માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા અત્‍યારે માર્ચ ૨૦૧૫માં લેવામાં આવનાર ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની બોર્ડની પરીક્ષાના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે જેમાં કેટલીક શાળાઓ દ્વારા ખાનગી ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવામાં આનાકાની કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે ત્‍યારે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ખાનગી ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવા માટે આનાકાની કરતી શાળાઓ સામે શિક્ષાત્‍મક પગલા ભરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ ચાલુ વર્ષે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ખાનગી અને રિપીટર વિદ્યાર્થીઓ પોતાના નજીકની કોઇપણ શાળામાંથી ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની બોર્ડની પરીક્ષના ફોર્મ ભરી શકે તેવી વ્‍યવસ્‍થા કરવામાં આવી છે તેમજ શિક્ષણ બોર્ડે પણ દરેક શાળાઓને તાકીદ કરીને ખાનગી  ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જો કે તેમ છતાં કેટલીક શાળાઓ દ્વારા ખાનગી ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવામાં આનાકાની કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે. આ ઉપરાંત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા નિયત કરાયેલ પરીક્ષા કરતા વધુ ફી માંગવામાં આવતી હોવાની તેમજ શિક્ષણ બોર્ડમાંથી મંજુરી લેવાનું જણાવામાં આવતું હોવાની ફરિયાદો શિક્ષણ બોર્ડના ધ્‍યાનમાં આવી છે જેના લીધે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા દરેક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને બોર્ડે જાહેર કરેલ સૂચનોનો ભંગ કરતી શાળાઓ સામે શિક્ષાત્‍મક પગલા ભરવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે. સાથે જ શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્‍યું છે કે, ધોરણ ૧૦ના ખાનગી ઉમેદવારો માથે રૂપિયા ૫૦૦ અને ધોરણ ૧૨ના ખાનગી ઉમેદવારો માટે રૂપિયા ૬૦૦ પરીક્ષા ફી નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જો કોઇ શાળા તેનાથી વધારે ફી માંગતી હોય અથવા ખાનગી ઉમેદવારોના પરીક્ષા ભરવામાં આનાકાની કરતી હોય તો તે અંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીનો સંપર્ક કરવા અથવા શિક્ષણ બોર્ડના હેલ્‍પલાઇન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર જાણ કરવા જણાવવા વિનંતી
કરી છે.
   clik
રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચુકવવા બાબત clik here P D F
કર્મચારી ભવિષ્‍ય નિધી (ઇપીએફઓ) પીએફ ઉપાડ ક્‍લેઇમ ઓનલાઇન  ફાઇલ કરવાની સુવિધા ડિસેમ્‍બરતી શરૂ કરી દેશે. આનાથી ક્‍લેઇમના નિકાલની પ્રક્રિયાને વદુ ઝડપી બનાવી શકાશે. સાથે સાથે પાંચ કરોડથી વદારે ગ્રાહકોને આનો સીધો લાભ મળશે. હજુ સુધી પીએફ ક્‍લેઇમના નિકાલ માટે ઓનલાઇન સુવિધા ઉપલબ્‍ધ નથી.ગ્રાહકોને નોકરી છોડતી વેળા અથવા તો નિવળતિ બાદ મેન્‍યુઅલી પીએફ ક્‍લેઇમ ફાઇલ કરવાની ફરજ પડે છે. આ પ્રકારના ક્‍લેઇમના ઓનલાઇન અરજીની સુવિધા મળી ગયા બાદ ઇપીએફ ત્રણ દિવસમાં જ એવા દાવાનો નિકાલ કરી શકશે. સુત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત અહેવાલ મુજબ એવા તમામ ગ્રાહકોને પણ આ સુવિધાનો લાભ મળશે જેમના પીએફ અને બેંક એકાઉન્‍ટ આદાર નંબર સાથે જોડાયેલા છે. આધાર નંબરથી એકાઉન્‍ટને જોડી દેવાથી કોઇપણ પ્રકારની છેતરપિંડીની શક્‍યતા ખુબ જ ઓછી રહેશે. એક સિનિયર અધિકારીએ માહિતી આપતા કહ્યું છે કે કે, ક્‍યારેક ક્‍યારેક મેન્‍યુઅલ ફોર્મ ભરતી વેળા કેટલાક કારણોથી પીએફ ઉપાડના દાવાના નિકાલમાં નિર્ધારિત ૩૦ દિવસ કરતા પણ વધુ સમય લાગે છે. ઓનલાઇન સુવિધા ચાલુ થઇ ગયા બાદ ઇપીએફો પીએફ ઉપાડ અને ટ્રાન્‍સફર સહિતના તમામ દાવાના ઉકેલ આવેદનપત્ર કર્યાના ત્રણ દિવસની અંદર જ લાવી શકશે. ઇપીએફઓ આ નાણાંકીય વર્ષના અંત સુધી ૨૦-૩૦ ટકા સુધી ઓનલાઈન પીએફ દાવાના નિકાલની યોજના બનાવી છે. ગયા નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ઇપીએફઓ દ્વારા કુલ ૧.૨૧ કરોડ દાવાના નિકાલ કરવામાં આવ્‍યા હતા જેમાં ૧૦ લાખથી વધુ પીએફ ટ્રાન્‍સફરના મામલા સામેલ છે. ઇપીએફઓ દ્વારા આ વર્ષે ૪ કરોડથી વધુ યુનિવર્સલ પીએફ એકાઉન્‍ટ નંબર જારી કરાયા છે જેને આધાર નંબર અને બેંક એકાઉન્‍ટ સાથે જોડવામાં આવે છે.

