LAST UPDATE : 28● जुलाई ● 2016 (गुरुवार)

ધો-૧૦ તથા ધો-૧૨ની પરીક્ષામાં આધારકાર્ડ અંગે

માર્ચ ૨૦૧૭નીમાધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા એટલે કે ધો.૧૦ અને ૧૨ની જાહેર બોર્ડ પરીક્ષાના આવેદનપત્રોમાં આધાર કાર્ડ નંબર ફરજીયાત ભરવાનો રહેશે. આધાર કાર્ડ નંબર નહી હોય તો તે વિદ્યાર્થીનું આવેદનપત્ર ભરી શકશે નહી.જેની તમામ શાળાઓએ નોંધ લેવી. હાલ જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ ધો.૧૦ અને ૧૨માં અભ્યાસ કરે છે તે વિદ્યાર્થીઓએ સત્વરે આધાર કાર્ડ મેળવી લે તેવી સૂચના સ્કૂલો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપી દેવામા આવે.વધુમાં હાલ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના જનરલ રજિસ્ટરમાં પણ વિદ્યાર્થીઓના નામની નીચે આધાર કાર્ડ નંબર ફરજીયત લખવાનો રહેશે.

આમ હવે ધો.૧૦ અને ૧૨ની આગામી બોર્ડ પરીક્ષા આપવા માટે ફરજીયાત વિદ્યાર્થીએ આધાર કાર્ડ મેળવી લેવાનું રહેશે જો વિદ્યાર્થી પાસે આધાર કાર્ડ નહી હોય તો ફોર્મ જ નભરી શકવાને કારણે પરીક્ષા જ નહી આપી શકે.મહત્વનું છે કે હાલ હજુ પણ લાખો લોકો પાસે આધાર કાર્ડ નથી ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ધો.૧૦ -૧૨ જેવી મહત્વની બોર્ડ પરીક્ષા માટે આધાર કાર્ડ ફરજીયાત કરી દેવાતા વિદ્યાર્થીઓ-વાલીઓમાં બોર્ડના આ નિર્ણય સામે નારાજગી જોવા મળી છે.
સરકારી કર્મચારીઓની રજા-હાજરી વગેરે પ્રક્રિયા 'સાથી' દ્વારા થશેઃ નોંધણી ફરજીયાતસિસ્ટમ એપ્લીકેશન ઓફ ટેકનોલોજી ફોર હ્યુમન રીસોર્સીઝ ઇમ્પ્રુવમેન્ટસરકારી કર્મચારીઓની રજા-હાજરી વગેરે પ્રક્રિયા 'સાથી' દ્વારા થશેઃ નોંધણી ફરજીયાત
ગાંધીનગર તા.ર૭ : ગુજરાત સરકારે રાજયના અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ માટે 'સાથી' સોફટવેરના યુઝર આઇ.ડી.ને આધારકાર્ડ નંબર સાથે જોડવાનુ ફરજીયાત કર્યુ છે. આ અંગે ગઇકાલે તા.ર૬ જુલાઇએ સામાન્ય વહીવટ વિભાગના સચિવ (સેવા) શ્રી કે.એમ.અધ્વર્યુની સહીથી પરિપત્ર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો છે.પરિપત્રમાં જણાવાયુ છે કે, સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા માનવ સંશાધન અને વ્યવસ્થાપન પધ્ધતિ (એચઆરએમએસ) અંગેનો પ્રોજેકટ હાથ ધરેલ છે. આ પ્રોજેકટ અંતર્ગત હાલમાં ર૦,૦૦૦ ઉપરાંતના અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ માટે સાથી સોફટવેર અંતર્ગત અમુક સેવા વિષયક પ્રવૃતિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં વધુ સેવા વિષયક બાબતોને 'સાથી' સોફટવેરમાં આવરી લેવાનુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

