LAST UPDATE : 24 - MAY - 2019 (शुक्रवार )

 Deputation of Teachers to 10 month Diploma in Language Education for the academic session 2019-20CLIK HERE P D F

 Teacher Portalમાં શાળાના શિક્ષકોની માહિતીની એન્‍ટ્રી/અપડેશન કરવા બાબતCLIK HERE JPG
 TEACHER PORTAL XL SEET CLIK HERE

NCERT na Pathyapustakona amal karava babatCircular PDF CLIK HERE

NCERT ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ અંગે.PDF
ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ વિષય માળખા ફેરફાર અંગે ૩૦/૩/૨૦૧૯ પરિપત્ર PDF  
Granted school paybill new print system training...

એપ્રિલ પેઇડ મે થી તમામ શાળા એ પગાર સીટ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન પોતાની શાળામાં જ કાઢી  લેવાની રહેશે .http://payroll.orpgujarat.com/


સમજુતી માટે ની પી.ડી.એફ . CLIK HERE 
 
SSC / HSC પરીક્ષામાં ગેરરીતિ આચરતા પરીક્ષાર્થીઓનું શિક્ષા કોષ્ટક
Press Note For New School Application 2019 

માન. વડાપ્રધાનશ્રીના તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ આયોજિત "Pariksha Pe Charcha 2.0" કાર્યક્રમ બાબત 

ધોરણ-૯ની પ્રખરતા શોધ કસોટી (TST)ના નમૂનાના પ્રશ્નપત્ર મોકલવા બાબત

 06-ડિસે-2018બિનઅનામત વર્ગની જાતિઓ નક્કી કરવા બાબત.P D F CLIK HERE
ઠરાવ ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૧૮/૨૧૮૯૨૭/અ

રોસ્ટર રજિસ્ટર પ્રમા ણિત કરવા બાબતdownload-circula P D F

"ટીમ ટીમ તારા\" પ્રોજેક્ટCLIK HERE P D F

તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮’ ના રોજ મળેલ ‘ગુજ.મા.શિ. અને ઉ.મા .શિ.બોડઁ’ની ‘સામાન્ય સભા’  રજૂ કરેલ પ્રશ્ર્નો અને પ્રસ્તાવો CLIK HERE P.D.F

  ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ સા.પ્રવાહ અને કોમર્સ નો માસવારઅભ્યાસક્રમ P D F


 તારીખ.૨૪/૯/૨૦૧૮ થી ૨૬/૯/૨૦૧૮ સુધી પ્રાથમિક ચિત્રકામ /માધ્યમિક ચિત્રકામ /રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ / આવેદન પત્રો  ની તારીખ લંબાવી પરીક્ષા ૨૦૧૮clik hrre
કારોબારી સમિતિની કાર્યવાહી નોંધ તારીખ: 07/09/2018
Compress PDF file to get the same PDF quality but less filesize. Compress or optimize PDF files online, easily and free.CLIK HERE

 ધોરણ ૧૧ ભાષાઓના વિષયોના પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ બાબતCLIK HERE P D F
 સાતમા પગારપચ સ્ટીકર સારુ માહિતી મોકલવા બાબતCLIK HERE P D F
A.V.DAVE. EMP PTRK XL 

 શાળા સિધ્ધી માર્ગદર્શિકા P D F
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો કરવા બાબત્clik here P D F
2 % મોધવારી કોષ્ટક પી.ડી.એફ  
નવી પેન્શન યોજના - સુરેખ ચિત્ર PDF
 31-Aug-2018   હેેેેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મૃૃૃૃત્યુુુુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઇટી ચુકવવા માટેની વિગતવાર સુચનાઓ અને હિસાબ પદ્ધતિCLIK HERE PDF
Time Table of September Month-Vande Gujarat Education Channels(Std 9 to 12) 

સ્વચ્છતા પખવાડિયા ની ઉજવણી બાબત pdf pms
પંચમહાલ પ્રથમ પરીક્ષા કાર્યક્રમ ૨૦૧૮ PDF 
28-Aug-2018રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જુથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ અંતર્ગત અને સંદર્ભ જુુુથ વર્ગીકરણ નિયત કરવા બાબત. CLIK HERE P D F

વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ.પ્ર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરેલ શાળાકીય પ્રવૃતિ કેલેન્ડર ૨૦૧૮-૧૯ અન્વયે સંદર્ભમાં દર્શાવેલ શાળાકીય પ્રવૃતિ કેલેન્ડર ૨૦૧૮-૧૯ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ નિર્ણય અનુસાર કેલેન્ડરમાં દર્શાવેલ તા. ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ થી તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી તમામ માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં નવરાત્રી વેકેશન આપવાનું રહેશે. તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ દશેરાની જાહેર રજા છે. શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન તા. ૫-૧૧-૨૦૧૮ થી તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૮ સુધી રહેશે.

મુદ્દા નં -૪૪, પેન્શનરનું  અવસાન થતા તેને મળવાપાત્ર પેન્શન તથા કોઈ પણ તફાવતની રકમ મેળવવા, વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતCLIK HERE P D F
 25-07-2018પિતૃત્વ રજા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબતCLIK HERE P D F


પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષાCLIK HERE P D F

 વિધાદીપ યોજના માટે ફોર્મdownload.P D F

શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે સરકારી અને અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓની સ્વ મુલ્યાંકન (Self Evaluation) માહિતી ઓનલાઇન અપલોડ કરવા બાબત.download-circular
Aadhaar Enabled DISE એન્ટ્રી બાબત .પંચમહાલ . P D F CLIK HERE

ગુણોત્સવ 8 ના તમારી શાળાના ગ્રેડના સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો ?

🔹આપેલ લિંક પરથી સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકાશે

🔹હાલ ફક્ત શાળાઓનું લિસ્ટ અપડેટ થઈ ગયું છે સર્ટિફિકેટ

 🔹જ્યારે અપડેટ થશે ત્યારે આ લિંક પરથી જોઈ શકાશે

🔹જિલ્લો પસંદ કરો
તાલુકો પસંદ કરી સર્ચ આપો


🔹તમારી શાળાના નામ પર ક્લિક કરો http://www.gunotsav.org
 ચિત્ર શિક્ષકોની નિમણુંક અને પગાર બાબતCLIK HERE P D F
Aadhaar Enabled DISECLIK HERE

 Digital Gujarat Portal પર શિષયવ્રુત્તિ /ગણવેશ સહાય યોજનાના અમ્લ બાબતની સૂચનાઓCLIK HERE P D F

 ગુજરાત વિધાપીઠ સંચાલિત હિંદી તેમજ ગાંધી વિચાર પ્રચાર પરીક્ષા બાબતclik here P D F

 ધોરણ-૯ વિજ્ઞાનની પ્રયોગ નોંધપોથી બાબત
  
 ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન વિષયોની પ્રયોગપોથી (જનરલ) બાબત 

દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓની માહિતી આપવા બાબત.download-circula

માધ્યમિક સંદેશ જુન -૨૦૧૮ P D .F CLIK HERE 
 શિષ્યવૃતિ વર્ષ 2018-19 ઓનલાઈન એન્ટ્રી.
 DIGITAL GUJARAT PORTAL

🔹 ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ વર્ષ 2018 -19 શિષ્યવૃતિ ENTRY  બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

🔹 DIGITAL GUJARAT SCHOLARSHIP YEAR 2018-19 BABAT LATEST CLIK HERE P D F
  Maswar-Gujrati-(9 To 12-FULL Syllabus

http://nppn.navneet.com 

માધ્યમિક સંદેશ P D F