LAST UPDATE : 27 - APRIL - 2015 MONDAY

ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ-10 અને 12ના પરિણામોની જાહેર થઈ તારીખજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ-2015માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ના પરિણામની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મુજબ ધોરણ 12 વિજ્ઞાનપ્રવાહનું પરિણામ તારીખ-25-મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. જ્યારે ધોરણ-12 સામાન્યપ્રવાહનું પરિણામ તારીખ-30મેએ જાહેર કરવામાં આવશે.

ધોરણ-10નું પરિણામ બીજી જૂને જાહેર કરાશે. ગુજરાતમાં આયોજીત ધોરણ-10-12ની પરીક્ષામાં અંદાજે 18 લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા. જેમાં ધોરણ-10ના અંદાજે 10.67 લાખ વિદ્યાર્થીઓ અને ધોરણ-12-ના વિજ્ઞાન અને સામાન્યપ્રવાહના કુલ 8 લાખ કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા. બોર્ડે પરિણામની તારીખ જાહેરાત કરતાં પરિણામની રાહ જોઇ રહેલાં વિદ્યાર્થીઓની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. સમયસર પરિણામ જાહેર થતાં આગળના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે પણ પૂરતો સમય રહેશે.

 DA 113 % Excel Claculator jitugozaria.blogspot.in
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણાओफिसियल सरक्युलर CLIK HERE P.D.F


મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો - ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર  24-Apr-2015 Clik Here P D F
DA Difference Calculation BAY http://jitugozaria.blogspot.in CLIK HERE

 રજા પ્રવાસ - વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત 23-Apr-2015 .PDF CLIK HERE
ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ ૨૦૧૫-૨૦૧૬પરિપત્ર  09/04/2015  CLIK HERE P D F
 
Revision of Traveling Allowances on Transfer and Traveling Allowance Entitlement of Retiring Employees etc. with reference to Sixth Pay Commission CLIK HERE P D F


PSI/ASI & CONSTABLE WRITTEN EXAM CALL LETTER DOWNLOAD START NOW.
CLICK HERE & DOWNLOAD. …http://ojas.guj.nic.in કિલક કરો 

Online Badli Mate ni Direct Website Mate CLIK HERE

http://teachertransferapp.topstech.in

ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ ભરવા જરૂરી શાળા તથા પેસેન્ટરનો આધાર ડાયસ કોડ જાણવા માટે 


   माध्यमिक शिक्षण बोर्ड Online Fees સ્વીકારવા બાબતે

 Rozgaar Samachar (22 April 2015)downloads clik here pdf


Jail Sipahi(Male-Female) Result & Official Answer Key DeclaredJail Sipahi(Male-Female) Result & Official Answer Key Declared (12/04/2015)

Check Your Result : Click Here

Download Final Answer Key : Click Here

Exam was Held on 12/04/2015

 Important Notice - 1: પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ.ની લેખિત પરીક્ષા તા.૦૨,૦૩,૦૪/મેં/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવાદ ખાતે યોજાનાર છે.

લોકરક્ષકની લેખિત પરીક્ષા તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ (ત્રીજી મેં) નારોજ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જુનાગઢ તથા ભાવનગર ખાતે યોજાનાર છે.


Gujarat Police Recruitment Board clik here 

સી.પી.એડ બી.પી.એડ બી.પી.ઈ ડી.પી.એડ ના પ્રશ્નોના  નિરાકરણ માં થયેલ પ્રગતિની વિગતો

આ ફોર્મ ગુજરાત રાજ્યના સી.પી.એડ/બી.પી.એડ શિક્ષકો જે વિકલ્પ લેવા ઈચ્છે છે તેમની માહીતી એકત્ર કરી રાજ્ય સરકારને રજુઆત કરવા માટે છે. આ સરકારી ફોર્મ નથી આનો હેતુ માત્ર માહીતી એકત્ર કરવાનો છે

જે મિત્રોની વિગત નથી આવી તે મિત્રોએ એન્ટ્રી કરી દેવી.
- FORM એકજ વાર સબમીટ કરો.
જો આપે સબમીટ કર્યુછે તો બીજીવાર ભરશો નહી.
-તમામ વિગત અને મોબાઈલ નંબર કાળજી પુર્વક ભરો.

 

તમારી એન્ટ્રી નોધાવવા અહી કલીક કરો 

http://cpedbped.zz.mu/ 

JEEMAIN EXAM 2015 की अपनी पेपर-1 की लिखी हुई OMR देखने के लिए निचे दी गई वेबसाईट की लिंक पर क्लिक करे http://cbse.nic.in/jeeomr.htm

 


રાજ્યના કર્માચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 1 જાન્યુઆરીથી 6 ટકાનો વધારો કરવાનું મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે જાહેર કર્યું છે. આ વધારાની સાથે હવેથી ૧૧૩ ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. આ પહેલાં 107 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળતું હતું. તેની સાથે સાથે ધારાસભ્યોને પણ 6 ટકાનો મોંઘવારી મળશે. કર્મચારીઓનો જ્યારે જ્યારે પગાર વધારો થાય છે ત્યારે ધારાસભ્યોના પણ પગાર વધે તેવી આપોઆપ અસર વાળી જોગવાઈ કરવામાં આવી હોવાથી આ વધારો મળશે.

