GPSC પરીક્ષામાં ૭૫૦૦ ઉમેદવારો ઉતીર્ણ જાહેર થશે પરીક્ષાનું કટ ઓફ ૧૯૭ માર્કસ રહે તેવી શક્‍યતા : ટૂંક સમયમાં જ જાહેર થનાર પરિણામમાં મોટી સંખ્‍યામાં ઉમેદવારો ઉતીર્ણ જાહેર : ૧૨મીએ પરીક્ષા લેવાઈ હતી
૧૨ ઓક્‍ટોબરે લેવામાં આવેલ જીપીએસસીની પરીક્ષાનું પરીણામ નજીકના દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવનાર છે ત્‍યારે આ પરીક્ષામાં કુલ ૭૦૦૦ થી ૭૫૦૦ જેટલા ઉમેદવારોને ઉતીર્ણ કરવામાં આવશે. જેના કારણે પ્રિલીમરી પરીક્ષાનું જનરલ કેટેગરીનું કટ ઓફ ૧૯૭ માર્ક રહે તેવી શક્‍યતા તજજ્ઞો વ્‍યક્‍ત કરી રહ્યા છે.
   પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ રાજ્‍યમાં વર્ગ-૧ અને ૨ના અધિકારીઓની ખાલી પડેલ ૩૭૪ જેટલી બેઠકોની ભરતી માટે તાજેતરમાં જીપીએસસીની પ્રિલીમરી પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષા માટે રાજ્‍યભરમાંથી અંદાજે ૭ લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવ્‍યું હતું. જો કે ૫૦ ટકા ઉમેદવારોએ જ પરીક્ષા આપી હતી. આ પરીક્ષાનું પરિણામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવનાર છે ત્‍યારે રાજ્‍ય સરકારના પરીક્ષા વિભાગના ઉચ્‍ચ સૂત્રો તરફથી મળતી માહિતી મુજબ પ્રિલીમરી પરીક્ષામાં ૭૦૦૦થી ૭૫૦૦ જેટલા ઉમેદવારોને ઉતીર્ણ જાહેર કરવામાં આવશે ત્‍યારબાદ જીપીએસસીની મેઈન પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જેમાં ૧૧૦૦ જેટલા ઉમેદવારોને ઉતીર્ણ કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારોને ગ્રુપ ડિસ્‍કસન અને પર્સનલ ઈન્‍ટરવ્‍યૂમાં ભાગ લેવાની તક આપવામાં આવશે આ સાથે જ જીપીએસસીની પ્રિલીમરી પરીક્ષાનું જનરલ કેટેગરીનું કટ ઓફ ૧૯૭ માર્ક રહે તેવી શક્‍યતા વ્‍યક્‍ત કરાઈ રહી છે જ્‍યારે ઓબીસી કેટેગરીનું કટ ઓફ ૧૯૧ માર્ક, એસસી કેટેગરીનું કટ ઓફ ૧૭૬ માર્ક અને એસટી કેટેગરીનું કટ ઓફ ૧૬૨ માર્ક રહે તેવી શક્‍યતા નિષ્‍ણાંતો વ્‍યક્‍ત કરી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જીપીએસસીએ સૌપ્રથમ વખત માઈનસ માર્કસ પદ્ધતિ દાખલ કરી છે જે અંતર્ગત એક પ્રશ્‍નનો જવાબ ખોટો આપવામાં આવે તો ૦.૩૩ ટકા માર્કસ કાપી લેવામાં આવશે. આ પદ્ધતિનો અમલ પ્રથમ વખત કરવામાં આવ્‍યો હોવાથી કેટલાક ઉતાવળીયા ઉમેદવારો માટે તે ધાતક સાબીત થશે. Akianews.com

ચાલુ વર્ષ વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ પાસ કરનારા વિદ્યાર્થી ની શિષ્યવૃતિ ની ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે અહી કિલક કરો

બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળા ઓં  માં ક્લાર્ક ની ભરતી ટુક સમય માં થશે .દરેક શાળાઓ એ ૩૧/૧૦/૨૦૧૪ ની સ્થિતિએ માહિતી મોકલી આપવી . જેમાં વિદ્યાર્થી નીસંખ્યા તથા મળવાપાત્ર ક્લાર્ક  અને હાલનું મહેકમ
વિદ્યાર્થી ની સંખ્યા
મળવાપાત્ર  જગ્યા
કુલ સંખ્યા
 1 થી 300
જુનીયર ક્લાર્ક -૧
301 થી 600

