બઢતી માટે બોગસ સીસીસી સર્ટી અપાઈ રહ્યા છે : રિપોર્ટ
રાજયમાં ૭૦૦ બોગસ ર્સટિફિકેટ હોવાની શંકા : રિપોર્ટ આપવા માટે આદેશ કરાયો હોવાના ત્રણ મહિનાનો ગાળો થયો છતા પણ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્‍યો નથીરાજયના શિક્ષણ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકો દ્વારા પ્રમોશન માટે ફરજીયાત એવા સીસીસી ર્સટિફિકેટ બોગસ જમા કરાવ્‍યા હોવાની આશંક વ્‍યક્‍ત કરવામાં આવી રહી છે. અંદાજે ૭૦૦થી વધુ ર્સટિફિકેટો બોગસ હોવાની આશંકા શિક્ષણ વિભાગના ઉચ્‍ચ અધિકારીઓ દ્વારા સેવાઈ રહી છે. જેનાં આધારે રાજય સરકારે એક પરિપત્ર બહાર પાડીને તમામ ડીઈઓને એક સપ્તાહમાં તેની ખરાઈ કરી રિપોર્ટ મોકલવા આદેશ કર્યા હતો. જો કે આ મામલે ત્રણ મહિના થવા આવ્‍યા છતાં અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્‍ય સહિતની ડીઈઓ કચેરીઓએ રજુ કર્યા નથી.
   પ્રાપ્ત થતી માહીતિ મુજબ સરકારી વિભાગોનાં કર્મચારીઓએ બઢતી મેળવવી હોય તો સીસીસીનો કોર્સ કર્યાનું ર્સટિફિકેટ જમા કરાવવ્‍યા બાદ તેમનું નામ બઢતી માટેની ગણતરીમાં લેવામાં આવશે તેવો આદેશ કરાયો હતો. જેના આધારે ગત તા.૨૦-૬-૨૦૦૬થી આ આદેશનું તમામ સરકારી વિભાગોમાં પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ આદેશના કારણે તમામ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા આવા સીસીસી ર્સટિફિકેટ મેળવવા કોર્સ કરવામાં આવે છે. ત્‍યાર બાદ આ ર્સટિફિકેટ તેમના વિભાગમાં જમા કરાવે છે. આ મામલે રાજયના શિક્ષણ વિભાગના કમિશનર ઓફ સ્‍કુલને માહિતી મળી હતી કે શિક્ષણ વિભાગમાં કર્મચારી-શિક્ષકો દ્વારા જમા કરાયેલા આ ર્સટિફિકેટમાંથી ધણાં ખરા સીસીસી ર્સટિફિકેટ બોગસ છે. કર્મચારી- શિક્ષકો અને આચાર્યોએ રજુ કરેલા સીસીસી ર્સટિફિકેટની ખરાઈ કરવા માટે કમિશનર ઓફ સ્‍કૂલના જોઈન્‍ટ ડાયરેક્‍ટર દ્વારા પરિપત્ર બહારા  પાડીને તમામ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીને મોકલી  આપ્‍યો હતો. જો કે આ પરિપત્ર જાહેર એકાદ બે ડીઈઓ કચેરીઓને બાદ કરતાં હજુ સુધી મોટા ભાગની ડીઈઓ કચેરી દ્વારા આવા સીસીસી ર્સટિફિકેટોની તપાસ કરીને તેનો અહેવાલ હજુ સુધી કમિશનર ઓફ સ્‍કુલની કચેરીને મળ્‍યા નથી. 

B.A. - B.Com. Master (B.A.-B.Com & Master Feb. - 2015 New) | News and Announcement | Media | Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - CLIK HERE

CCC:GTU result OF EXAM DATED 09-May-2015 - To - 31-May-2015 (DATE OF BIRTH WISE)CCC:GTU result OF EXAM DATED 09-May-2015 - To - 31-May-2015 
(DATE OF BIRTH WISE)

 Gujarat Technological University Has Declared CCC Exam Resut For Exam Dates 01-04-2015 to 08-05-2015To view result :- click here

गुजरात प्राथमिक शिक्षण नियामक कचेरी गांधीनगर द्वारा 23 जून 2015 को प्राइमरी शिक्षको और विध्यासहयको की जिल्लाफेर और आतंरिक बदली के सन्दर्भ में ठराव किया हे.