આ વધારો પંચાયતોના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને લાભ મળશે. મોંધવારીના કારણે સરકાર ઉપર રૂ. 811 કરોડનો બોજો પડશે. પ્રજા વેરો ચૂકવે છે તેમાં આ મોટો હિસ્સો મોંઘવારીમાં જશે. એક અંદાજ પ્રમાણે હાલ કુલ મોંઘવારી ભથ્થું ૧૨ હજાર કરોડ ચૂકવવામાં આવે છે.

 
 રજા મંજૂર કરવાની કાર્યપધ્ધતિ અંગે.


બિ સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજૂર કરવાની કાર્યપધ્ધતિ અંગે.

 પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો
New Provisional Approve New Secondary School List(17.4.2015)

  Not Approve Secondary School Application(17.4.2015)

 Provisional Approve HSC School Application(17.4.2015)

  Not Approve HSC School Application(17.4.2015)

 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંદળ ધ્વારા સીધી ભરતી માટે યોજાતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તથા ખાતાકીય પરીક્ષાઓમાં નિમાતા સ્ટાફને ચુક​વ​વામાં આવતા મહેનતાણાના દર નક્કી કર​વા બાબતCLIK HERE PDF

સુચના: -  માધ્યમિક શિક્ષકો  ની  તાલીમ છે.. (૨)  આ તાલીમ નિવાસી છે. (૩) પ્રથમ તબક્કા ની તાલીમ તારીખ : ૦૫/૦૫/૨૦૧૫ થી ૦૯/૦૫/૨૦૧૫ સુધી  કુલ પાંચ દિવસ ની રહશે . (૪ ) બીજા તબક્કા  નીતાલીમ તારીખ ; ૦૩/૦૬/ ૨૦૧૫ થી ૦૭ /૦૬ /૨૦૧૫  સુધી  કુલ પાંચ દિવસ ની રહશે. (૫)  દરરોજ સવારે ૭.૦૦ કલાક થી ૮.૦૦  કલાક નો સમય યોગ સેશન નો રહશે . (૬)  રાત્રે ૭.૦૦ કલાક  થી ૮.૦૦ નો સમય રાત્રી ભોજન માટેનો રહશે. અને રાત્રી ના કાર્યક્રમ માં ફરજીયાત હાજર રહેવું. (૭)  વર્ગ દીઠ ત્રણ આર.પી. રહશે.
 શિક્ષક સજ્જતા તાલીમ माध्यमिक शिक्षको की तालीम परिपत्र पि.डी.एफ.

મકાન બાંધકામ પેશગીની રકમમાં વધારો કરવા બાબત CLIK HERE P D F


ઠરાવ ક્રમાંક :- ધબપ102015/1183/ઝ 01-Apr-2015મકાન બાંધકામ પેશગીની રકમમાં વધારો કરવા બાબત Download PDF File
ધબપ/102015/1183/ઝ 01-Apr-2015મકાન માટેની મરામત પેશગીની નાણાકીય માર્યાદામાં ફેરફાર કરવા બાબત Download PDF File
નનમ:-102015/1183/ઝ 01-Apr-2015સરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓને વાહન ખારીદી માટે મળવાપાત્ર પેશગી બાબત Download PDF File
બોર્ડની પરીક્ષાની ફી ડિમાન્ડ ડ્રાફટથી નહીં ઓનલાઇન ભરવાની રહેશે
માર્ચ ૨૦૧૬થી અમલરીક્ષાને લગતી વિવિધ ફી સ્વીકારવા માટે બોર્ડે ઓનલાઈન સિસ્ટમનો અમલ શરૂ કર્યો છે. માર્ચ-૨૦૧૬થી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષા માટે સ્કૂલોએ ફરજિયાત ઓનલાઈન ફી જ ભરવાની રહેશે. હાલમાં સ્કૂલો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ લઈ બોર્ડને મોકલી આપે છે. પરંતુ ૨૦૧૬થી સ્કૂલોએ ફી માત્ર એસબીઆઈ કલેકટ દ્વારા ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. નવી પદ્ઘતિનો અમલ શરૂ કરી દેવાયો છે પરંતુ હાલમાં થોડીક છુટછાટ આપવામાં આવી છે પરંતુ ૨૦૧૬થી તેનો ચુસ્ત અમલ કરાશે તેમ સુત્રોએ જણાવ્યું હતું.હવેથી હાલની પ્રથા મુજબ વિદ્યાર્થીદીઠ ડિમાન્ડ ડ્રાફટ સ્વીકારવાના બદલે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ પર એસબીઆઈ કલેકટના વિકલ્પ હેઠળ દર્શાવેલી પદ્ઘતિથી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન ચલણ દ્વારા ચૂકવણી કરવાની રહેશે. દરેક સ્કૂલોએ એસબીઆઈ કલેકટ દ્વારા જ ફીની ચૂકવણી કરવાની રહેશે અને સ્કૂલોએ તેનો અમલ પણ ચુસ્ત પણે કરવો પડશે. નવી પધ્ધતિના અમલીકરણના પ્રથમ વર્ષે ત્રણ પ્રકારની ફી વિદ્યાર્થીદીઠ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી નહીં ચુકવતા શાળાદીઠ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ચુકવવા સ્કૂલોને સુચના અપાઈ છે. જેમાં જુલાઈની પૂરક પરીક્ષાની ફી, માર્ક રિચેકીંગની ફી તથા રીએસેસમેન્ટની ફીનો સમાવેશ થાય છે. સ્કૂલ દીઠ ડિમાન્ડ ડ્રાફટ આવવાથી જથ્થામાં આવતા ડિમાન્ડ ડ્રાફટને નિવારી શકાશે અને સમયસર બેંકમાં જમા કરાવી શકાશે. એસબીઆઈ કલેકટ દ્વારા ફી ચુકવવા માટે સ્કૂલોએ બેંકને ચાર્જ પણ ચુકવવો પડશે. માર્ચ-૨૦૧૬થી પરીક્ષાને લગતી તમામ પ્રકારની ફી એસબીઆઈ કલેકટ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે. ત્યારબાદ વ્યકિતગત કે વિદ્યાર્થીદીઠ ડિમાન્ડ ડ્રાફટ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
   ઓનલાઇન ફી માટે બેંક દ્વારા ઈન્ટરનેટ બેંન્કિંગ માટે રૂ. ૧૦, અન્ય બેંકના ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ માટે રૂ. ૧૫, એટીએમ-કમ ડેબિટ કાર્ડ માટે રૂ. ૧૦, રોકડ-ટ્રાન્સફર દ્વારા ચૂકવણી માટે રૂ. ૫૦ તથા અન્ય બેંકના ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ માટે રૂ. બે હજાર સુધી ૦.૭૫ ટકા અને ૨ હજારથી વધુ માટે ૧ ટકા ચાર્જ વસુલ કરાશે.
 
