★ LAST UPDATE : 27 / सप्टेम्बर / 2016. { मंगलवार }

Aadhaar Enabled DISE वेबसाइट माटे अही किलक करो

��������બોર્ડની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર કરવા રજૂઆત

બોર્ડ દ્વારા માર્ચ-2016માં લેવાયેલી પરીક્ષા માટેના ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 11-11-2015 હતી. જ્યારે દિવાળી વેકેશન 9-11-2015થી શરૂ થયું હતું. જોકે આ વખતે દિવાળી વેકેશન 28-10-2016થી હોવાથી અને નવરાત્રિ પણ 1-10-2016થી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે દરવર્ષે નવરાત્રિ પહેલા જ બોર્ડના ફોર્મ ભરવાની તારીખો જાહેર કરી દેવાય છે અને દિવાળી વેકેશનના પ્રારંભમાં કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવાય છે. જોકે માર્ચ-2017ની પરીક્ષા માટે હજુ સુધી ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર કરાઈ નથી. જેના પગલે કામગીરીમાં વિલંબ થવાની શક્યતા છે. જેથી વહેલી તકે ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર કરાય તેવી રજૂઆત કરતો પત્ર અમદાવાદ શહેર માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલ વહીવટી સ્ટાફ ફેડરેશનના પ્રમુખ યોગેશ મિશ્રાએ બોર્ડના ચેરમેનને લખ્યો છે.������������
સીધી ભરતી થી નિમણૂકો ના ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવાબાબત તા.૨૬ -૯ - ૨૦૧૬નો લેટેસ્ટ પરીપત્ર.CLIK HERE P D F •  સીધી ભરતી થી નિમણૂકો ના ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવાબાબત તા.૨૬ -૯ - ૨૦૧૬નો લેટેસ્ટ પરીપત્ર.CLIK HERE P D F
  સીધી ભરતી થી નિમણૂકો ના ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા અને સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત તા.૨૬૯૨૦૧૬નો લેટેસ્ટ પરીપત્ર..clik here P D F   ૫૦૦૦ થી વધુ શિક્ષ કો  ની જાહેરાત clik here p d f
  વધુ માહિતી માટે અહી કિલક કરો http://kvsangathan.nic.in/

  THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA
  CCC Exam Online System (Registration)
  CCC Exam Online System (Registration)Registration.clik here
  બિન અનામત ક્ક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે ૧૦ ટકા જગ્‍યાઓ અનામત રાખવાની સૂચનાઓ સ્‍થગિત કરવા બાબતclik here P D F

  અંતીત આંકડાકીય માહિતી બાબત  30 - 9- 2016 પહેલા  તાત્કાલિક માહિતી આપવી   P D F CLIK HERE
  બિન અનામત ક્ક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે ૧૦ ટકા જગ્‍યાઓ અનામત રાખવાની સૂચનાઓ સ્‍થગિત કરવા બાબતclik here P D F
   પંચમહાલ DEOશ્રીદ્વારા માદયમિક અને ઉચ્ચતર માદયમિક વિભાગના વિજ્ઞાન  ગણિત ના શિક્ષકોને નિવૃિત બાદ કરાર આધારીત નિમણૂક આપવા બાબતનો અતિમહત્વનો પરીપત્ર...(નિવૃત વખત ના છેલ્લા બેઝીક+ગ્રેડપેના ૬૦% વેતન)મળવા પાત્ર.CLIK HERE P D F

   ઉ.માં.પ્રથમ પરિક્ષા ઓક્ટોબર -૨૦૧૬ સેમેસ્ટર -૧ સને ૩ પ્રાયોગિક પરિક્ષા સમયસર લેવા બાબતCLIK HERE P D F
  સુરત જીલ્લો એસ.વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ નું ગ્રાન્ટ એસેસમેન્ટ બાબત,ક્લિક કરો P D F