સાથી સોફટવેર અંતર્ગત વધુ સેવા વિષયક બાબતોને આવરી લેવામાં આવનાર હોઇ 'સાથી' અંતર્ગત યુઝર આઇડીને આધારકાર્ડના નંબર સાથે લીન્ક કરવાનુ હવે સરકારે નક્કી કરેલ છે. આથી આપના 'સાથી' અંતર્ગત યુઝરમાં પોતાનો આધાર નંબર રજીસ્ટર કરવાનો રહેશે. આ માટે ગુજરાત સરકારના જીસ્વાનના હોમપેઝ ઉપર જઇ તેમાં 'સાથી'ના હોમપેજ ખોલી તેમાં માય પ્રોફાઇલમાં જઇ પર્સનલ આઇડીની બાજુમાં એડ પર કિલક કરી ત્યાર પછી આધાર આઇડી પસંદ કરી જે વિન્ડો ખુલે તેમાં પોતાનો આધાર નંબર નાખવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ તેને સેવ કરવાનો રહેશે. સબંધિત તમામ અધિકારી-કર્મચારીઓ કે જેમના 'સાથી' અંતર્ગત યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ બન્યા છે તેવા તમામની સેવા વિષયક બાબતોને આધારકાર્ડ નંબર સાથે લીન્ક કરવાનુ આયોજન કરવામાં આવેલ હોઇ આથી આવા તમામ અધિકારી-કર્મચારીઓએ પોતાના 'સાથી' સોફટવેરમાં પોતાના એકાઉન્ટમાં આધારકાર્ડ નંબર નાખવાની કામગીરી સત્વરે પુરી કરવા આધારકાર્ડ મારફતે સાથી દ્વારા કર્મચારીની હાજરી-રજાની બાબત લીન્ક કરવામાં આવનાર હોઇ દરેક કર્મચારીએ પોતાનુ આધાર રજીસ્ટ્રેશન 'સાથી'માં સત્વરે કરવુ ફરજીયાત રહેશે તેમ પરિપત્રમાં જણાવાયુ છે
સને-૨૦૧૭-૧૮ વર્ષના સ્થાયી ખર્ચ અને આવક સહિતનાં અંદાજો રજુ કરવા બાબત.download-circular P D F
 માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માં. પ્રમાણપત્ર એસ.એસ.સી.એચ.એસ.સી પરીક્ષાનાં આવેદનપત્રોમાં આધાર કાર્ડ નંબર ફરજીયાત કરવા અંગેCLIK HERE P D F
Gunchakasani Result of SSC Examination 2016
  Std 9 Blue Print & Sample Question paper 
  Std 11 Blue Print & Sample Question paper
  Education Programme through BISAG 
  Paripatra for Adhar kard


 केन्द्रीय कर्मचरियो के वेतन में कितना इजाफा होगा इसकी विस्तृत माहिती हिंदी में CLIK HERE P D F
ધો-૯ થી ૧૨ માં સેમેસ્ટર પદ્ધતિ રદ થતા અભ્યાસક્રમ બાબતclik here p d f 
 ૨૦૧૭માં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ ૮ માસ કામ કરવાનું

ચાર મહિનાની રજા મળશેઃ સાપ્તાહિક રજા ઉપરાંત મળશે ૧૭ અન્ય રજાઓ૨૦૧૭માં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ ૮ માસ કામ કરવાનું

  माध्यमिकविभाग ना मासवार वहीवटी रुपरेखा पी.डी.एफ. अहीकिल्क करोઅખબાર યાદી ધોરણ-૧૨ પુરક પરીક્ષાનુ પરિણામdownload-circular P D F
નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા ના વિધાર્થી ની ફી બાબત પરિપત્ર બનાસકાંઠા

