તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮’ ના રોજ મળેલ ‘ગુજ.મા.શિ. અને ઉ.મા .શિ.બોડઁ’ની ‘સામાન્ય સભા’  રજૂ કરેલ પ્રશ્ર્નો અને પ્રસ્તાવો CLIK HERE P.D.F

  ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ સા.પ્રવાહ અને કોમર્સ નો માસવારઅભ્યાસક્રમ P D F


 તારીખ.૨૪/૯/૨૦૧૮ થી ૨૬/૯/૨૦૧૮ સુધી પ્રાથમિક ચિત્રકામ /માધ્યમિક ચિત્રકામ /રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ / આવેદન પત્રો  ની તારીખ લંબાવી પરીક્ષા ૨૦૧૮clik hrre
કારોબારી સમિતિની કાર્યવાહી નોંધ તારીખ: 07/09/2018
Compress PDF file to get the same PDF quality but less filesize. Compress or optimize PDF files online, easily and free.CLIK HERE

 ધોરણ ૧૧ ભાષાઓના વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ બાબતCLIK HERE P D F
 સાતમા પગારપચ સ્ટીકર સારુ માહિતી મોકલવા બાબતCLIK HERE P D F
A.V.DAVE. EMP PTRK XL 

 શાળા સિધ્ધી માર્ગદર્શિકા P D F
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો કરવા બાબત્clik here P D F
2 % મોધવારી કોષ્ટક પી.ડી.એફ  
નવી પેન્શન યોજના - સુરેખ ચિત્ર PDF
 31-Aug-2018   હેેેેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મૃૃૃૃત્યુુુુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઇટી ચુકવવા માટેની વિગતવાર સુચનાઓ અને હિસાબ પદ્ધતિCLIK HERE PDF
Time Table of September Month-Vande Gujarat Education Channels(Std 9 to 12) 

સ્વચ્છતા પખવાડિયા ની ઉજવણી બાબત pdf pms
પંચમહાલ પ્રથમ પરીક્ષા કાર્યક્રમ ૨૦૧૮ PDF 
28-Aug-2018રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જુથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ અંતર્ગત અને સંદર્ભ જુુુથ વર્ગીકરણ નિયત કરવા બાબત. CLIK HERE P D F

વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ.પ્ર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરેલ શાળાકીય પ્રવૃતિ કેલેન્ડર ૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે સંદર્ભમાં દર્શાવેલ શાળાકીય પ્રવૃતિ કેલેન્ડર ૨૦૧૮-૧૯ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ નિર્ણય અનુસાર કેલેન્ડરમાં દર્શાવેલ તા. ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ થી તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી તમામ માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં નવરાત્રી વેકેશન આપવાનું રહેશે. તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ દશેરાની જાહેર રજા છે. શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન તા. ૫-૧૧-૨૦૧૮ થી તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ સુધી રહેશે.

મુદ્દા નં -૪૪, પેન્શનરનું  અવસાન થતા તેને મળવાપાત્ર પેન્શન તથા કોઈ પણ તફાવતની રકમ મેળવવા, વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતCLIK HERE P D F
 25-07-2018પિતૃત્વ રજા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબતCLIK HERE P D F


પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષાCLIK HERE P D F

 વિધાદીપ યોજના માટે ફોર્મdownload.P D F

શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે સરકારી અને અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓની સ્વ મુલ્યાંકન (Self Evaluation) માહિતી ઓનલાઇન અપલોડ કરવા બાબત.download-circular
Aadhaar Enabled DISE એન્ટ્રી બાબત .પંચમહાલ . P D F CLIK HERE

ગુણોત્સવ 8 ના તમારી શાળાના ગ્રેડના સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો ?

🔹આપેલ લિંક પરથી સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકાશે

🔹હાલ ફક્ત શાળાઓનું લિસ્ટ અપડેટ થઈ ગયું છે સર્ટિફિકેટ

 🔹જ્યારે અપડેટ થશે ત્યારે આ લિંક પરથી જોઈ શકાશે

🔹જિલ્લો પસંદ કરો
તાલુકો પસંદ કરી સર્ચ આપો


🔹તમારી શાળાના નામ પર ક્લિક કરો http://www.gunotsav.org
 ચિત્ર શિક્ષકોની નિમણુંક અને પગાર બાબતCLIK HERE P D F
Aadhaar Enabled DISECLIK HERE

 Digital Gujarat Portal પર શિષયવ્રુત્તિ /ગણવેશ સહાય યોજનાના અમ્લ બાબતની સૂચનાઓCLIK HERE P D F

 ગુજરાત વિધાપીઠ સંચાલિત હિંદી તેમજ ગાંધી વિચાર પ્રચાર પરીક્ષા બાબતclik here P D F

 ધોરણ-૯ વિજ્ઞાનની પ્રયોગ નોંધપોથી બાબત
  
 ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન વિષયોની પ્રયોગપોથી (જનરલ) બાબત 

દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી આપવા બાબત.download-circula

માધ્યમિક સંદેશ જુન -૨૦૧૮ P D .F CLIK HERE 
 શિષ્યવૃતિ વર્ષ 2018-19 ઓનલાઈન એન્ટ્રી.
 DIGITAL GUJARAT PORTAL

🔹 ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ વર્ષ 2018 -19 શિષ્યવૃતિ ENTRY  બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

🔹 DIGITAL GUJARAT SCHOLARSHIP YEAR 2018-19 BABAT LATEST CLIK HERE P D F
  Maswar-Gujrati-(9 To 12-FULL Syllabus

http://nppn.navneet.com 

માધ્યમિક સંદેશ P D F 

  માસવાર અભ્યાસક્રમનાં આયોજનના અમલ અંગે P.D.F CLIK HERE
 

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના આચાર્યો ની ભરતી માટે ના પત્રકો P D F

 03-Jul-2018 સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે સર્વેે કર્મચારીઓની ઓનલાઈન પગાર બાંધણીની અોન લાઈન ચકાસણી (Verification) કરવા બાબતCLIK HERE P D F
 maswar abhyaskram ayojan ane amal karava babatP D F CLIK HERE
  

7 pay tafawat7 PAY તફાવત બાબત વડોદરા પરિપત્ર P D F CLIK HERE
  
ઓનલાઇન રજીસ્‍ટ્રેન સાઇટ www.kalamahakumbhgujarat.com

ખેલમહા કુંભ૨૦૧૮ આયોજન બાબત P D F

ખેલમહા કુંભ અરજી P D F  
નિયમો P D F 

http://www.kalamahakumbhgujarat.com 

વિજ્ઞાન, ગણિત અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન ૨૦૧૮-૧૯ બાબતCLIK HERE P D F

 ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ દૂરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગતCLIK HERE

 જુલાઇ ૨૦૧૮ દૂરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગતCLIK HERE

 રાજ્ય સરકારશ્રીની ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની જુદી જુદી શિષ્યવ્રુતિનો લાભ લેવા ડીજીટલ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવા બાબતclik here P D F

આઇસીટી શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સP D F CLIK HERE

21-06-2018 પ્રતિ, એસ.વી.એસ. કન્વીનરશ્રીઓ ઓન લાઇન ટેક્ષસ્ટબુક ઇંન્ડેંટ સિસ્ટમ દ્વ્રારા માહિતી આપવા બાબતClik Here P D F

જુન-૨૦૧૮ થી ધો.૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા / ક્રમીક વર્ગની દરખાસ્ત  બાબતZIP ફાઈલ CLIK HERE

.http://cos.gujarat.gov.in/
  તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ની સ્થીતિનિ ખાલિ જ્ગ્યઓ ચકાસણિ કરવા બાબતCLIK HERE P D F
 

 જુન-૨૦૧૮ થી ધો.૯ થી ૧૨ ના વર્ગ વધારા / ક્રમીક વર્ગની દર્ખાસ્ત બાબત.CLIK HERE P D F  

TAT(Higher Secondary) for ગુજરાતી વિષય -ગુજરાતી માધ્યમ - 201718 માહિતી P D F CLIK HERE

18-Jun-2018તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭, તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત (પાંચમા પગારપંંચ સંદર્ભેે)P D F Clik here

 રાજ્યભરના સરકારી કર્મચારીઓની જીપીએફ સ્લિપ રાજકોટથી રવાના 👉👉
 ગુજરાત સરકારના જીપીએફ ધારકોની વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની જીપીએફ સ્લિપ તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૮થી સબંધિત ઉપાડ/પગાર અધિકારીઓને મોકલવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જીપીએફ ધારકોની સ્લિપ માટે તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ જે ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા હતા તે ઓફિસના ઉપાડ-પગાર અધિકારીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.જી.પી.એફ ધારકોને જાણ કરવામાં આવે છે કે, સ્લિપ સ્વીકારતી વખતે સ્લિપનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને જો ભૂલ કે વિસંગતતા હોય તો જીપીએફ સ્લિપ પાછળ આપેલ સૂચના મુજબ ઉચિત આધાર પુરાવા શેડ્યુલ/ચલણની કોપી સાથે અથવા જી.પી.એફ ખાતા ધારકોને તેમના ખાતામાં કોઈ ભૂલ કે ફરિયાદ કે અન્ય કોઈ વણ ઉકેલ સમસ્યા હોય તો તેના નિવારણ અંગે ગીતા રધુ (આઇ.એ.એસ), ડેપ્યુટી અકાઉન્ટેન્ટ જનરલશ્રી, પ્રધાન મહાલેખાકારશ્રીની કચેરી-ગુજરાત, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ પર તથા વેબસાઈટ http://www.agguj.cag.gov.in/ ઉપર ઓનલાઈન ફરિયાદ નિવારણ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