   વી.એસ. ૧૩ અને ૧૪ ની મીટીંગમાં આચાર્યશ્રીઓએ હાજર રહેવા બાબતclik here P D F
  નામ,હાઇકોર્ટના ઓર્ડર આદેશ અન્વયે ગ્રાન્ટેડ મા.અને ઉ.મા.શાળાઓના કર્મચારીઓને ૨૦% HRA/CLA ચુકવવા બાબતclik here P D F

  કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબતCLIK HERE P D F

   જિલ્લા કક્ષાની તાલીમમાં કે.આર.પી. તરીકેની કામગીરી કરવા બાબતે....CLIK HERE P D F
  પ્રથમ સતાંત્ર પરીક્ષા દરમ્યાન શાળા નિયમિત ચાલુ રાખવા બાબત.CLIK HERE P D F
   कलाउत्सव  बनासकांठा  डी.इ.ओ. परिपत्रCLIK HERE P D F 1 TO 10 PAGE

  RMSAઅંતગઁત ગુજરાતી;સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી ની તાલીમની તારીખોમાં થયેલ ફેરફાર...

  RMSAઅંતગઁત ગુજરાતી;સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી ની તાલીમની તારીખોમાં થયેલ ફેરફારclik here p d f
  વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેસ્ટર -૩ સમયમાં ફેરફાર બાબત -અખબાર યાદીclik here P D F
  गुजरात सरकार के सामान्य वहिवट विभाग ने मूल तारीख से उच्चतर पगार धोरण देने सम्बंधित परिपत्र किया गया हे।इस परिपत्र अनुसार पहले जब कर्मचारी सीसीसी परीक्षा पास करते थे तब उच्चत्तर पगार धोरण का लाभ मिलता लेकिन अब कर्मचारियो को मूल तारीख से उच्चतर पगार धोरण का लाभ दिया जायेगा।ज्यादा जानकारी के लिए निचे दिया गया परिपत्र पढ़े।

   बरोडा डी.इ.ओ. सतमा पगार पंच केम्प परिपत्र Circular p d f clik here
  આગામી સમયમાં ગુજરાત સરકારના ૧૬ વિભાગોની ૪૮ કેડરની અંદાજિત ૪૩,૦૬૪ જગ્યાઓની ભરતીની તૈયારી માટે રાજ્યના યુવાધન માટે સ્પીપા(SPIPA) દ્વારા એક માર્ગદર્શક પુસ્તિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે. વધુમાહિતી માટે અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ.

  રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાનાર ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા ૨૦૧૬ નો કાર્યક્રમ બાબતક્લિક કરો પી.ડી.એફ.
  પંચમહાલ જિલ્લાના વ્યાયામ શિક્ષકો / શિક્ષકોને "ખેલ મહાકુંભ" ના પંચકાયઁ / વ્યવસ્થા માટે ફરજ પર ગણી મુક્ત કરવા બાબત DEO શ્રી પંચમહાલ નો પરીપત્ર....clik here 
   ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ મહામંડળના અધિવેશન બાબતસુરત ડી.ઈ.ઓ.પરિપત્ર .clik here P D F
   panchmahal તા /૧૯/૯/૨૦૧૬ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પંચમહાલ ૭ માં પગાર પચ ની માહિતી ઉપલબ્ધ રાખવા બાબતઅહી કિલક કરો પી.ડી.એફ. 
   આચાર્ય ને એન્ટ્રી પે લેવલ બાબત અહી કિલક કરો .પી.ડી.એફ.
    ઓનલાઈન આધાર કાર્ડ પ્રિન્ટ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 
   ડાઉનલોડ થયેલ ફાઈલ ખોલવા માટે ના પાસવર્ડ માં તમારો  પોસ્ટલ પીન કોડ નંબર નાખો
  અખબાર યાદી સેમેસ્ટર -૧ અને ૩ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષા કાર્યકમclik here p d f
  પંચમહાલ  વિજ્ઞાન પ્રદર્શન બાબત clik here P D F
   Notification Regarding CCC Examination 2016વડોદરા MS UNI. Clik here P D F