गुजरात प्राथमिक शिक्षण नियामक कचेरी गांधीनगर द्वारा हर एक प्राथमिक जिल्ला शिक्षनाधिकारी को सूचित किया गया हे की प्राइमरी शिक्षको और विध्यासहयको की जिल्लाफेर और आतंरिक बदली केम्प 10 जुलाई 2015 पहेले पूर्ण कर दिए जाये.प्राथमिक शिक्षण नियामक कचेरी गांधीनगर द्वारा किया गया ओफिसिअल निचे दिया गया हे.गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारीओ को प्रमोशन और उच्चतर पगार धोरण पाने के लिए CCC और CCC+ परीक्षा पास करना जरुरी हे एसा ठराव किया हे.इस ठराव में गुजरात सरकार ने सुधारणा करके  55 साल से ज्यादा कार्मचारियो को CCC और CCC+ में से मुक्ति दी थी.Clik Here P D F
Year 2015 Edition Textbooks, Std 1 to 5, Gujarati/English/Hindi Medium


New Press Note For Avlokan Programme 2015 
New Purak Pariksha Programme July-2015

Government has declared that Government Employees who have passed age of 50 years will get relaxation for CCC/CCC+ Examination.To download official circular :- click here P D F

રહેમરાહે નિમણૂંકની યોજના હેઠળ વર્ગ-૩ની જગ્યા પર રહેમરાહે નિમણૂંક પામેલા અને સેવાકીય નિયમાનુસાર પાસ કરવાની પૂર્વ સેવા તાલીમાંત પરીક્ષા નિયત તકો /કૃપા તકોમાં પાસ ન થનાર કર્મચારીઓને વર્ગ-૪માં સમાવવા બાબત. CLIK HERE PDF
જુન-૨૦૧૫  ઇજાફા પત્રકચેતન પટેલ એક્સેલ ફાઈલ ઓટોમેટીક ગણતરી પત્રક ક્લિક કરો


ઓનલાઈન પધ્ધતિ દ્રારા જીલ્લા/મહાનગર શિક્ષણ સમિતિમાં પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકની આંતરિક બદલી અંગેની જાહેરાત વર્ષ:૨૦૧૫
ઓનલાઈન બદલી સ્ટેટસ ચેક કરો.
રજીસ્ટ્રેશન નંબર & જન્મ તારીખ સાથે રાખો .
અન્ય જાણકારી માટે: ૦૭૯ - ૨૩૨૫૩૯૭૨,૭૩
ટેકનીકલ સપોર્ટ માટે: ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૫૯૨
ઉપરોક્ત નંબર પર સવારે ૧૦ થી સાંજના ૭ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશેOnline badli arji nu status check kari lo. ⤵⤵ Click here

Vidyasahayak Bharti (Std:1 to 5 ) 2015-Apply Online,District Wise Seats,Receiving Center List Available..

District Wise Seats(232):Click Here
Age Limit:Click Here
Receving Centre List: Click Here
Apply Online:Click Here
Important Date:
Online Application Start Date: 17/06/2015
Online Application Last Date: 24/06/2015 (03:00 PM)

New Purak Pariksha Programme July-2015

Textbooks clikhere

ધોરણ-૧૨ આર્ટસ /કોમર્સ માસવાર આયોજન પી.ડી.એફ. અહી કિલકકરો
ધોરણ-૧૧ આર્ટસ /કોમર્સ માસવાર આયોજન પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો ધોરણ - ૧૦ નું માસવાર આયોજન પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો

ધોરણ - ૯ નો માસવાર આયોજન પી.ડી.એફ . અહી કિલક કરો

POLICE CONSTABLE FEMALE WRITTEN EXAM RESULT DECLARE. CLIK HEREpdf

  GSSSB Research Assistant Provisional Answer key Declared (03-05-2015):clik here

 GSSSB - Process Assistant, Assistant Binder, Copy Holder Exam Related Important Notificationclik here
 DA 113 % Excel Claculator jitugozaria.blogspot.in
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણાओफिसियल सरक्युलर CLIK HERE P.D.F


મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો - ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર  24-Apr-2015 Clik Here P D F
DA Difference Calculation BAY http://jitugozaria.blogspot.in CLIK HERE

 રજા પ્રવાસ - વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત 23-Apr-2015 .PDF CLIK HERE
ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ ૨૦૧૫-૨૦૧૬પરિપત્ર  09/04/2015  CLIK HERE P D F
 
 CCC EXAMINATION Hall Ticket  

 SMS પ્રાપ્ત તારીખથી માત્ર 10 દિવસ માટે હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ સક્રિય હશે.બધા ઉમેદવારો એ આપેલ સમયગાળામાં હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવી.પરીક્ષા હોલ અંદર હોલ ટિકિટ અને Original Photo I.D. વિના પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહી. DOWNLOAD  CLICK HERE.

તારીખ : ૦૩ /૧૨/ ૨૦૧૪ રોજગાર સમાચાર પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો

Download STD 10 MATHS-SCIENCE old exam papers in PDF formate.

2-2 Papers of previous exam.

¤ SSC MATHS PAPER 1

¤ SSC MATHS PAPER 2

¤ SSC SCIENCE PAPER 1

¤ SSC SCIENCE PAPER 2

Joint Entrance Examination (Main) - 2015 

 clik here

ROJGAR SAMACHAR -રોજગાર સમાચાર -DATE 19/11/2014 p.d.f. clikhere

New PRESS NOTE FOR PRAKHARTA KASHOTI

GSRTC, Practical Tread Test for Helper List,

Interview will be on during Date. 25.11.2014 to Date 29.11.2014GoTo Official website......ClickHereTo Download List.....ClickHere

 New બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ કામગીરીના ફી ના દરોમાં સુધારા કરવા બાબત

ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને ૨૦૧૩-૧૪ ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) 
બોનસ ચુકવવા બાબતPDF clik here
New સળંગ એકમમાં જુન- ૨૦૧૪ થી ઘો-૧૨ ના પ્રથમ ક્રમિક વર્ગના INDEX NO. મેળવવા બાબત

 CCC QUIZ is MCQ type question and answer based Gujarati game.This is specially designed for help candidate to pass GTU CCC exam theory. This game contain most important questions that can be asked in CCC exam at GTU.This game will help you for handy preparation for CCC exam.CCC QUIZclik here

 New HSC Semester I and III Examination Hall Ticket

 CCC EXAMINATION REGISTRATION

Registration lines will  open at 11:30 AM on 13-10-2014.

Next Session will Start on 13-10-2014 on our sitehttp://ccc.gtu.ac.in


  CCC EXAMINATION Hall Ticket  Clk here 

Central Teacher Eligibility Test (CTET)Answer Keys for CTET-SEPT 2014 Examinati clik here


 C.P.F. કપાત ની ઓનલાઈન માહિતી માટે અહી કિલક કરો

 GTU C C C EXAM RESULT 19 SEPTEMBER CLIK HERE


GUJAT UNIVERSITY External Exam Nov - 2014 CLIK HERE

સામાન્ય ભવિષ્યનીધિમાં લઘુત્તમ કપાતના દરની સુધારણા
Clik here PDF 

 ઉચ્ચક વેતન - ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટીએ-ડીએ અંગે

Clik here P D F 

 સ્ટેપીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત 

Clik here .PDF 


 રેલ્વે ની જાહેરાત અહી કિલક કરો 
Relwe bhartiઅહી કિલક કરો 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

ફિક્સ પગારસુપ્રીમકોર્ટમુદત તારીખ :૧૪  -૧૦ - ૨૦૧૪

પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષાની હોલટીકીટ

  New HSC SEMESTER - I AND III EXAMINATION TIME TABLE OCT.2014


 રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચૂકવવા બાબત clik here P D F
Gujarat Technological University, Ahmedabad 
   CCC EXAMINATION REGISTRATION  

Next Session will be announced shortly on our site ccc.gtu.ac.in

Registration will be opening after the announcement on the website.

c c c exam websait clik here

 Fix pay new date 09-09-2014

Paripatra for Private candidates સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ પરીપત્ર પી..ડી .એફ.