સરકારી કર્મચારીઓને ૧૦૦ ટકા મોંઘવારી ભથ્‍થુ રોકડમાં ચૂકવાશે
 રાજય સરકારના કર્મચારીઓના મોંદ્યવારી ભથ્‍થાંમાં ૧૦ ટકા વધારો કરવાની દરખાસ્‍તને કેન્‍દ્રીય ચૂંટણી પંચે મંજૂરી આપતાં ગુજરાત સરકારના ૩.૭૫ લાખ પેન્‍શનર અને આશરે પાંચ લાખ મળી કુલ ૮.૭૫ લાખ કર્મચારીઓને ચૂંટણીના સમયે ચાંદી થઈ ગઈ છે. કર્મચારીઓને હાલમાં ૯૦ ટકા મોંઘવારી ભથ્‍થું મળે છે, ૧૦ ટકાના વધારા સાથે ભથ્‍થું ૧૦૦ ટકા, એટલે કે બેઝીક જેટલું જ મળશે અને સરકારની તિજોરી પર વર્ષે રૂ. ૧૩૦૦ કરોડનો બોજો પડશે. રાજય સરકાર તમામ કર્મચારીઓ-પેન્‍શનરોને ૧ જાન્‍યુઆરી, ૨૦૧૪ની પશ્ચાતવર્તી અસરથી ભથ્‍થું-એરિયર્સ રોકડમાં ચૂકવશે.
તારીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા નો નાણા ખાતા નો પરિપત્ર [પી.ડી.એફ.] date : 16 - 4 - 2014


ગવર્મેન્ટ નો પરિપત્ર તારીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા Clik here 

માધ્યમિક શિક્ષકો ને ફાજલ નો  રિકોલ  નો  પરિપત્ર ૧૬/૪/૨૦૧૪   NewAnsware Key For Maths
 NewAnsware Key For Biology

 New Answare Key For Chemistry
.


NewAnsware Key For physicsગુજરાત રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે મોઘવારી ભથ્થામાં ૧૦ % નો વધારો...કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે આપી લીલી ઝંડી...


બનાસ ગંગા શિક્ષણ એપ્રિલ :૧૪ અંક પી.ડી.એફ . અહી કિલક કરો   New Notice For TAT 2014 applicants

 NewPress Note For SSC 2014 Online Internal Marks and Practical Marks Capturing

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, જૂનાગઢ, જામનગર, પોરબંદર જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પરીણામ જાણવા માટે  
અહી કિલક કરો  

NewPress Note For TAT Examination 2014


ચોથા વર્ગ ના કર્મચારીઓ ને બુટ ચંપલ આપવા નો પરિપત્ર અહી કિલક કરો [પી.ડી.એફ.] 

ચોથા વર્ગ ના કર્મેકારી ઓં ને ધુલાઇ ભથ્થું માં વધારો તા : ૨૮ /૦૨/૨૦૧ ૪ નો નવો પરિપત્ર [પી.ડી.એફ.] અહી કિલક કરો 
પ્રાથમિક શાળા ના શિક્ષકો ના તા :૧૮ /૨/૨૦૧૪ ના નવા જી.આર.મુજબ બદલીના નિયમો [પી.ડી.એફ.ફોરમેટ] અહી કિલક કરો 

  
વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએબજાવવાની ફરજો અને અનુસરવાની આચારસંહિતા clik here P D F
મહેસૂલી તલાટી વર્ગ-૩ ની તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો માટેની 'આન્સરકી' (Answer Key)Talati exams official answer key ,It's official answer key declared

  આન્સર કી માટે નીચે ની લિંક પર  ક્લિક કરો  [પી.ડી.એફ.ફોરમેટ ]

  Click here for download


 TALATI EXAM D/16/2/2014 PEPAR SOLUSAN [PDF] Clik Here

  clik here 
 GUJARAT UNIVERSITY B.A.SEMESTAR-5  ONLINE RESULTS Clik Here

ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પત્રકોની યાદી - વર્ડ ફાઈલ
ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ માટેના પત્રકોની યાદી - પીડીએફ ફાઈલ  

 GPSSB Staff Nurse official Answerkey(16-02-2014) 

Gujarat Seva Pasandgi Board has Announced official Answerkey of Staff Nurse    Answerkey:click here


વર્ગ-૪ના ઉમેદવારો માટે ઓન લાઇન અરજી કરવાનો સમય ગાળો તા. ૧૪-ર-૧૪ થી ર૮-ર-૧૪ સુધીનો રહેશે. ઉમેદવાર માટે ઓન લાઇન અરજી કરવાનો સમય ગાળો તા. ૧૪-ર-૧૪ થીલ ર૮-ર-૧૪ સુધીનો રહેશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની વેબસાઇટ: http://hc-ojas.guj.nic.in છે.


            www.gujarathighcourt.nic.in SELF DECLARATION CUM APPLICATION FORM TO

GRANT RECOGNITION OF SCHOOLclikhere

  NEW SCHOOL OR ADDITIONAL CLASS APPLICATION FORMclikhere

FIX PAY NEXT DATE IS 15-4-2014

વિદ્યા સહાયક ફિક્સ પગાર તારીખ  : ૧૫ - ૪- ૨૦૧૪ 
ઇન્કમટેક્ષ ગણતરી [એજ્યુ સફર ] અહી કિલક કરો 
હવેથી માધ્યમિક શિક્ષકો નાસી.આર.રીપોટ  પર્ફોર્મન્સ ના આધારે ભરાશે. ક્લિક કરો [ પી.ડી.એફ.ફાઈલ ]