Joint Entrance Examination (Main) - 2015 

 clik here

ROJGAR SAMACHAR -રોજગાર સમાચાર -DATE 19/11/2014 p.d.f. clikhere

New PRESS NOTE FOR PRAKHARTA KASHOTI

GSRTC, Practical Tread Test for Helper List,

Interview will be on during Date. 25.11.2014 to Date 29.11.2014GoTo Official website......ClickHereTo Download List.....ClickHere

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્તતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ : ૧૩/૩/૨૦૧૪  થી ૧૪/ ૪/ ૨૦૧૪ ના રોજ મેળવવા માં  આવેલ આચાર્ય વિભાગ ની  TAT  (શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ) પરીક્ષા ના ઉમેદવારો ને જણાવાનું  કે આચાર્ય વિભાગ ની  TAT  ની પરીક્ષા તારીખ : ૨૦/૧૨/૨૦૧૪  ને  શનિવાર ના રોજ  રાજ્યના નિયત કરેલ કેન્દ્રો પરથી લેવામાં આવશે .જેની  દરેક ઉમેદવારો એ નોધ લેવી .

 New Press Note For TAT (Principle) Examination on 20.12.2014


  GRANTED SCHOOL INDEX NO. AND PASSWORD

 પ્રાથમિક વિભાગ (ધો. ૧ થી ૫) વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજીપત્રક તા: ૦૧/૧૧/૨૦૧૪ થી ૧૪/૧૧/૨૦૧૪ ૧૫.૦૦ કલાક સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે.
Online Application for VidyaSahayak ( Lower Primary ) - Official Instructions..... click here


Download CCC + Study Material by SPIPA.Format. PDF, Size. 25 MB.To Download..... ClickHere

 રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંકોનો ફીક્સ પગાર સુધારવા Download PDF File

 તહેવાર પેશગી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મંજુર કરવા બાબત Download PDF Fileતા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકારની હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત Download PDF File
CCC EXAMINATION REGISTRATION  Clik here

Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 13-10-2014 on our site ccc.gtu.ac.in

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.


GPSC EXAM PEPAR SOLUTION

 CLICK HERE & DOWNLOAD

 GPSC EXAM PEPAR


 New બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ કામગીરીના ફી ના દરોમાં સુધારા કરવા બાબત

ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) 
બોનસ ચુકવવા બાબતPDF clik here
New સળંગ એકમમાં જુન- ૨૦૧૪ થી ઘો-૧૨ ના પ્રથમ ક્રમિક વર્ગના INDEX NO. મેળવવા બાબત

 CCC QUIZ is MCQ type question and answer based Gujarati game.This is specially designed for help candidate to pass GTU CCC exam theory. This game contain most important questions that can be asked in CCC exam at GTU.This game will help you for handy preparation for CCC exam.CCC QUIZclik here

http://vidyasahayakgujarat.org/

  December 2014 Various Examination Schedule; Gujarat University To Download in PDF.
clik here 

 New HSC Semester I and III Examination Hall Ticket

 CCC EXAMINATION REGISTRATION

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.

Next Session will Start on 13-10-2014 on our sitehttp://ccc.gtu.ac.in


  CCC EXAMINATION Hall Ticket  Clk here 

Central Teacher Eligibility Test (CTET)Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examinati clik here

Chief Minister Scholarship Scheme for under graduate students.

Students who passed 12th with Science & Commerse can apply.

Last date:- 15/10/2014

For more details & Online registration :- CLICK HERE


 C.P.F. કપાત ની ઓનલાઈન માહિતી માટે અહી કિલક કરો

 GTU C C C EXAM RESULT 19 SEPTEMBER CLIK HERE


GUJAT UNIVERSITY External Exam Nov - 2014 CLIK HERE

સામાન્ય ભવિષ્યનીધિમાં લઘુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા
Clik here PDF 

 ઉચ્ચક વેતન - ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટીએ-ડીએ અંગે

Clik here P D F 

 સ્ટેપીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત 

Clik here .PDF 


 રેલ્વે ની જાહેરાત અહી કિલક કરો 
Relwe bhartiઅહી કિલક કરો 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

ફિક્સ પગારસુપ્રીમકોર્ટમુદત તારીખ :૧૪  -૧૦ - ૨૦૧૪

પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાની હોલટીકીટ

  New HSC SEMESTER - I AND III EXAMINATION TIME TABLE OCT.2014


 રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચૂકવવા બાબત clik here P D FCCC EXAMINATION REGISTRATION  

 Registrations are closed for this session!

Next Session will Start on 8 September 2014 on our site ccc.gtu.ac.in


Registration will be opening at 11:30 AM on 08-09-2014.રોજગાર સમાચાર તારીખ :૩/૯/૨૦૧૪ Rojgar Samachar clik here 

Gujarat Technological University, Ahmedabad 
   CCC EXAMINATION REGISTRATION  

Next Session will be announced shortly on our site ccc.gtu.ac.in

Registration will be opening after the announcement on the website.

c c c exam websait clik here

 Fix pay new date 09-09-2014

Paripatra for Private candidates સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ પરીપત્ર પી..ડી .એફ.

 uchchprathmik sixak /vidhyashayk / ane prathmik sixak na bdlina niymo priptr Date /2/8/2014 Clikhere P D F

****************************************************
 Tat-2 result 20 % .avyu. Eng -4.50 %  .samajikvignan nu 18.09 % sci.&maths nu 41 % kul 1 lakh vidhyarthiao ae prixa api hati.

*****************************************************

HTAT EXAM NOTIFICATION 2014-15

DATE :03 - 08 - 2014 TAT-2 question paper.pdf Clikhere

 News : TET - 1 and TAT - 2 Related News Click Here Updated on 04-08-2014 


Sheet - 1