રાજ્ય સરકારના અધિકારી-કર્મચારીઓના ડેટાબેઝ સાથે આધાર નંબર લીન્ક કરી ડી.બી.ટી મોડ પર પેમેન્ટ કરવા બાબતCLIK HERE P D Fસ્કૂલમાં શિક્ષકોને પડતી મુશ્કેલી નિવારવા માટે‘ઉકેલ’ ઉત્સવ યોજવાનો નિર્ણય
નવો અભિગમ શિક્ષકો પોતાની મુશ્કેલીઓ ફોર્મમાં લખીને મોકલશે ત્યારબાદ તેનો ઉકેલ લવાશે સ્કૂલોમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકો ઉપરાંત અન્ય કર્મચારીઓને પડતી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે અમદાવાદ પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. તેમણે સ્કૂલના કર્મચારીના પડતર પ્રશ્નો અને તેમને પડતી મુશ્કેલીઓના નિકાલ માટે ‘ઉકેલ’ ઉત્સવનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેના ભાગરૂપે જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક સ્કૂલોના કર્મચારીઓ પાસેથી તેમને પડતી મુશ્કેલી અને પડતર પ્રશ્નોની વિગતો મંગાવવામાં આવી છે અને હવે તાલુકા કક્ષાએ આ ઉકેલ ઉત્સવમાં તેમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવામાં આવશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. સ્કૂલના આચાર્યને આ અંગેનો પરિપત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે અને પરિપત્ર શિક્ષકોને વંચાવી તેમની સહી લેવાની રહેશે, જેથી કોઈ પણ શિક્ષક ઉકેલ ઉત્સવની માહિતીથી વંચિત ન રહી જાય.પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર અમદાવાદ જિલ્લાની સ્કૂલોમાં કાર્યરત હેડ ટીચર, મુખ્ય શિક્ષક, પ્રાથમિક શિક્ષકો, વિદ્યાસહાયકો, ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકો, બીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર, સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર તથા અન્ય કર્મચારીઓના લાંબા સમયથી પડતર પ્રશ્નો તથા અનુભવાતી મુશ્કેલીઓ વિશે યોગ્ય રજૂઆત કરી શકાય તે માટે અમદાવાદ પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા ઉકેલ ઉત્સવ યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નવતર પ્રયોગના લીધે શિક્ષકોની મુશ્કેલીઓ સીધી જ ઉચ્ચકક્ષાએ પહોંચશે અને તેનો નિરાકરણ થશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.આ અંગે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક સ્કૂલોને પરિપત્ર મોકલી દીધા છે. પરિપત્ર સાથે એક ફોર્મ પણ મોકલવામાં આવ્યું છે. જેમાં કર્મચારીઓ પોતાની મુશ્કેલીઓ અથવા તો પડતર પશ્નોની વિગતો લખીને મોકલી શકે છે. જિલ્લાની તમામ સ્કૂલોમાં કામ કરતા શિક્ષકો તથા અન્ય કર્મચારીઓ પૈકી જેન્યુઈન મુશ્કેલી અનુભવતા કર્મચારીઓએ આપેલા ફોર્મમાં તમામ વિગતો ભરવાની રહેશે અને ગ્રૂપાચાર્ય મારફતે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને મોકલવાના રહેશે.સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે મોટાભાગના કર્મચારીઓએ ઉકેલ ઉત્સવ માટેની વિગતો તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી સમક્ષ મોકલી આપી છે અને હવે તાલુકા કક્ષાએ ઉકેલ ઉત્સવનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે. આ અંગે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી દ્વારા ઉકેલ ઉત્સવ અંગે સંબંધીત તમામ લોકોને જાણ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત કોઈ કર્મચારી ઉકેલ ઉત્સવથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે તમામ સ્કૂલમાં જે પરિપત્ર ડીપીઈઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો છે તે પરિપત્ર પર સ્કૂલના તમામ શિક્ષકોની સહી લેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેથી કોઈ પણ શિક્ષક ઉકેલ ઉત્સવથી વંચિત ન રહે.✍✍✍

મેડિકલ સહિત પેરામેડિકલમાં એક સાથે ઓનલાઈન પ્રવેશનો નિર્ણય

- સરકાર અને મેડિકલ એજ્યુકેશન કમિશનરની મંજૂરી મળતા

- મુદ્દત વધારવા MCIની જાણ કરાશે

૨૨મી બાદ મોકરાઉન્ડ અને ૫મી સુધીમાં ફાઈનલ એલોટમેન્ટ કરી દેવાશે
 7 Pay Excel Sheet for 1800 to 5400 Grade Pay

કેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત Click here PDF date 16/8/2016

 7 pay Guidlines of 7th pay fixation letter clik here p d f

સાતમા પગાર પંચ પગાર બાંધણી ની કાર્ય વાહી અંગે ક્લિકકરો


ખેલમહા કુભ ૨૦૧૬ રજીસ્ટ્રેશન બાબતે પી.ડી.એફ.