 શિક્ષણ બોર્ડના સંશોધન વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરેલ અને બોર્ડની શૈક્ષણિક સમિતિએ મંજૂર કરેલ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર કર્યું છે. નવા વર્ષમાં કયા દિવસે શાળાકીય પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેની વિગતવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મુજબ નવા વર્ષમાં શાળાઓમાં ૨૪૦ દિવસ શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ રહેશે અને ૮૦ જેટલી રજાઓ રહેશે. શાળાઓએ આ કેલેન્ડર મુજબ અનુસરવા બોર્ડ દ્વારા સુચના આપવામાં આવી છે. પ્રથમ સત્ર તા. ૮-૬થી ૮-૧૧-૨૦૧૫ સુધી એટલે કે ૧૨૧ દિવસનું રહેશે. બાદ ૨૧ દિવસનું દિવાળી વેકેશન રહેશે. દ્વિતિય સત્ર ૩૦-૧૧થી ૧-૫-૨૦૧૫ એટલે કે ૧૨૧ દિવસ ચાલશે. પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થયા બાદ તા. ૨-૫-૨૦૧૬થી ૫-૬-૨૦૧૬ એમ ૩૫ દિવસનું ઉનાળુ વેકેશન રહેશે.
HSC Semester 2 Hall ticket Distribution રીસીપ્ટ માટે


New Answer Key For Semester IV Examination 2015
New Changes in Science Semester II Examination Programme

 પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ( ખાસ કરીને ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષણ ) માં ઉપયોગી બની રહે તેવા હેતુથી કેટલીક ઇ - બૂક્સ [ PDF } મુકવામાં આવી છે. ભાવિકજોષી
To Downlod......
1. Discorvery - 1 [ સંખ્યાજ્ઞાનની દુનિયા ]
2 . Discorvery -2 [  વિજ્ઞાન પોથી, ધોરણ ૧ અને ૨ ]
3. Discorvery - ૩ [  વિજ્ઞાન પોથી, ધોરણ ૩ અને ૪ ]
4. Discorvery - 4 [ ગણિત મહાવરો, ધોરણ ૫, ૬ અને ૭ ]


 GUJRATI MCQ 
CLICK ME STD-10 GUJRATI PAART-2 MCQ PAPER-1
DOWNLOAD

New Provisional Approve Higher Secondary School list 19.2.2015

 New Not Approve HSC School List 19.2.2015 

New HSC Science semester IV prayogik Pariksha


Provisional Secondary Approval School List(18.2.2015)

Not Approval Secondary School List (18.2.2015)


Provisional Approval Higher Secondary List(18.2.2015)New Not Approve HSC School List(18.2.2015)JEE AND NEET  માટે  ના એમ.સી. કયું . કુલ પાન નંબર ૩૬૮  પી.ડી.એફ.ફોરમેટ
CLIK HERE

 ૨૦૧૪-૨૦૧૫ એક્સેલ ગણતરી prashantgavaniya. clikhere

Income Tax Calculator For 2014-15 - ફોર્મ ૧૬ સાથે  ( સુનિલ દવે )