તા 27-7-2014 રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક શિક્ષકની TAT  Exam ની  Secondary TAT-2014 Official Answer key

GSEB TAT for Secondary Teachers (Std 09-10) Question Paper / Solution (27-07-2014) 

Paper - 1 General : Click HerePaper - 2 Social Science : Click Here


GSEB TAT for Secondary Teachers (Std 09-10) Question Paper / Solution (27-07-2014) Click Here Updated on 27-07-2014  


s.s. clikhere

TAT Exam ગુજરાત  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં  આવે છે. આ પરિક્ષામાં  પ્રથમ વિભાગમાં  150 ગુણ અને બીજા  વિભાગમાં  100 જે તે વિષય નું પેપર હોય છે આ બંને  પેપરમાંથી પરિક્ષાર્થીએ  પાસ થવા માટે 125 ગુણ લાવવાના  હોય છે. બોર્ડની સાઈટનું થોડુ સર્વર ડાઉન હોવાથી DOWNLOAD કરવા થોડી તકલિફ પડી શકે છે

નીચેની લીક પર ક્લિક કરો

   1.  All Subject  Section-1 click here 

   2.  Scince/Maths Section-2 click here 

   3.  Social Scince Section-2 click here 

   4.  Gujarati Section-2 click here

   5.  English Section-2 click here

   6.  Hindi Section-2 click here

   7.  Sanskrit Section-2 click here

   8.  Physical Education Section-2 click here

   9.  Chitrakam Section-2 click here 

10.  Computer Section-2 click here 

11.  Krushi Section-2 click hereBnasganga- July 2014 PD F Clikhere

http://www.inspireawards-dst.gov.in/UserP/school-registration.aspx?view=vwSearchExistingForm

 

 higher-messge. june 2014 P D F Clik here

 ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વર્ગ શિક્ષકો માટે વર્ગ રજિસ્ટરની ખૂબજ ઉપયોગી ફાઈલ તૈયાર કરેલ છે. જે અહિ તથા www.edusafar.com વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જે સારસ્વત મિત્રો ને ઉપયોગી નિવડશે. શ્રી સતનામ પટેલ દ્વારા  સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન અંતર્ગત એક્સેલ ફાઈલ પણ સુંદર રીતે બનાવેલ છે.

TO DOWNLOAD REGISTER FOR 72 STUDENTS : 

                              CLICK HERE


TO DOWNLOAD REGISTER FOR 112 STUDENTS : 

CLICK HERETO DOWNLOAD SCE STD-9 

   CLICK HERE


TO DOWNLOAD SCE STD-10

CLICK HERE


ગુજરાતી ભાષા -વિવેક પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો  

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

 સરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC/CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે. માન્ય કેન્દ્રની યાદી પણ શામેલ છે. clik here PDF FORMET

 School and teacher Time Table with workload calculation 


http://www.gpsc.gujarat.gov.in clik here જી.પી.એસ.સી. પરીક્ષા અહી કિલક કરો
 
Gujarat Administrative Service, Class-I and Gujarat Civil Services, Class-I and Class-II, Advt. No. 09/2014-15 P D F FORMET CLIK HERE

GPSSB Ahmedabad Talati cum Mantri and Jr. Clerk Provisional Result
(
Candidates Wise) clik here
જિલ્લા ફેર બદલી ધોરણ-૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮વિષય્વારની શ્રેયાંનતા યાદી
CLIK HERE અહી કિલક કરો


યુ.પી.એસ.સી., આઇ.બી.પી.એસ., આર.બી.આઇ., એસ.બી.આઇ., એલ.આઇ.સી., એસ.એસ.સી., આર.આર.બી., વગેરે જેવી જાહેર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટેના પ્રશિક્ષણવર્ગો 2013 - 14
 More Details ... P D F clk here  NewAdvertisement for various posts of RMSA
NewAPPLICATION FORM
NewEligibility Criteria for all posts

FIX PAY NEXT DATE IS 15-4-2014

વિદ્યા સહાયક ફિક્સ પગાર તારીખ  : ૧૫ - ૪- ૨૦૧૪ 
ઇન્કમટેક્ષ ગણતરી [એજ્યુ સફર ] અહી કિલક કરો 
હવેથી માધ્યમિક શિક્ષકો નાસી.આર.રીપોટ  પર્ફોર્મન્સ ના આધારે ભરાશે. ક્લિક કરો [ પી.ડી.એફ.ફાઈલ ]

  New Press Note Related to Educational Committee of Board


 ગુજરાત હાઇકોર્ટ ઓજસ વેબસાઈટ
http://hc-ojas.guj.nic.in/ અહી કિલક કરો ક કરો http://www.gserb.org/

CTET February-2014 Examination Admit Card clik hre

Kendriya Vidyalaya (KVS)Admission 2014-15   clik here

 Result – CA Final Exam and CPT Exam   clik here

ગાંધીનગર તા.૨૫ : વિદ્યા સહાયક ભરતીમાં લાંબા સમયથી પી.ટી.સી. પાસ મેદવારોને તક આપવાની રજૂઆતને ધ્‍યાને લઇને રાજ્‍ય સરકારે ચાલુ વર્ષે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૧ થી પ માટે પી.ટી.સી.ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા TET પાસ થયેલા ર૦૦૦ વિદ્યા સહાયકોની નિમણૂંક આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેમ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્‍દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્‍યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી નાનુભાઈ વાનાણીએ જણાવ્‍યું હતું. રાજ્‍યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વિદ્યા સહાયકની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે. પી.ટી.સી. અને TET પાસ મેદવારોની વિદ્યા સહાયક તરીકેની નિમણૂંકો વધુ ખાલી જગ્‍યાવાળા તાલુકાઓમાં કરવામાં આવશે. જેની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત આપીને નિમણૂંકની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
સ્ત્રોત : અકિલા ન્યુઝ  
CCC /CCC+ EXAM Priptr PDF clik here