતીમાં ઉમરમાં છુટછાટ આપવામાં આવે અને ઉમેદવારોને ક્‍યાય મળે તે માટે ઉમેદવારએ રાજ્‍ય સરકારને સામુહિક રજુઆત કરીને વિદ્યાસહાયકની ભરતી માટેની વયમર્યાદામાં પાંચ વર્ષની છુટછાટ આપવા તેમજ સત્‍વરે વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવા માટે રજુઆત કરી હતી.
CCC EXAMINATION REGISTRATION  Clik here

Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 13-10-2014 on our site ccc.gtu.ac.in

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.


GPSC EXAM PEPAR SOLUTION

 CLICK HERE & DOWNLOAD

 GPSC EXAM PEPAR


New Press Note For HSC Science Semester I and III 2014
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/news/talati-result#sthash.45xS866Q.dpuf
  Gujarat revenue talati result 2014 (16-2-2014) (1500 Jagya) Talati Provisional merit list


તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદીclik here P D F
તલાટી ભરતી નું પર્સનલ રીઝલ્ટ માટે અહી કિલક કરો
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/news/talati-result#sthash.45xS866Q.dpuf
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી10 Oct 2014 - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/home#sthash.O7IknQd0.dpuf
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી10 Oct 2014 - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/home#sthash.O7IknQd0.dpuf
Revenue Department of Gujarat published official result for 1500 Revenue Talati / Clerk written exam result.


CCC Result Declared. date 20-9-14 to 1-10-14.
CLICK BELOW for DOWNLOAD.
NEW RESULT CCC DATE : 20-9-2014 to 1-10-2014 UPDATE sathe LAST 5 PAGE NEW.
ના રોજ લી

તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી

૧૦-૧૦-૨૦૧૪
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી
 Download - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/news/talati-result#sthash.45xS866Q.dpuf

તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી

૧૦-૧૦-૨૦૧૪
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી
 Download - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/news/talati-result#sthash.45xS866Q.dpuf

તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી

૧૦-૧૦-૨૦૧૪
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ લીધેલ મેહસુલ તલાટી વર્ગ-૩ની પરીક્ષાના લગભગ ૫ ગણા ઉમેદવારની કામચલાઉ મેરીટ યાદી
 Download - See more at: http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/news/talati-result#sthash.45xS866Q.dpuf

 New બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ કામગીરીના ફી ના દરોમાં સુધારા કરવા બાબત

ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) 
બોનસ ચુકવવા બાબતPDF clik here
New સળંગ એકમમાં જુન- ૨૦૧૪ થી ઘો-૧૨ ના પ્રથમ ક્રમિક વર્ગના INDEX NO. મેળવવા બાબત

 CCC QUIZ is MCQ type question and answer based Gujarati game.This is specially designed for help candidate to pass GTU CCC exam theory. This game contain most important questions that can be asked in CCC exam at GTU.This game will help you for handy preparation for CCC exam.CCC QUIZclik here

http://vidyasahayakgujarat.org/

  December 2014 Various Examination Schedule; Gujarat University To Download in PDF.
clik here 

 New HSC Semester I and III Examination Hall Ticket

 CCC EXAMINATION REGISTRATION

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.

Next Session will Start on 13-10-2014 on our sitehttp://ccc.gtu.ac.in


  CCC EXAMINATION Hall Ticket  Clk here 

Central Teacher Eligibility Test (CTET)Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examinati clik here

Chief Minister Scholarship Scheme for under graduate students.

Students who passed 12th with Science & Commerse can apply.

Last date:- 15/10/2014

For more details & Online registration :- CLICK HERE


 C.P.F. કપાત ની ઓનલાઈન માહિતી માટે અહી કિલક કરો

 GTU C C C EXAM RESULT 19 SEPTEMBER CLIK HERE


GUJAT UNIVERSITY External Exam Nov - 2014 CLIK HERE

સામાન્ય ભવિષ્યનીધિમાં લઘુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા
Clik here PDF 

 ઉચ્ચક વેતન - ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટીએ-ડીએ અંગે

Clik here P D F 

 સ્ટેપીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત 

Clik here .PDF 


 રેલ્વે ની જાહેરાત અહી કિલક કરો 
Relwe bhartiઅહી કિલક કરો 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

ફિક્સ પગારસુપ્રીમકોર્ટમુદત તારીખ :૧૪  -૧૦ - ૨૦૧૪

પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાની હોલટીકીટ

  New HSC SEMESTER - I AND III EXAMINATION TIME TABLE OCT.2014


 રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચૂકવવા બાબત clik here P D F
  HTAT Result clik here
ધોરણ -૧૦ અને ૧૨ ના ખાનગી ઉમેદવાર  ના ફોર્મ ભરવા બાબત
 New Paripatra for Private candidates (of GSOS)

RADHKRUSNAN TEACHER DAY  પુરણ ગોંડલીયા

વિવિધ ભરતી ની જાહેરાત માટે અહી કિલક કરો  

કેન્દ્રિય કર્મચારીઓ માટે ખુશ ખબર છે. કેન્દ્ર સરકારે આ કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (ડીએ)માં સાત ટકાનો વધારો કર્યો છે. તેથી હવે કેન્દ્રિય કર્મચારીઓને ૧૦૭ ટકા ડીએમ મળી રહેશે. . આ વધારો પહેલી જુલાઇથી જ લાગુ ગણાશે

CCC EXAMINATION REGISTRATION FORM for

SECOND Phase CCC exam's Hall Tickets are 

available now
CCC EXAMINATION REGISTRATION  

 Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 8 September 2014 on our site ccc.gtu.ac.in


Registration will be opening at 11:30 AM on 08-09-2014.રોજગાર સમાચાર તારીખ :૩/૯/૨૦૧૪ Rojgar Samachar clik here 

Gujarat Technological University, Ahmedabad 
   CCC EXAMINATION REGISTRATION  

Next Session will be announced shortly on our site ccc.gtu.ac.in

Registration will be opening after the announcement on the website.

c c c exam websait clik here

 Fix pay new date 09-09-2014

Paripatra for Private candidates સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ પરીપત્ર પી..ડી .એફ.

 uchchprathmik sixak /vidhyashayk / ane prathmik sixak na bdlina niymo priptr Date /2/8/2014 Clikhere P D F

****************************************************
 Tat-2 result 20 % .avyu. Eng -4.50 %  .samajikvignan nu 18.09 % sci.&maths nu 41 % kul 1 lakh vidhyarthiao ae prixa api hati.

*****************************************************

HTAT EXAM NOTIFICATION 2014-15

DATE :03 - 08 - 2014 TAT-2 question paper.pdf Clikhere

 News : TET - 1 and TAT - 2 Related News Click Here Updated on 04-08-2014 


Sheet - 1