જીપીએફ ખાતાની ઓનલાઇન સ્થિતિ (online status) જોવા માટે ઈ-જીપીએફની સુવિધા વેબસાઈટ
http://www.agguj.cag.gov.in૫ર મળી શકશે તેમ જ વર્ષ દરમિયાન જીપીએફ ધારકોના ખાતામાં થતા વ્યવહારોની જાણકારી તેમના મોબાઈલ નંબર ઉપર એસ.એમ.એસ દ્વારા સુવિધા આપવાનું વિચારાધીન છે તે માટે જીપીએફ ધારકોએ પોતાના મોબાઈલ નંબર, કાર્યાલયના રેકર્ડ મુજબ સાચી જન્મતારીખ, જી.પી.એફ ખાતા નંબર, સીરિઝની સબંધિત માહિતી પોસ્ટ/ઈમેઈલના માધ્યમથી જાણ કરવાની રહેશે તેમ, સિનીયર એકાઉન્ટ ઓફિસરની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે.👉👉https://m.dailyhunt.in/news/india/gujarat

http://www.nationalawardtoteachers.com/index.html


કામચલાઉ મંજુરી રદ કરવા બાબતે15/06/2018

ઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા જુલાઈ–૨૦૧૮(પુરક) સામાન્ય પ્રવાહની આવેદનપત્રની ફાઈલ સ્વીકારવા બાબતે clik here P D F.
HSC (science) માર્ચ-૨૦૧૮ની ઉત્તરવહીઓના રૂબરૂ અવલોકન બાબતે Clik here P D


 ટાટ સિલેબસમાં ફેરફારમાધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક પરીક્ષાના સિલેબસમાં ફરી ફેરફાર થયો છેહવે કુલ પ્રશ્નો ૧૭૦ હશેશું-શું ફેરફાર થયો જાણો https://ojas.gujarat.gov.in CLIK HERE P D F

માધ્યમિક પરીક્ષા માટે ઓજસ (OJAS) પર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની લિંક એક્ટિવ થઈ ગઇ છે.ફોર્મ ભરવાની તારીખ : 12.06.2018 થી 18.6.2018https://ojas.gujarat.gov.in CLIK HERE
Time table for Examination July 2018

ધોરણ-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓના કારકીર્દી માર્ગદર્શન અંગેના ઇન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટના પરિણામ બાબત
ધોરણ -૧૧ અને ૧૨ માસવાર આયોજન P D F CLIK HERE 

 કન્યા કેળવણી મહોત્સવ P D F CLIK HERE
ધોરણ - ૯ અને ધોરણ -૧૦ વાર્ષિકઆયોજન P D F CLIK HERE 

shala praveshotshav june 2018 margdarshak suchana

માધ્યમિક શિક્ષણ ધારો P D F CLIK HERE .
 પ્રાનકીટ સાથે આધારલિંકની કામગીરી ઓનલાઇન કરવા બાબત. AMRELI CLIK HERE PDF

ધોરણ -૯ ગણિત ,વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ની શિક્ષકો ની તાલીમ બાબત તા .૦૬.૬ .૨૦૧૮ પરિપત્ર SURAT CLIK HERE PDF 

સ્ંને ૨૦૧૮-૧૯ વર્ષમા તાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરવવા માટે વર્ષ દરમ્યાનની ગ્રાન્ટ જરુરીયાત બાબતCLIK HERE P D F
  
સરકારી/ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉમા શાળાઓમા તાસ દીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા બાબત (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)CLIK HERE P D F

ધો-૯ ગણિત,વિજ્ઞાન વિષયની તાલીમ બાબત અમરેલી P D F CLIK HERE

ગુજરાત કેરિયર મિત્ર વેબપોર્ટલતથા મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર વિદ્યાર્થીઓ પોતાના બેઠક નંબર દ્વારા આ ટેસ્ટનું પરિણામ જાણી શકશેજુઓ કારકિર્દીના તમામ ઉપલબ્ધ પથ
જો તમે રુચિના વિષય માટેની પરીક્ષા આપી હોય તો CLIK HERE website

CBSE NEET UG result Declared 2018 CLIK HERE
 1) Khatakiya July 2018 Jahernamu   

http://www.sebexam.org/


http://www.sebexam.org/
 સી.પી.એફ . ની માહિતી બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર P D F clik here

બિનઅનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમને ધિરાણ પ્રવૃત્તિ માટે પ્રથમ હપ્તા પેટે રૂ.૧૨,૫૦૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત, સને ૨૦૧૮-૧૯. ઠરાવ ક્રમાંકઃ સશપ/૧૦૨૦૧૮/ન.બા.૬૭/અ.૧ ડાઉનલોડ ફાઈલ
 બિનઅનામત વર્ગોને પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત.30-મે-2018
બિનઅનામત વર્ગોને પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત.30-મે-2018 ઠરાવ ક્રમાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૮/૨૧૮૯૨૭/અ