વિનિયમ ક્રમાક ૨૦(૩) માં સુધારા બાબતdownload-circular P DF

ક્રમિક વર્ગ તેમજ વર્ગ વધારાની દરખાસ્ત બાબતhtdownload-circular P DF

ધો.૯ થી ૧૨ સેમેસ્ટર પધ્ધતિ બાયસેગ દ્રારા માર્ગદર્શનhdownload-circular P D F

બાયસેગ ચેનલ પ્રસારિત ધોરણ-૯download-circula P D F

મેડિકલ-પેરા મેડિકલમાં પ્રવેશનું મેરિટલિસ્ટ મોડી રાતે જાહેર

 અખબાર યાદી ધોરણ-૧૨ પુરક પરીક્ષાનુ પરિણામdownload-circular P D F
 નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા ના વિધાર્થી ની ફી બાબત પરિપત્ર બનાસકાંઠા

વિનિયમ ક્રમાક ૨૦(૩) માં સુધારા બાબતdownload-circular P DF

ક્રમિક વર્ગ તેમજ વર્ગ વધારાની દરખાસ્ત બાબતhtdownload-circular P DF

 ધો.૯ થી ૧૨ સેમેસ્ટર પધ્ધતિ બાયસેગ દ્રારા માર્ગદર્શનhdownload-circular P D F

 બાયસેગ ચેનલ પ્રસારિત ધોરણ-૯download-circula P D F

માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક  અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો 

     ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના

ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવાને લગતી સૂચનાઓ જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

 કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે. અને કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે નહીં તે અંગેની વિગતો જોવા અહીં ક્લીક કરો.

 એફિડેવિટનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

 Click Here to View Charges and Terms and Conditions for Online Payment

Download Challan for Additional Class Application

 Download Challan for Next Upper Class Application

TO DOWNLOAD SCE STD-9 CLICK HERE


TO DOWNLOAD SCE STD-10 CLICK HERE


Read more:http://www.edusafar.com

ધોરણ -૧૦ ગણિત અને વિજ્ઞાનટેકનોલોજી પરીક્ષાલક્ષી બ્લુ પ્રિન્ટ પી.ડી .એફ. અહી કિલક કરો

 धोरण - दस अने धोरण -12 मासवार आयोजन पी.डी.एफ.अही किलक करो

 અખબાર યાદી એસ.એસ.સી.પરીક્ષા પુરક જુલાઈ ૨૦૧૬ નું પરિણામક્લિક કરો

માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક

અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો  

 ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના

  વિજ્ઞાન માં ઉપયોગી પ્રયોગો ની માહિતી પી.ડી.એફ clik here
ઉ.મા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં માર્ચ ૨૦૧૬મા બી ગ્રુપમાં ઉતીર્ણ વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષય(050)ની પરીક્ષામાં બેસવાની ખાસ તક આપવા બાબતclik here p d f
જુન૨૦૧૬ થી ધો-૧૨ ના ક્રમિક વર્ગની મંજુરી આપવા બાબત.clik here p d f
माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्ष क संध नी माननीय शिक्ष ण मंत्री श्री . ने रजुआत पि.दी.एफ. क्लिक करे


અટલ ઇનોવેશન મિશન હેઠળ અટલ ટીકરીંગ લેબોરેટરીની સ્થાપના કરવા બાબત.CLIK HERE P D F

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૦૯ સુધીમાં નિમણુક પામેલ જુના શિક્ષકોની માહિતી મોકલવા બાબતCLIK HERE P D F


રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતી
થી નિમણૂંક પામેલા કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર ખાસ રજા મંજુર કરવા બાબતclik here P D F
રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલા પુરૂષ કર્મચારીઓને પિતૃત્વની રજાઓના લાભ આપવા બાબતCLIK HERE P D F

રેવન્યુ તલાટી રિઝલ્ટ જાહેર થઇ ગયું છે.Gujarat Gsssb Revnyu Talati Result Declared clik here p d f
આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ માટે લોન આપવા બાબત. રૂ.૬ ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ/૧૩૨૦૧૫/૮૮૫૮૬૯/અ ડાઉનલોડ ફાઈલ

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ થી ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓ-અધિકારીને નિવૃત્તિ-અવસાન સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર નિયમોનુસાર મળવા બાબત
 બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક તથા ઉ.માં.શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષાણ આપવા બાબતેપરીપત્રcircular CLIK HERE P D F
  