धोरण-नव सामाजिक विज्ञान मा आयोजन 206-17 P D F CLIK HERE
Best Teacher Award 2016

ધો ૯ થી ૧૨ તથા કોલેજ કક્ષાના એસ.ટી વિદ્યાર્થીઓનું ઈ પોર્ટલ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરવા તથા રજીસ્ટ્રેશન થયેલ વિધાર્થીઓની માહિતી આપવા બાબતclik here P D F

Std 11(Economic) Blue Print

National Scheme of incentive to girl for secondary education

Student Data Capture Format X L SEET CLIK HERE XL SEET

પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની આંતરિક બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ :તા.10/08/2016 સમય : 12 કલાકથી તા.12/08/2016 સમય : 17 કલાક સુધી
વેબસાઇટ :http://www.dpegujarat.org/

  • સરકારી માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી - ૨૦૧૪ પ્રક્રિયા અંતર્ગત પ્રતીક્ષા યાદી પરના ૧૦૧ ઉમેદવારોને જિલ્લા ફાળવણી અંગેનો કેમ્પ તા. ૨૩/૮/૨૦૧૬ના રોજ એસ.ટી.ટી.આઈ., જી.સી.આર.ટી. કેમ્પસ, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર ખાતે ૧૧.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવેલ છે. આથી ૨૦૧૪ ની ભરતી પ્રક્રિયાના વેઇટિંગ લીસ્ટના ૧૦૧ ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત કેમ્પના સ્થળે અચૂક હાજર રહેવું.http://gserb.org/

 पगार फिक्सेशन बाबत  परिपत्र Circular क्लीक करे पी.डी.एफ

Download Seventh Pay Excel Sheet

 

 click here to download

 
વસ્તી ગણતરી -૨૦૧૧ ના આધારે સ્થાનિક વળતર ભથ્થું - ઘરભાડા ભથ્થાની ચુકવણી કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે નામ. હાઈકોર્ટના તા.૦૫-૦૭-૨૦૧૬ના ચુકાદા અનુસંધાને સમિતિની રચના કરવા બાબતCLIK HERE P D F