જુનીયર ક્લાર્ક -૧
સીનીયર ક્લાર્ક -૧
601 થી 1000
જુનીયર ક્લાર્ક -૨
સીનીયર ક્લાર્ક -૧
1001 થી 1400
જુનીયર ક્લાર્ક -૨
સીનીયર ક્લાર્ક -૨
1401 થી 2000
જુનીયર ક્લાર્ક -૨
સીનીયર ક્લાર્ક -૨
હેડકલાર્ક -૧
2000 થી ઉપર
જુનીયર ક્લાર્ક -૨
સીનીયર ક્લાર્ક -૨
હેડકલાર્ક -૧
ઓ .એસ. -૧


http://gseb.org/

 NTSE અને NMMS ના જે ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફિસમાં ફિ ભરેલ હોવા છતાં હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ થતી ન હોય, તેવા ઉમેદવારોએ તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૪ સુધીમાં પરીક્ષા ફિ ભર્યાની પોસ્ટ ચલણની નકલ સ્કેન કરી sebexam2014@gmail.comપર ઈ-મેલ કરવી તથા તેવા ઉમેદવાર તેઓંની હોલ ટીકીટ તા. ૨૯.૧૦.૨૦૧૪ ના સાંજે ૧૭:૦૦ કલાક પછી ડાઉનલોડ કરી શકશે.
  State Examination Board - Gandhinagar Government of Gujarat clik here

 રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંકોનો ફીક્સ પગાર સુધારવા Download PDF File

 તહેવાર પેશગી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મંજુર કરવા બાબત Download PDF Fileતા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકારની હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત Download PDF File
CCC EXAMINATION REGISTRATION  Clik here

Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 13-10-2014 on our site ccc.gtu.ac.in

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.


GPSC EXAM PEPAR SOLUTION

 CLICK HERE & DOWNLOAD

 GPSC EXAM PEPAR


 New બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ કામગીરીના ફી ના દરોમાં સુધારા કરવા બાબત

ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) 
બોનસ ચુકવવા બાબતPDF clik here
New સળંગ એકમમાં જુન- ૨૦૧૪ થી ઘો-૧૨ ના પ્રથમ ક્રમિક વર્ગના INDEX NO. મેળવવા બાબત

 CCC QUIZ is MCQ type question and answer based Gujarati game.This is specially designed for help candidate to pass GTU CCC exam theory. This game contain most important questions that can be asked in CCC exam at GTU.This game will help you for handy preparation for CCC exam.CCC QUIZclik here

http://vidyasahayakgujarat.org/

  December 2014 Various Examination Schedule; Gujarat University To Download in PDF.
clik here 

 New HSC Semester I and III Examination Hall Ticket

 CCC EXAMINATION REGISTRATION

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.

Next Session will Start on 13-10-2014 on our sitehttp://ccc.gtu.ac.in


  CCC EXAMINATION Hall Ticket  Clk here 

Central Teacher Eligibility Test (CTET)Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examinati clik here

Chief Minister Scholarship Scheme for under graduate students.

Students who passed 12th with Science & Commerse can apply.

Last date:- 15/10/2014

For more details & Online registration :- CLICK HERE


 C.P.F. કપાત ની ઓનલાઈન માહિતી માટે અહી કિલક કરો

 GTU C C C EXAM RESULT 19 SEPTEMBER CLIK HERE


GUJAT UNIVERSITY External Exam Nov - 2014 CLIK HERE

સામાન્ય ભવિષ્યનીધિમાં લઘુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા
Clik here PDF 

 ઉચ્ચક વેતન - ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટીએ-ડીએ અંગે

Clik here P D F 

 સ્ટેપીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત 

Clik here .PDF 


 રેલ્વે ની જાહેરાત અહી કિલક કરો 
Relwe bhartiઅહી કિલક કરો 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

ફિક્સ પગારસુપ્રીમકોર્ટમુદત તારીખ :૧૪  -૧૦ - ૨૦૧૪

પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાની હોલટીકીટ

  New HSC SEMESTER - I AND III EXAMINATION TIME TABLE OCT.2014


 રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચૂકવવા બાબત clik here P D FCCC EXAMINATION REGISTRATION  

 Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 8 September 2014 on our site ccc.gtu.ac.in


Registration will be opening at 11:30 AM on 08-09-2014.રોજગાર સમાચાર તારીખ :૩/૯/૨૦૧૪ Rojgar Samachar clik here 

Gujarat Technological University, Ahmedabad 
   CCC EXAMINATION REGISTRATION  

Next Session will be announced shortly on our site ccc.gtu.ac.in

Registration will be opening after the announcement on the website.

c c c exam websait clik here

 Fix pay new date 09-09-2014

Paripatra for Private candidates સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ પરીપત્ર પી..ડી .એફ.

 uchchprathmik sixak /vidhyashayk / ane prathmik sixak na bdlina niymo priptr Date /2/8/2014 Clikhere P D F

****************************************************
 Tat-2 result 20 % .avyu. Eng -4.50 %  .samajikvignan nu 18.09 % sci.&maths nu 41 % kul 1 lakh vidhyarthiao ae prixa api hati.

*****************************************************

HTAT EXAM NOTIFICATION 2014-15

DATE :03 - 08 - 2014 TAT-2 question paper.pdf Clikhere

 News : TET - 1 and TAT - 2 Related News Click Here Updated on 04-08-2014 


Sheet - 1