ડેટાએન્ટ્રી કરવા બાબતCLIK HERE P D F

સી.પી.એફ.કેમ્પ બાબત ૮/૭/૨૦૧૬ થીCLIK HERE P D F
  
CPF કેમ્પમાં નવા CSRF-૧ અને નોમીની ફોર્મ બાબતે..(૪-નકલ)clik here P D F

એસ.એસ.સી પુરક પરીક્ષા કાર્યક્રમ જુલાઈ ૨૦૧૬.clik here p d f

શિષ્ય વૃતિ ની દરખાસ્ત તૈયાર કરવા બાબત CLIK HERE P D F   •  
  • REHEM RAHEMATE...CLIK HERE P D F
    મૃત્યુ - સહ - નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી Death - Cum-Retirement Gratuity (D.C.R.G.) ની વિલંબિત ચુકવણી પર વ્યાજ ચૂકવવા બાબતCLIK HERE P D F


 પ્રવાસી શિક્ષકો ના બીલ કેવી રીતે બનાવવું તેની ફોર્મુલા અહી કિલક કરો { પી.ડી.એફ.}

ધોરણ 11 science સેમેસ્ટર 2 પરિણામ બાદની કાર્યવાહી બાબત લેટેષ્ટ પરિપત્ર
 વિધાર્થીઓ નાં પરિણામ માં નામ /અટક સુધારવા અરજી પત્રક  શાળાનાં વડાએ ભરવાનું પત્રક
પરિણામ વેરીફીકેશન બાબત ઓલ ઈન  CLIK HERE P D F


ઇન્કમટેકસ રિટર્ન હવે ટેકસ એપથી ભરો
હેલો ટેક્ષ એપ : માત્ર ૩ કે ૪ મિનિટમાં જ ભરાઇ જશે રિટર્ન  નવી દિલ્હી તા. ૪ : જુલાઈ મહિનો આવતાં જ પગારદાર વર્ગ માટે ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ફાઈલ કરવાનું મુસિબતભર્યું કામ સામે આવી જાય છે. લોકો ઈનકમટેકસ રિટર્ન નિષ્ણાતો તેમજ સીએ જેવા પ્રોફેશનલને શોધવા લાગે છે. પરંતુ 'એન્જલ પૈસા' નામના સ્ટાર્ટ અપે આ પડકારને સરળ બનાવવા માટે હેલો ટેકસ નામની એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપની મદદથી ત્રણ ચાર મિનિટોમાં કોઈપણ વ્યકિતએ પોતાની જાણકારી આપ્યા વગર ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ભરી શકાય છે. આ એપ એન્ડ્રોઈડ વિન્ડોઝ અને એપલ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.
      ઈનકમટેકસ રિટર્ન દાખલ કરવા માટે કોઈપણ સ્માર્ટ ફોન ધારક પોતાના ફોન પર હેલ્લો ટેકસ એપને ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ડાઉન લોડ કર્યા બાદ એપમાં જઈને પોતાનું ફ્રેસ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. જેમાં એક મિનિટ કરતાં પણ ઓછો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ આઈટીઆરમાં જઈને અરજદારે પોતાની જાણકારી આપવાની હોય છે. આ કામમાં ત્રણ ચાર મિનિટનો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ અરજદારે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા ૧૨૫ રૂપિયા આપવાના હોય છે અને રિટર્નનું કામ પૂરું થઈ જાય છે.
      હેલ્લો ટેકસ એપને વિકસાવવાનું કામ ત્રણ યુવાન કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી લગભગ ૧૫ હજાર લોકો આ એપ દ્વારા પોતાનું વાર્ષિક ઇન્કમટેકસ રિટર્ન ભરી ચૂકયા છે. હેલ્લો ટેકસના સહસંસ્થાપક ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ હિમાંશુકુમાર કહે છે કે અમે નોન પ્રોફેશનલ લોકોને ધ્યાનમાં રાખતાં આ એપ બનાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે એપનાં માધ્યમથી રિટર્ન ભરવા દરમિયાન તમારો પગાર કેટલો છે અને તમે કયાં કામ કરો છો જેવી તમારી પર્સનલ જાણકારી કોઈને મળતી નથી. 
** મહત્વની માહિતી તમામ સી.પી.એફ. ઉપયોગકર્તા માટે..
 **PRAN નંબર નાં આધારે CPF NUMBER (PPAN NUMBER) મેળવો.
** CPF નંબર (PPAN NUMBER) ને આધારે NE PRAN નંબર મેળવો.
** તમારા CPF નંબરને આધારે પ્રાણ કીટ ક્યારે આવશે?ક્યાં કુરિયારમાં આવશે તેની પુરી માહિતી મેળવો...વધૂ માહિતી માટે નીચેની લિંક પર.https://cra-nsdl.com/CRA/pranCardStatusInput.do  