PANCHMAHAL

 7th Pay Highlights
* અમલ 1/1/16 થી.
* ગ્રેડ પે રદ થાય છે.
* છઠ્ઠા પે માં 1/1/16 ના રોજ જે બેઝિક + ગ્રેડ પે હોય તેને 2.57 થી ગુણવો.
* જે ફિગર આવે તેને 7માં પગાર પંચ ના કોઠા માં આપેલા પોતાને લાગુ પડતા બેઝિક અને ગ્રેડપે ના ખાના માં ચેક કરો. જો બરાબર આપની ફિગર આવે તો તે આપનો 1/1/16 ના રોજ બેઝિક પગાર થશે, અને જો તે રકમ ના આપેલ હોય તો તરત તે રકમ થી વધુ રકમ એટલે કે બંચિંગ મુજબ તે પછીના નીચેના ખાનામાં આપેલ રકમ આપનો બેઝિક થશે.
*DA શૂન્ય થશે.
* HRA, Medical અને CLA ના નવા દર હવે પછીના 4 માસમાં નક્કી થશે. નક્કી ના થાય ત્યાં સુધી પ્રવર્તમાન દર ચાલુ રહેશે.
* નવા દર સરકાર જે તારીખે સ્વીકારે તે તારીખે થી અમલ માં આવશે.
* વાર્ષિક ઇંક્રીમેન્ટ 3% રહેશે.
* ઇંક્રીમેન્ટ માટે 1/1 અને 1/7 એમ 2 તારીખો આવશે.
નોકરીની મૂળ શરૂઆત ની તારીખ 1/1 થી 30/6 હોય તો ઇંક્રીમેન્ટ 1/1 ના રોજ અને 1/7 થી 31/12 હોય તો ઇંક્રીમેન્ટ 1/7ના રોજ આપશે તેવું લાગે છે.*
* નવા બેઝિક માં HRA CLA અને Medical ઉમેરવાથી Gross Pay મળશે.
Example of Fixation
1/1/16 ના રોજ બેઝિક 59180 અને ગ્રેડ પે 10000 હોય તો 69180 x 2.57 = 177793 થાય. હવે કોઠામાં 37400-67000 માં 10000 ગ્રેડ પે માં 177793 પછી નો સ્ટેજ 182700 છે. તો 1/1/16 ના રોજ બેઝિક 182700 થાય.સરકારનો આભાર પણ ૭માં પગાર પંચનો સંપૂર્ણ લાભ આપોઃ કર્મચારી મહામંડળ
 ગાંધીનગર તા. ર :.. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી એ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચનો લાભ આપવાની જાહેરાત કરતા સદર જાહેરાતને ગુજરાત રાજય કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા આવકારવામાં આવી છે.    ગત તા. ૩૧-૭-ર૦૧૬ ના રોજ મહામંડળના પુર્વ પ્રમુખશ્રી આર. એ. પટેલના ગાંધીનગર ખાતે વય નિવૃતિ સન્માન સમારોહ ગાંધીનગર મ્યુનિસીપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયરશ્રી દેવેન્દ્રસિંહ ચાવડાના અધ્યક્ષ સ્થાને તથા સંકલન સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી વિષ્ણુભાઇ પટેલના મહેમાનપદે યોજવામાં આવેલ હતો જેમાં ઉપસ્થિત તમામ મહામંડળના હોદેદારો પ્રમુખ કાર્તિક ત્રિવેદી, મહામંત્રી આર. એચ. પટેલ તથા સંકલન સમિતિના હોદેદારો અધ્યક્ષ શ્રી વિષ્ણુભાઇ પટેલ, આર. એ. પટેલ, પ્રવિણભાઇ સુતરીયા, પ્રવિણભાઇ સોલંકી, દેવમુરારી, જી. એમ. પટેલ, ચંદુભાઇ જોષી વિગેરેએ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી  આનંદીબેન પટેલનો આભાર માન્યો હતો. આમ આવેદન પત્ર આપવાના બીજા જ દિવસે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમારી લાગણી અને માંગણીને પ્રાધાન્ય આપવા બદલ ગુજરાત રાજય કર્મચારી મહામંડળ હૃદયથી આભાર વ્યકત કરે છે અને સાથે સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચનો લાભ જે રીતે આપેલ છે તે મુજબ સંપૂર્ણ લાભ આપવા માટેની જાહેરાત કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. તેમ પ્રમુખ કાર્તિક ત્રિવેદી અને મહામંત્રી આર. એચ. પટેલ જણાવે છે.
 વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૧૧
ટ્યુશન કલાસીસ બધ કરવા બાબતdownload-circular. P D F

 SSC, HSC પરીક્ષાના આવેદન પત્રોમાં આધાર કાર્ડ નંબર બાબતdownload-circular P D F
 .
 અખબાર યાદી ધોરણ-૧૨ પુરક પરીક્ષાનુ પરિણામdownload-circular P D F
 નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા ના વિધાર્થી ની ફી બાબત પરિપત્ર બનાસકાંઠા

વિનિયમ ક્રમાક ૨૦(૩) માં સુધારા બાબતdownload-circular P DF

ક્રમિક વર્ગ તેમજ વર્ગ વધારાની દરખાસ્ત બાબતhtdownload-circular P DF

 ધો.૯ થી ૧૨ સેમેસ્ટર પધ્ધતિ બાયસેગ દ્રારા માર્ગદર્શનhdownload-circular P D F

 બાયસેગ ચેનલ પ્રસારિત ધોરણ-૯download-circula P D F

માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક  અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો 

     ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના

ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવાને લગતી સૂચનાઓ જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

 કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે. અને કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે નહીં તે અંગેની વિગતો જોવા અહીં ક્લીક કરો.

 એફિડેવિટનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

 Click Here to View Charges and Terms and Conditions for Online Payment

Download Challan for Additional Class Application

 Download Challan for Next Upper Class Application

TO DOWNLOAD SCE STD-9 CLICK HERE


TO DOWNLOAD SCE STD-10 CLICK HERE


Read more:http://www.edusafar.com

ધોરણ -૧૦ ગણિત અને વિજ્ઞાનટેકનોલોજી પરીક્ષાલક્ષી બ્લુ પ્રિન્ટ પી.ડી .એફ. અહી કિલક કરો

 धोरण - दस अने धोरण -12 मासवार आयोजन पी.डी.एफ.अही किलक करो

 અખબાર યાદી એસ.એસ.સી.પરીક્ષા પુરક જુલાઈ ૨૦૧૬ નું પરિણામક્લિક કરો

માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક

અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો  

 ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના

  વિજ્ઞાન માં ઉપયોગી પ્રયોગો ની માહિતી પી.ડી.એફ clik here
ઉ.મા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં માર્ચ ૨૦૧૬મા બી ગ્રુપમાં ઉતીર્ણ વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષય(050)ની પરીક્ષામાં બેસવાની ખાસ તક આપવા બાબતclik here p d f
જુન૨૦૧૬ થી ધો-૧૨ ના ક્રમિક વર્ગની મંજુરી આપવા બાબત.clik here p d f
माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्ष क संध नी माननीय शिक्ष ण मंत्री श्री . ने रजुआत पि.दी.एफ. क्लिक करे


અટલ ઇનોવેશન મિશન હેઠળ અટલ ટીકરીંગ લેબોરેટરીની સ્થાપના કરવા બાબત.CLIK HERE P D F

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૦૯ સુધીમાં નિમણુક પામેલ જુના શિક્ષકોની માહિતી મોકલવા બાબતCLIK HERE P D F


રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતી
થી નિમણૂંક પામેલા કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર ખાસ રજા મંજુર કરવા બાબતclik here P D F
રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલા પુરૂષ કર્મચારીઓને પિતૃત્વની રજાઓના લાભ આપવા બાબતCLIK HERE P D F

રેવન્યુ તલાટી રિઝલ્ટ જાહેર થઇ ગયું છે.Gujarat Gsssb Revnyu Talati Result Declared clik here p d f
આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ માટે લોન આપવા બાબત. રૂ.૬ ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ/૧૩૨૦૧૫/૮૮૫૮૬૯/અ ડાઉનલોડ ફાઈલ

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ થી ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓ-અધિકારીને નિવૃત્તિ-અવસાન સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર નિયમોનુસાર મળવા બાબત
 બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક તથા ઉ.માં.શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષાણ આપવા બાબતેપરીપત્રcircular CLIK HERE P D F
  
ડેટાએન્ટ્રી કરવા બાબતCLIK HERE P D F

સી.પી.એફ.કેમ્પ બાબત ૮/૭/૨૦૧૬ થીCLIK HERE P D F
  
CPF કેમ્પમાં નવા CSRF-૧ અને નોમીની ફોર્મ બાબતે..(૪-નકલ)clik here P D F

એસ.એસ.સી પુરક પરીક્ષા કાર્યક્રમ જુલાઈ ૨૦૧૬.clik here p d f

શિષ્ય વૃતિ ની દરખાસ્ત તૈયાર કરવા બાબત CLIK HERE P D F   •  
  • REHEM RAHEMATE...CLIK HERE P D F
    મૃત્યુ - સહ - નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી Death - Cum-Retirement Gratuity (D.C.R.G.) ની વિલંબિત ચુકવણી પર વ્યાજ ચૂકવવા બાબતCLIK HERE P D F


 પ્રવાસી શિક્ષકો ના બીલ કેવી રીતે બનાવવું તેની ફોર્મુલા અહી કિલક કરો { પી.ડી.એફ.}

ધોરણ 11 science સેમેસ્ટર 2 પરિણામ બાદની કાર્યવાહી બાબત લેટેષ્ટ પરિપત્ર
 વિધાર્થીઓ નાં પરિણામ માં નામ /અટક સુધારવા અરજી પત્રક  શાળાનાં વડાએ ભરવાનું પત્રક
પરિણામ વેરીફીકેશન બાબત ઓલ ઈન  CLIK HERE P D F