  New Press Note Related to Educational Committee of Board


 ગુજરાત હાઇકોર્ટ ઓજસ વેબસાઈટ
http://hc-ojas.guj.nic.in/ અહી કિલક કરો ગુણોત્સવPress Note For Gunotsav 2014

ગુણોત્સવNew Gunotsav 2014 

     HTAT ભરતી કોલ લેટર   clik here

  બનાસ ગંગા માધ્યમિક સમાચાર જાન્યુઆરી -૨૦૧૪ [પી.ડી.એફ.ફોરમેટ ]અહી કિલક કરો  

   Revenue Talati Solved Question Paper : (14-02-2010)

                                                                                                           
ક કરો http://www.gserb.org/

CTET February-2014 Examination Admit Card clik hre

Kendriya Vidyalaya (KVS)Admission 2014-15   clik here

 Result – CA Final Exam and CPT Exam   clik here

ગાંધીનગર તા.૨૫ : વિદ્યા સહાયક ભરતીમાં લાંબા સમયથી પી.ટી.સી. પાસ મેદવારોને તક આપવાની રજૂઆતને ધ્‍યાને લઇને રાજ્‍ય સરકારે ચાલુ વર્ષે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૧ થી પ માટે પી.ટી.સી.ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા TET પાસ થયેલા ર૦૦૦ વિદ્યા સહાયકોની નિમણૂંક આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેમ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્‍દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્‍યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી નાનુભાઈ વાનાણીએ જણાવ્‍યું હતું. રાજ્‍યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વિદ્યા સહાયકની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે. પી.ટી.સી. અને TET પાસ મેદવારોની વિદ્યા સહાયક તરીકેની નિમણૂંકો વધુ ખાલી જગ્‍યાવાળા તાલુકાઓમાં કરવામાં આવશે. જેની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત આપીને નિમણૂંકની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
સ્ત્રોત : અકિલા ન્યુઝ  
CCC /CCC+ EXAM Priptr PDF clik here
 NewPress note related to Board's General Meeting


Department Of Post: Indian Army
Post Name: Lower Division Clerk (LDC)
Total Vacancies: 10
Qualification: 12 Pass
Age Limit: Not More Then 28 Years
Indian Army Recruitment 2014 How To Apply: Application Send By Post
Last Date For Submit Application: 15/01/2014
Address: ASC records( South ), Agram Post, Bangalore Pin-560007
Indian Army Official Website: indianarmy.nic.in

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ અંગેના ૧૦૧ ચુકાદાઓનો સશ્રેપ સારસંગ્રહ (શતદલ) Download PDF File New

English Std 10
Question bank   and  Answer key of 400 MCQ   for the students of std.X English(S.L.)
 Dipakbhai V.Parikh - Principal, Vakal Vidyalaya, Refinary Road, Bajuwa. TA. & Dist. Baroda

  ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

 ડાઉનલોડ થયેલ ફાઈલ ખોલવા માટે ના પાસવર્ડ માં તમારો  પોસ્ટલ પીન કોડ નંબર નાખો

Gujarat University Admit Cards (External Students BA-Sem3 

13-Admit_Cards_B_A_Sem3_(External)_Nov-2013

01-Admit_Cards_REGULAR_Students_ALL

 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
 બુથ લેવલ ઓફિસર (બી.એલ.ઓ.) તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ (પ્રાથમિક,માધ્યમિક,ઉચ્ચતર માધ્યમિક તેમજ કોલેજના) શાળા/કોલેજના શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત

Important Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)

 યોગ્યતા પ્રમાણ પત્રક મેળવવા બાબત...
"DUPLICATE MARKSHEET" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો."DUPLICATE CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
"MIGRATION CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
ATTESTED FORM" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના કર્મચારી ઓં ની ફરજો અહી કિલક કરો [પી.ડી.એફ.] 
http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

  GUJRAT UNIVERSITY ExamSchedule clik her
vidhya shayk fix pagar suprim cort mudt : 12 / 11 /2013  

suprim court stetment {p.d.f.] clik here

   
વિદ્યા સહાયક  ફિક્સ સુપ્રીમ કોર્ટ  મુદત : Date : 1 / 10 / 2013 


 ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ ની સ્થિતિએ ડાયસ ફોર્મ ભરવામાં આવશે. જે ની તૈયારી ના ભાગ રૂપે તમામ શાળાઓએ ડાયસ અંતર્ગત ભરવામાં આવતા ડેટા વર્ષ ૨૦૧૨/૨૦૧૩ ના તૈયાર રાખવા. દરેક વર્ષે ડાયસ ફોર્મ ભરાય છે. તેની અગત્યતા સમજી ખાનગી શાળાએ પણ ડાયસ ફોર્મ ભરવું ફરજીયાત છે
ડાયસ ફોર્મ માટે અહી કિલક કરો  


7th Pay Commission Projected Pay Scale

  સાતમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2016ને દિવસે અમલમા આવશે. છઠ્ઠું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2006ના દિવસે અમલમાં આવ્યું હતું અને પાંચમું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 1996 અને ચોથું 1 જાન્યુઆરી, 1986ના દિવસે અમલમાં આવ્યું હતું.    સાતમાં પગારપંચ ની ભલામણો [અહી કિલક કરો ]