પુરક પરીક્ષા ધોરણ ૧૨ણી રસીદ તથા સેમ.૨ ના ગુણપત્રકો તા.૦૪/૦૭/૧૬ના વિતરણ અંગે.
cpf માંથી રિટાયર્ડ બાદ
નીચેની વેબસાઈટ પર બધાજ ફોર્મની લિંક આપેલી છે. જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી 3 નકલમાં સેટ બનાવી પેન્શનની જેમ દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે તેમ શાળા દ્વારા ડી.ઈ.ઓ ને દરખાસ્ત મોકલાવવી. આજ સુધી ડી.ઈ.ઓ ઓફીસ ને પણ ફોર્મની ખબર નહિ હોય કારણ કે રિટાયર્ડ ના આવા કોઈ કેસ નહિ આવ્યા હોય. ઉપરોક્ત સમજ મારી અંગત છે. વધુ માહિતી ડી.ઈ.ઓ પાસેથી રૂબરૂ મળી મેળવી શકાય.https://www.npscra.nsdl.co.in/state-forms.php clik here
फाजल पड़ेला शि क्ष को ने रिकोल करवा बाबत 30 / 04 / 2016 नो परिपत्र क्लिक करो पी.डी.एफ
 વર્ગખંડ નિરીક્ષણ કાર્ય માટેનું પ્રમાણપત્ર બાબત.  નિરીક્ષણ પ્રમાણપત્રP D F CLIK HERE

 તપાસ સમિતિ વડોદરા  પી.ડી.એફ .clik here
  
અગત્યનું - બિન સરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચતર મા.શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવા અંગેP D F CLIH HERE

બિનસરકારી અનુ.મા અને ઉ.મા શાળાઓમાં વહીવટી સહાયક જુ.કા ની ભરતી બાબત.P D F Clik here

 Rozgaar Samachar (02 March 2016)downloads/rozgaar_02_03_2016.pdf

RRB Railway Admit Card 2016, Railway RRB Admit Card 2016 For 18252 Post clik here

GSSSB: Revenue Talati Exam(28-02-2016)Official Provisional Answer key Declared Prov-Ans-Key- .pdf clik here

 www.answerkey.nibschool.com

માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માં સિનીયોરીટી બાબત અભિપ્રાય clik here 

💥NTSE 2015 Result.,meritclik here

 એકપણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ.મા.શાળાઓ માં વહીવટી સહાયક ની ભરતી કરવા અંગે અમરેલી ડી.ઈ.ઓ. પરિપત્ર પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો.