ઇન્કમટેકસ રિટર્ન હવે ટેકસ એપથી ભરો
હેલો ટેક્ષ એપ : માત્ર ૩ કે ૪ મિનિટમાં જ ભરાઇ જશે રિટર્ન  નવી દિલ્હી તા. ૪ : જુલાઈ મહિનો આવતાં જ પગારદાર વર્ગ માટે ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ફાઈલ કરવાનું મુસિબતભર્યું કામ સામે આવી જાય છે. લોકો ઈનકમટેકસ રિટર્ન નિષ્ણાતો તેમજ સીએ જેવા પ્રોફેશનલને શોધવા લાગે છે. પરંતુ 'એન્જલ પૈસા' નામના સ્ટાર્ટ અપે આ પડકારને સરળ બનાવવા માટે હેલો ટેકસ નામની એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપની મદદથી ત્રણ ચાર મિનિટોમાં કોઈપણ વ્યકિતએ પોતાની જાણકારી આપ્યા વગર ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ભરી શકાય છે. આ એપ એન્ડ્રોઈડ વિન્ડોઝ અને એપલ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.
      ઈનકમટેકસ રિટર્ન દાખલ કરવા માટે કોઈપણ સ્માર્ટ ફોન ધારક પોતાના ફોન પર હેલ્લો ટેકસ એપને ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ડાઉન લોડ કર્યા બાદ એપમાં જઈને પોતાનું ફ્રેસ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. જેમાં એક મિનિટ કરતાં પણ ઓછો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ આઈટીઆરમાં જઈને અરજદારે પોતાની જાણકારી આપવાની હોય છે. આ કામમાં ત્રણ ચાર મિનિટનો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ અરજદારે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા ૧૨૫ રૂપિયા આપવાના હોય છે અને રિટર્નનું કામ પૂરું થઈ જાય છે.
      હેલ્લો ટેકસ એપને વિકસાવવાનું કામ ત્રણ યુવાન કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી લગભગ ૧૫ હજાર લોકો આ એપ દ્વારા પોતાનું વાર્ષિક ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ભરી ચૂકયા છે. હેલ્લો ટેકસના સહસંસ્થાપક ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ હિમાંશુકુમાર કહે છે કે અમે નોન પ્રોફેશનલ લોકોને ધ્યાનમાં રાખતાં આ એપ બનાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે એપનાં માધ્યમથી રિટર્ન ભરવા દરમિયાન તમારો પગાર કેટલો છે અને તમે કયાં કામ કરો છો જેવી તમારી પર્સનલ જાણકારી કોઈને મળતી નથી. 
** મહત્વની માહિતી તમામ સી.પી.એફ. ઉપયોગકર્તા માટે..
 **PRAN નંબર નાં આધારે CPF NUMBER (PPAN NUMBER) મેળવો.
** CPF નંબર (PPAN NUMBER) ને આધારે NE PRAN નંબર મેળવો.
** તમારા CPF નંબરને આધારે પ્રાણ કીટ ક્યારે આવશે?ક્યાં કુરિયારમાં આવશે તેની પુરી માહિતી મેળવો...વધૂ માહિતી માટે નીચેની લિંક પર.https://cra-nsdl.com/CRA/pranCardStatusInput.do  

પુરક પરીક્ષા ધોરણ ૧૨ણી રસીદ તથા સેમ.૨ ના ગુણપત્રકો તા.૦૪/૦૭/૧૬ના વિતરણ અંગે.
cpf માંથી રિટાયર્ડ બાદ
નીચેની વેબસાઈટ પર બધાજ ફોર્મની લિંક આપેલી છે. જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી 3 નકલમાં સેટ બનાવી પેન્શનની જેમ દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે તેમ શાળા દ્વારા ડી.ઈ.ઓ ને દરખાસ્ત મોકલાવવી. આજ સુધી ડી.ઈ.ઓ ઓફીસ ને પણ ફોર્મની ખબર નહિ હોય કારણ કે રિટાયર્ડ ના આવા કોઈ કેસ નહિ આવ્યા હોય. ઉપરોક્ત સમજ મારી અંગત છે. વધુ માહિતી ડી.ઈ.ઓ પાસેથી રૂબરૂ મળી મેળવી શકાય.https://www.npscra.nsdl.co.in/state-forms.php clik here
फाजल पड़ेला शि क्ष को ने रिकोल करवा बाबत 30 / 04 / 2016 नो परिपत्र क्लिक करो पी.डी.एफ
 વર્ગખંડ નિરીક્ષણ કાર્ય માટેનું પ્રમાણપત્ર બાબત.  નિરીક્ષણ પ્રમાણપત્રP D F CLIK HERE

 તપાસ સમિતિ વડોદરા  પી.ડી.એફ .clik here
  
અગત્યનું - બિન સરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચતર મા.શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવા અંગેP D F CLIH HERE

બિનસરકારી અનુ.મા અને ઉ.મા શાળાઓમાં વહીવટી સહાયક જુ.કા ની ભરતી બાબત.P D F Clik here

 Rozgaar Samachar (02 March 2016)downloads/rozgaar_02_03_2016.pdf

RRB Railway Admit Card 2016, Railway RRB Admit Card 2016 For 18252 Post clik here

GSSSB: Revenue Talati Exam(28-02-2016)Official Provisional Answer key Declared Prov-Ans-Key- .pdf clik here

 www.answerkey.nibschool.com

માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માં સિનીયોરીટી બાબત અભિપ્રાય clik here 

💥NTSE 2015 Result.,meritclik here

 એકપણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ.મા.શાળાઓ માં વહીવટી સહાયક ની ભરતી કરવા અંગે અમરેલી ડી.ઈ.ઓ. પરિપત્ર પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો.

