Secondary School ni bharti ma form bharvani Last date 15/9/2014 sudhi lambavai. સરકારી માધ્યમિક(Secondary) શાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી. ચલન ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૩-૦૯-૨૦૧૪ છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૫-૦૯-૨૦૧૪ છે.

 ઓપન સ્‍કુલમાંથી બોર્ડની પરીક્ષા આપવી સહેલી બનશે. વિદ્યાર્થીઓ હવે પોતાનાં ધરની પાસે આવેલી સ્‍કુલમાંથી સીધુ જ પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકશે. પહેલા અમુક સ્‍કુલોમાંથી જ વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરી શકતા હતા જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓને અનેક સમસ્‍યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોવાની બાબતો સામે આવી હતી જેને લઈને બોર્ડ દ્વારા આ મહત્‍વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્‍યો છે.
   સ્‍કુલમાં અભ્‍યાસ કર્યા વગર સીધી જ બોર્ડની પરીક્ષા આપવાનું ચલણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. ચાર વર્ષ પહેલા શરૂ કરવામાં આવેલી જીએસઓએસ એટલે કે ગુજરાત સ્‍ટેટ ઓપન સ્‍કુલની પરીક્ષા માટે અમુક સ્‍કુલોને જ ફોર્મ ભરવાની સત્તા આપવામાં આવી હતી પરંતુ હવે બોર્ડ દ્વારા મહત્‍વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા હવે દરેક સ્‍કુલોમાં ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના ફોર્મ સ્‍વીકારવામાં આવશે. જે શાળાઓને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક અને ગુજરાત માધ્‍યમિક બોર્ડ દ્વારા ઈન્‍ડેક્ષ નંબર ફાળવવામાં આવ્‍યો હોય તેવી તમામ શાળાઓમાંથી વિદ્યાર્થી પોતાના ધરની પાસે આવેલી સ્‍કુલમાંથી પોતાનું પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકશે. ફોર્મ ભરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના રહેઠાણના પુરાવા માટે રેશનીંગ કાર્ડ, લાયસન્‍સ, ચૂંટણી કાર્ડ જેવા પુરાવાઓ રજુ કરી પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકશે. બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલા આ નિર્ણયથી ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ધટશે તેમ સ્‍કુલ સંચાલકોનું માનવું છે. પહેલા જે સ્‍કુલોને માન્‍યતા આપવામાં આવી હતી તેઓ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી મન ફાવે તેટલી ઉંચી ફી લઈ લેતા હતા પરંતુ હવે જ્‍યારે બોર્ડ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્‍યો છે તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસપણે ફાયદો થશે. 

 junagadh jill જુનાગઢ ni 30/8/2014 ni raja cencal krl chhe Clk Here

 1.   નવા જીલ્લાઓની શાળાઓના નવા Index Number ની યાદી માટે અહી Click કરો.

  1.   પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરવા માટેની સુચના.

Press Note HSC Science 1st sem and 3rd sem extension date for Avedanptra
Gujarat Technological University, Ahmedabad 
   CCC EXAMINATION REGISTRATION  

Next Session will be announced shortly on our site ccc.gtu.ac.in

Registration will be opening after the announcement on the website.

c c c exam websait clik here

 Fix pay new date 09-09-2014

Paripatra for Private candidates સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ પરીપત્ર પી..ડી .એફ.

 uchchprathmik sixak /vidhyashayk / ane prathmik sixak na bdlina niymo priptr Date /2/8/2014 Clikhere P D F

****************************************************
 Tat-2 result 20 % .avyu. Eng -4.50 %  .samajikvignan nu 18.09 % sci.&maths nu 41 % kul 1 lakh vidhyarthiao ae prixa api hati.

*****************************************************

HTAT EXAM NOTIFICATION 2014-15

DATE :03 - 08 - 2014 TAT-2 question paper.pdf Clikhere

 News : TET - 1 and TAT - 2 Related News Click Here Updated on 04-08-2014 


Sheet - 1
ગુજરાતી ભાષા -વિવેક પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો  

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

 સરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC/CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે. માન્ય કેન્દ્રની યાદી પણ શામેલ છે. clik here PDF FORMET

 School and teacher Time Table with workload calculation 


http://www.gpsc.gujarat.gov.in clik here જી.પી.એસ.સી. પરીક્ષા અહી કિલક કરો
 
Gujarat Administrative Service, Class-I and Gujarat Civil Services, Class-I and Class-II, Advt. No. 09/2014-15 P D F FORMET CLIK HERE

GPSSB Ahmedabad Talati cum Mantri and Jr. Clerk Provisional Result
(
Candidates Wise) clik here
જિલ્લા ફેર બદલી ધોરણ-૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮વિષય્વારની શ્રેયાંનતા યાદી
CLIK HERE અહી કિલક કરો


ગાંધીનગર તા.૨૫ : વિદ્યા સહાયક ભરતીમાં લાંબા સમયથી પી.ટી.સી. પાસ મેદવારોને તક આપવાની રજૂઆતને ધ્‍યાને લઇને રાજ્‍ય સરકારે ચાલુ વર્ષે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૧ થી પ માટે પી.ટી.સી.ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા TET પાસ થયેલા ર૦૦૦ વિદ્યા સહાયકોની નિમણૂંક આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેમ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્‍દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્‍યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી નાનુભાઈ વાનાણીએ જણાવ્‍યું હતું. રાજ્‍યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વિદ્યા સહાયકની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે. પી.ટી.સી. અને TET પાસ મેદવારોની વિદ્યા સહાયક તરીકેની નિમણૂંકો વધુ ખાલી જગ્‍યાવાળા તાલુકાઓમાં કરવામાં આવશે. જેની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત આપીને નિમણૂંકની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
સ્ત્રોત : અકિલા ન્યુઝ  
CCC /CCC+ EXAM Priptr PDF clik here

  ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

 ડાઉનલોડ થયેલ ફાઈલ ખોલવા માટે ના પાસવર્ડ માં તમારો  પોસ્ટલ પીન કોડ નંબર નાખો

Gujarat University Admit Cards (External Students BA-Sem3 

13-Admit_Cards_B_A_Sem3_(External)_Nov-2013

01-Admit_Cards_REGULAR_Students_ALL

 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
 બુથ લેવલ ઓફિસર (બી.એલ.ઓ.) તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ (પ્રાથમિક,માધ્યમિક,ઉચ્ચતર માધ્યમિક તેમજ કોલેજના) શાળા/કોલેજના શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત

Important Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)

 યોગ્યતા પ્રમાણ પત્રક મેળવવા બાબત...
"DUPLICATE MARKSHEET" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો."DUPLICATE CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
"MIGRATION CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
ATTESTED FORM" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના કર્મચારી ઓં ની ફરજો અહી કિલક કરો [પી.ડી.એફ.] 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

  GUJRAT UNIVERSITY ExamSchedule clik her
vidhya shayk fix pagar suprim cort mudt : 12 / 11 /2013  

suprim court stetment {p.d.f.] clik here