   http://www.msubaroda.ac.in clik here

  પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા કાર્યક્રમોની -૨૦૧૬ જાહેરનામું Clik here P D F
   NTSE પરીક્ષાના આવેદનપત્ર બાબત.CLIK HERE P D F
   રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના દિવસ ઉજવણી ૨૨ થી ૨૪ સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૬ સુધારો આદેશ CLIK HERE P D F
  સ્વચ્છતા અને સામાજિક સમરસતા કાર્યકમ વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજવા બાબતCLIK HERE P D F
   ધોરણ-૧૨ પ્રથમ પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ શામાન્ય પ્રવાહ આકડાશાસ્ત્ર બ્લુપીન્ટ Clik here P D F
  सेवापोथी     बाबत 

    પંચમહાલ ગોધરા તારીખ : ૯ /૯/૨૦૧૬ સેમીનાર પંચમહાલ જિલા માધ્યમિક સંધ ની ફોટો ઝલક P D F CLIK HERE
  આગામી માર્ચ -૨૦૧૭ ધોરણ-૧૦/૧૨ પરીક્ષા માર્ગદર્શન અગે વાલીઓને પત્ર લખવા બાબત download-circular. P D F

   સસ્કુત ધોરણ-૧૧ પ્રથમ પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર download P D F


  શ્રેષ્ઠ શાળાઓને સન્માન કરવા બાબત download-circular P D F

  તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૬ ની જાહેર રજામાં થયેલ ફેરફાર બાબતે 


  http://45.127.101.143/Login.aspx
  Aadhaar Enabled DISE वेबसाइट माटे अही किलक करो
  નવા ક્રમિક વર્ગ વધારાની અરજી લેટ ફી સાથે સ્વીકારવા બાબતે

  “સેન્ટ્રલ સેક્ટર ઓફ સ્કોલરશીપ ફોર કોલેજ એન્ડ યુનિ. સ્ટુડન્ટસ“ સ્કોલરશીપ યોજના અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરવા બાબતે

  ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ દ્વારા પ્રાથમિક શિક્ષણ અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરાયું clik here P D F
   C P F नी माहिती बनासकांठा  डी.इ ओ  परिपत्र  पी.डी.एफ clik here p d f

   Rozgaar Samachar (07 September 2016)  clik here P D F


   ધોરણ-૯ અગ્રેજી બ્લુ પ્રિન્ટ ક્લિક કરો એક્ષેલ ફાઈલ

    પ્રથમ પરીક્ષાપ્રશ્ર્ન પત્રનું પરિરૂપ ધોરણ-૯ અગ્રેજી CLIK HERE P D F

  પરિપત્ર નં.૧૮૬ નોન ગ્રાન્ટેડ ઉ.માં.શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ વાળા કર્મ.ઓને વિનીયમિત કરવા બાબત

  website/fc/images/PRO 1.jpg
  website/fc/images/PRO 3.jpg
  website/fc/images/PRO 3 001(3).jpg
  website/fc/images/PRO 2(1).jpg
  website/fc/images/PRO 4.jpg
  website/fc/images/PRO 5.jpg
  website/fc/images/PRO 6.jpg
   માધ્યમિક શિક્ષણ પરીક્ષણ
   ધોરણ-૯/૧૦ ગણિતclik here xl seet
   ધોરણ-૯/૧૦ વિજ્ઞાનclik HERE XL seet
  બ્લુપીન્ટ અગ્રેજી ઉચ્ચતર માં.શાળા માટેCLIKHERE XL SEET
   ધો-૯ સંસ્કૃત (એલ.એમ.જી ફોન્ટમાં જોવું )બ્લુપીન્ટCLIK HERE XL SEET
   સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ આશ્રમશાળાઓમાં ધોરણ-૮નો વર્ગ શરૂ કરેલ હોય ત્યાં શિક્ષકની ૧૭૧(એકસો ઈકોતેર) જગ્યા ઉભી કરવા અંગેની રૂ.૨૦૫.૨૦લાખની નવી બાબત. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ CLIK HERE P D F
  નોન ગ્રાન્ટેડ ઉ.મા શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ ધરાવતા કર્મચારીઓની માહિતી મોકલવા બાબતCLIK HERE P D F