શિક્ષક એવોર્ડ ICT શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સ બાબત.CLIK HERE PDF

પ્રતિ,આચાર્યશ્રી તમામ માધ્યમિક /ઉચ્ચતર શાળાઓ ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા અગે કાયર્ક્રમ બાબતCLIK HERE WALD FAIL

 ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા માટે પેરક વક્તવ્ય પ્રસારણ કાય્રક્મ અગેCLIK HERE એમ,એસ.ઓફીસન ફાઈલ 

 उच्चतर माध्यमिक शाला मा प्रवासी शिक्षक भरती बाबत नो लेटेस्ट परिपत्र क्लिक हेयर टू व्यू
પ્રવાસીશિક્ષકો ની તાસ ની ફાળવણી મહેસાણા જીલ્લો અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ
પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવા બાબતે...clik here pdf aripatr -1
પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરીપત્ર મુજબ કાયવાહી કરવી.. clik here pdf paripatr -2

પ્રવાસી શિક્ષકો ભરતી પરીપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવા બાબતેclikhere p d f paripatr-3
Download Income Tax Calculator 2015-16 CLICK

 પ્રવાસીશિક્ષકો ની તાસ ની ફાળવણી મહેસાણા જીલ્લો અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ

Teacher Registration confirm નહિ કરેલ શાળાઓનું લીસ્ટ

સુરત જીલ્લા વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ નાં પગાર ડેટાનાં કોમ્પ્યુટર વહીવટી ખર્ચના નાણા જમા કરવા બાબત.P D F CLIK HERE
નવસારી  જીલ્લાતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ એક પણ ક્લાર્ક નથી તેવી શાળાઓની માહિતી બાબતP D F CLIK HERE

प्रवासी शिक्षको नी भरती नो पत्रको पी.डी.एफ. अही किलक करो

વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના વિધાર્થીમાટે ઉપયોગી

 એસ.એસ.સી. અને એચ.એચ. સી. ના વિદ્યાર્થી માટે ની રાજપીપળા મિત્ર મંડળ ની ટીપ્સ પી. ડી. એફ. અહી કિલક કરો

 New વિદ્યાર્થીઓમાં પરીક્ષાનો તનાવ દુર કરવા માટે બોર્ડ દ્વારા BISAG મારફતે માર્ગદર્શન અંગે

गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे

તપાસ સમિતિના સભ્યોની યાદી

 गुजरात युनिवसिटी नो परीक्षा नो कार्यकम पी.डी.एफ. अहि किलक करे 

गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पसंदगी समिति ने उच्चतर माध्यमिक स्कुलो की भरती की वेईटिंग यादी घोषित की हे.पी.डी.एफ. अही किलक करे  
 પ્રાથમિક શાળા ઓં માં પ્રવાસી શિક્ષકો ની ભરતી નો પરિપત્ર અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ
ગ્રંથપાલની માહિતી બાબત CLIK HERE PDF

સુરત ---જુન-૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા.અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ થતા શિક્ષકોની સુનાવણી રદ કરવા બાબતपी.डी .एफ. अही किलक करे

  New HSC સામાન્ય પ્રવાહ ૨૦૧૬ની પરીક્ષા માટે કેન્દ્રવાર શાળાઓની યાદી


 New Press note For GUJCET Examination 2016


इनकम टेक्स २०१६ ना कपात ना नियमो पीडी.एफ 

 જુન ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬થી મા. અને ઉ.મા શાળાઓમાં વર્ગ ઘટાડા થતા શાળામાં ફાજલ શિક્ષકોની સુનાવણી બાબતpdf clik here
Tele conference ના સમયમાં ફેરફાર બાબત.pdf clikhere  प्रवासी शिक्षको नी भरती नी ग्रांट नो नवो परिपत्र तारीख :19/2/16 paripatr clik here P D F


 
  સહભાગીતા અભિગમ દ્વારા હિન્દી વિષયમાં ધો.૯ માટે નિર્માણાધીન મોડ્યુલની અજમાયશ અંગેની તાલીમ.pdf clik here

 વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસૂતિ રજા બાબત.pdf clik here
MS UNIVERCITY RESULT FOR CCC EXAM HELD ON DATE: 19-DEC-2015 & 27-DEC-2015


ધોરણ ૧૦, ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થયો

ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી શરૂ કરાશે : ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચોથા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી અને બીજા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૨૮ માર્ચથી હશે