શિક્ષક એવોર્ડ ICT શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સ બાબત.CLIK HERE PDF

પ્રતિ,આચાર્યશ્રી તમામ માધ્યમિક /ઉચ્ચતર શાળાઓ ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા અગે કાયર્ક્રમ બાબતCLIK HERE WALD FAIL

 ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા માટે પેરક વક્તવ્ય પ્રસારણ કાય્રક્મ અગેCLIK HERE એમ,એસ.ઓફીસન ફાઈલ 

 उच्चतर माध्यमिक शाला मा प्रवासी शिक्षक भरती बाबत नो लेटेस्ट परिपत्र क्लिक हेयर टू व्यू
પ્રવાસીશિક્ષકો ની તાસ ની ફાળવણી મહેસાણા જીલ્લો અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ
પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવા બાબતે...clik here pdf aripatr -1
પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરીપત્ર મુજબ કાયવાહી કરવી.. clik here pdf paripatr -2

પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરીપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવા બાબતેclikhere p d f paripatr-3
Download Income Tax Calculator 2015-16 CLICK

 પ્રવાસીશિક્ષકો ની તાસ ની ફાળવણી મહેસાણા જીલ્લો અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ

Teacher Registration confirm નહિ કરેલ શાળાઓનું લીસ્ટ

સુરત જીલ્લા વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ નાં પગાર ડેટાનાં કોમ્પ્યુટર વહીવટી ખર્ચના નાણા જમા કરવા બાબત.P D F CLIK HERE
નવસારી  જીલ્લાતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ એક પણ ક્લાર્ક નથી તેવી શાળાઓની માહિતી બાબતP D F CLIK HERE

प्रवासी शिक्षको नी भरती नो पत्रको पी.डी.एफ. अही किलक करो

વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના વિધાર્થીમાટે ઉપયોગી

 એસ.એસ.સી. અને એચ.એચ. સી. ના વિદ્યાર્થી માટે ની રાજપીપળા મિત્ર મંડળ ની ટીપ્સ પી. ડી. એફ. અહી કિલક કરો

 New વિદ્યાર્થીઓમાં પરીક્ષાનો તનાવ દુર કરવા માટે બોર્ડ દ્વારા BISAG મારફતે માર્ગદર્શન અંગે

गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे

તપાસ સમિતિના સભ્યોની યાદી

 गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे 

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे  
 પ્રાથમિક શાળા ઓં માં પ્રવાસી શિક્ષકો ની ભરતી નો પરિપત્ર અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ
ગ્રંથપાલની માહિતી બાબત CLIK HERE PDF

સુરત ---જુન-૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા.અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ થતા શિક્ષકોની સુનાવણી રદ કરવા બાબતपी.डी .एफ. अही किलक करे

  New HSC સામાન્ય પ્રવાહ ૨૦૧૬ની પરીક્ષા માટે કેન્દ્રવાર શાળાઓની યાદી


 New Press note For GUJCET Examination 2016


इनकम टेक्स २०१६ ना कपात ना नियमो पीडी.एफ 

 જુન ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા. અને ઉ.મા શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ શિક્ષકોની સુનાવણી બાબતpdf clik here
Tele conference ના સમયમાં ફેરફાર બાબત.pdf clikhere  प्रवासी शिक्षको नी भरती नी ग्रांट नो नवो परिपत्र तारीख :19/2/16 paripatr clik here P D F


 
  સહભાગીતા અભિગમ દ્વારા હિન્દી વિષયમાં ધો.૯ માટે નિર્માણાધીન મોડ્યુલની અજમાયશ અંગેની તાલીમ.pdf clik here

 વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસૂતિ રજા બાબત.pdf clik here
MS UNIVERCITY RESULT FOR CCC EXAM HELD ON DATE: 19-DEC-2015 & 27-DEC-2015


ધોરણ ૧૦, ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થયો

ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી શરૂ કરાશે : ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચોથા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી અને બીજા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૨૮ માર્ચથી હશે

 Board Examination Time Table For SSC and HSC General Stream 2016

 Board Examination Time Table For 2nd and 4th Semester 2016

Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016