   સ્ટાફ પ્રોફાઇલ અંગેની માહિતી અંગેના પત્રકોની એક્ષલ સીટCLIK HERE 
   તા.૧ થી ૫ સપ્ટેમ્બ્રર દરમ્યાન જ્ઞાન સપ્તાહ ઉજવવા બાબ્તCLIK HERE P D F
   શાળાના માધ્યમિકના ગુજરાતી,સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિષયના શિક્ષકોની માહિતી મોકલવા બાબતે.CLIK HERE P D F
   ગુજરાતી વિષયની તાલીમ માટે KRP તરીકેની તાલીમ લેવા બાબતેCLIK HERE P D F
   અખબાર યાદી ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ ની જાહેર પરિક્ષા સેમે-૧ ના ગેરહાજ્રર તથા સેમે-૩ વિધાર્થીમાહિતિclik here P D F
   રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ધ્વારા તૈયાર થયેલ વિદ્યાર્થીલક્ષી પરીક્ષાના પ્રિરેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ નું વંદે ગુજરાત ચેનલ-૫ નું માહે સપ્ટેમ્બર -૨૦૧૬ નું સમય પત્રક.
   Newસ્વનિર્ભર (નોન ગ્રાન્ટેડ) શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા માટેનું અરજીપત્રક
  • વર્ષ 2016-17 માટેના પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા માટેનું અરજીપત્રક તારીખ 01.09.2016 ના રોજ 11:00 કલાકે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવનાર છે.
  • સમગ્ર અરજીપત્રક અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે. ગુજરાતીમાં ભરેલા અરજીપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે નહિ.
  • શાળાઓએ જી.આર., બ્લેન્ક ફોર્મ તથા અન્ય સુચનાઓનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા બાદ જ અરજી પત્રક ભરવું.
  • ફોર્મ ઓનલાઈન ભર્યા બાદ તેની પ્રિન્ટ લઈને પ્રિન્સીપાલ અને ટ્રસ્ટી ના સહી સિક્કા કરાવી જરૂરી આધારો સાથે નિયત સમય મર્યાદા માં જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી ને જમા કરવાનું રહેશે.
  • જો આપની શાળાનો નીચે દર્શાવેલ યાદીમાં હોય અને ફોર્મ ન ખુલે તો હેલ્પ લાઈન નંબર 079-232-56592 પર સંપર્ક કરી જણાવવું.
  Aadhaar Enabled DISE वेबसाइट माटे अही किलक करो 
  માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક એન્ટ્રી પે લેવલ સ્કેલનો લેટેસ્ટ પરીપત્ર ૩૦/૮/2016
   રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાતી વિવિધ પરીક્ષાઓની સૂચનાઓD E O SURAT PARIPATR CLIK HERE P D F
  અખબાર યાદી ઓક્ટોબર ૨૦૧૬ ની જાહેર પરિક્ષા સેમે-૧ ના ગેરહાજ્રર તથા સેમે-૩ વિધાર્થીમાહિતિclik here P D F
   
  પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની આંતરિક બદલી
  વેબસાઇટ :http://www.dpegujarat.org/
  સ્પીપા રાજ્ય સરકાર માં ભરતી માટેની માર્ગદર્શિકા પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો

  ज्ञान सप्ताह आयोजन फाइल 2016clik here डाउनलोड करोclik here p d f


   ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના તમામ વિધાર્થી ઓ ની ઓનલાઈન ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત સ્કૂલ ઓફ કમિશ્નર ૩૦/૮/૨૦૧૬ પરિપત્ર અહી કિલક કરો P D F
   ૭ માં પગાર પચ ની માહિતી ઉપલબ્ધ રાખવા બાબતનવસારી ડી.ઈ.ઓ. પરિપત્ર તારીખ : ૩૦/ ૮/૨૦૧૬ પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો

  માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક એન્ટ્રી પે લેવલ સ્કેલનો લેટેસ્ટ પરીપત્ર ૩૦/૮/2016

  बनासकांठा डी.इ.ओ. परिपत्र अही किलक करो  

  અનિયમિતતા ધરાવતી ખાનગી સ્કૂલોની માન્યતા તાત્કાલીક અસરથી રદ કરવાનો બોર્ડની સામાન્ય સભામાં નિર્ણય .સળંગ એકમમાં શિક્ષકોના રેશિયો અંગે ચર્ચા. ધોરણ-૯થી ૧૨માં સળંગ એકમ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. જેથી તાસની ફાળવણી માટે અને શિક્ષકોના કામના કલાકોનો મુદ્દો બોર્ડની સામાન્ય સભામાં મુકાયો હતો. જેમાં માધ્યમિક વિભાગમાં શિક્ષકના રેશિયોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ શિક્ષકનો બેનો રેશિયા માટે જણાવવામાં આવ્યું હોવાનું બોર્ડના સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ઉચ્ચતર બુનિયાદી-વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહનો કોર્સ બદલાશે

  આગામી સમયમાં ગુજરાત સરકારના ૧૬ વિભાગોની ૪૮ કેડરની અંદાજિત ૪૩,૦૬૪ જગ્યાઓની ભરતીની તૈયારી માટે રાજ્યના યુવાધન માટે SPIPA દ્વારા એક માર્ગદર્શક પુસ્તિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે. જે નીચેની લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે click here to download this ebook
   સ્પીપા રાજ્ય સરકાર માં ભરતી માટેની માર્ગદર્શિકા પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો
   મુજવણ અને માર્ગદર્શન પી.ડી.એફ. ડીપ્લોમાં પાસ ધોરણ-૧૨ સમક્ષ ગણાય
    ફિક્સ પે કર્મચારીઓને 7માં પગારપંચ નો લાભ આપવા C.M ને રજુઆત કરાઈ*clik here
  Important Notice For TET 1 Pass Candidatesclik here

  રવિવાર ના દિવસે કાર્ય કરેલ હોય તો કઈ રજા મળે અને કેવી રીતે ભોગવી શકાય...clik here

  फिक्स पे केस इन सुप्रीम कोर्ट :- 1 नंबरनी कोर्ट मां केसनो चोथो नंबरे वारो.clik here
  GUJARAT NO ITIHAS:- USEFUL EBOOK FOR ALL COMPETITIVE EXAMS.
  MUST DOWNLOAD THIS E-BOOK for all competitive exams.SIZE 9 MB clik here p d f

  ज्ञान सप्ताह आयोजन फाइल 2016clik here डाउनलोड करोclik here p d f
   Have CPF employee ne pan gratuity malsheJe karmchariyo 1.1.04 pachi jodaya hoi temne pan pansion gratuity no labh malse p d f clik here
  નિયમિત નિમણુક ની તારીખ થી 2 વર્ષ માં Ccc પરીક્ષા પાસ નહીં કરેલ શિક્ષકો ને તાત્કાલિક અસર થી છુટા કરવા બાબત Vadodara DISTRICT નો લેટેસ્ટ પરિપત્રCLIK HERE

  પંચમહાલ-દરેક વિધાથીઁને લેસન ડાયરી આપવા બાબત.પંચમહાલ-ડીપીઈઓ પરિપત્ર અહી કિલક કરો પી.ડી.એફ.