 Board Examination Time Table For SSC and HSC General Stream 2016

 Board Examination Time Table For 2nd and 4th Semester 2016

Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016
ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે CCC વગર અટકાવી ના શકાય તે બાબતનો ગુજરાત હાઇકોર્ટ તા 8/01/16 ચુકાદો આવે છે
વધુ માહિતી માટે ચુકાદાની કોપી માટે નીચેની લીંક પર જાઓclik here P D F from babubhai patel


 
GUJARAT UNIVERSITY CCC Exam 4000 Candidates List Exam Date : Start From 23 January 2016પી.ડી.એફ. અહીં કિલક કરો


Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016


New શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(LC) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત  
New HSC વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર 1 અને 3 ની ગુણ ચકાસણી, દફતર ચકાસણી, નામ સુધારા અંગેની માર્ગદર્શિકા અને ફોર્મ
 ઘોરણ ૧૧ વિજ્ઞાનપ્રવાહના બીજા સેમેસ્ટરમા વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી કરવા બાબતે વધુ વિગત માટે અહીં કિલક કરો પી.ડી.એફ.

New બોર્ડની સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૬ની નવી મતદાર યાદીના પત્રક -૭ માં સુધારા બાબત

 ખેલ મહાકુંભના રજીસ્ટ્રેશનની મુદત વધારવા બાબતclik here

 નવી વધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કાયમી પેશન ખાતા નબર મેળવવાની દરખાસ્ત બાબત clik here P D F
 
ધો.૧૦ ગુજરાતી વિષયના દુરદર્શન પર પ્રસારિત થનાર પ્રોગ્રામ બાબત CLIK HERE PDF

 HSC Science Semester II & IV Student Examination Fees 2016
 માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધમિક શાળા શિક્ષકોને નવું પગાર ધોરણ લેવા માટે હિંદીની જરૂર નથી તે બાબતનું પ્રમાણપત્ર આપવાનો DEO બનાસકાંઠા નો તા ૬/૦૧/૧૬ નો પરિપત્રPDF clik here
ઉપરના પરિપત્રમાં નાણા વિભાગ જ પરિપત્ર ના પેરા ૩(૯)નો ઉલ્લેખ કરેલ છે તેનો નાણાં વિભાગનો ૧૬/૦૮/૯૪ પરિપત્ર માટે નીચેની લિંક પર જાઓ કોઈ કામ આવી શકે p d f clik here


pdf hindi mukti no paripatr clik here

SBI CHALLAN FOR HSC SCIENCE SEMESTER EXAM RECHECKING

ધોરણ -૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતાંવિધાર્થીઓને આપવામાં આવતા મફત પાઠ્યપુસ્તકપુસ્તક રેકર્ડ નિભાવવા બાબત  clik here 

સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ઓકટો-૨૦૧૫ ની ગુણપત્રકો બાબતclik here p  f
सातम पगार पंच नी माहिती गुजरती અહી કિલક કરો

50 વર્ષ ની ઉમર નાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારિયો ને સી.સી.સી. કમ્પ્યુટર ની પરીક્ષા ની મુક્તિ તારીખ ; ૨/૧/૨૦૧૬ નો પરિપત્ર clikhere page -1

page -2  50 વર્ષ ની ઉમર નાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારિયો ને સી.સી.સી. કમ્પ્યુટર ની પરીક્ષા ની મુક્તિ તારીખ ; ૨/૧/૨૦૧૬ નો પરિપત્ર clik here p d f
જ્ઞાન પરબ પી.ડી.એફ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬
 
ધોરણ-૧૦ માં ઉપયોગી નકશા પી.ડી.એફ. ફોરમેટ અહી કિલક કરો
રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતાં અંશકાલીન કર્મચારીઓને મહેનતાણું ચુકવવા બાબતPDF clik here GR 1 /1 / 2016સીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમાં ફિક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબતClik here P D F
 ઉચ્ચતર માધ્યમિકશિક્ષક  સંધ ની સરકાર માં રજૂઆત CLIK HERE P D F

પેજ- ૨ પી.ડી.એફ CLIK HERE