  7 pay fixesan teacher clikhere J PG

  નિયમિત નિમણુક ની તારીખ થી 2 વર્ષ માં Ccc પરીક્ષા પાસ નહીં કરેલ શિક્ષકો ને તાત્કાલિક અસર થી છુટા કરવા બાબત  Vadodara DISTRICT નો લેટેસ્ટ પરિપત્રCLIK HERE

   चित्रकला पी.डी.एफ. DHORAN-10 MASVAR AYOJAN P D F
   પંચમહાલ પ્રથમપરીક્ષા તારીખ ૨૮/૮/૨૦૧૬ કાર્યક્રમ પી.ડી.એફ. અહી કિલક કરો
   RAJA BABTE MUJVAN ANE MARGDARSAN P D F CLIK HERE
  રાજ્ય સરકારના અધિકારી-કર્મચારીઓના ડેટાબેઝ સાથે આધાર નંબર લીન્ક કરી ડી.બી.ટી મોડ પર પેમેન્ટ કરવા બાબતCLIK HERE P D F


  Aadhaar Enabled DISE

  Gujarat Council of Elementary Education

  Sarva Shiksha Abhiyan

  Govt. of Gujarat
  આધાર પત્રક ૧ નું ફોર્મ ૨૦૧૬-૧૭Newઆધાર પત્રક 3 નું ફોર્મ ૨૦૧૬-૧૭New
  Aadhaar Enabled DISE  वेबसाइट माटे अही किलक करो


   7 Pay excel sheet for 1800 to 5400 grade pay

    Annexure (Option wef 01-07-2016) CLIK HERE P D F

   ખેલ મહાકુભ-૨૦૧૬ પરીપત્રP D F CLIK HERE

   વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમ કરતા શિક્ષકોના બાળકોને વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ નાં શૈક્ષણિક વર્ષની આર્થિક સહાય ચુકવવા બાબતશિક્ષકોના બાળકોને વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ નાં શૈક્ષણિક વર્ષની આર્થિક સહાય ચુકવવા બાબત
   કર્મચારીને નાણાંકીય ઉચ્ચક સહાયની દરખાસ્ત બાબત

  baroda d e o paripatr clik here p d f

   તા.૨૨-૦૮-૨૦૧૬ ની ટેલી કોન્ફરન્સ બાબત.
   7 Pay Excel Sheet for 1800 to 5400 Grade Pay

  XL SEET 7 PAY
    કેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત Click here PDF date 16/8/2016

   7 pay Guidlines of 7th pay fixation letter clik here p d f

  સાતમા પગાર પંચ પગાર બાંધણી ની કાર્ય વાહી અંગે ક્લિકકરો


  ખેલમહા કુભ ૨૦૧૬ રજીસ્ટ્રેશન બાબતે પી.ડી.એફ. 

   
  धोरण-नव सामाजिक विज्ञान मा आयोजन 206-17 P D F CLIK HERE
   

  Best Teacher Award 2016

  ધો ૯ થી ૧૨ તથા કોલેજ કક્ષાના એસ.ટી વિદ્યાર્થીઓનું ઈ પોર્ટલ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરવા તથા રજીસ્ટ્રેશન થયેલ વિધાર્થીઓની માહિતી આપવા બાબતclik here P D F

  Std 11(Economic) Blue Print

  National Scheme of incentive to girl for secondary education

  Student Data Capture Format X L SEET CLIK HERE XL SEET

  પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની આંતરિક બદલી પ્રથમ રાઉન્ડ :તા.10/08/2016 સમય : 12 કલાકથી તા.12/08/2016 સમય : 17 કલાક સુધી
  વેબસાઇટ :http://www.dpegujarat.org/

  • સરકારી માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી - ૨૦૧૪ પ્રક્રિયા અંતર્ગત પ્રતીક્ષા યાદી પરના ૧૦૧ ઉમેદવારોને જિલ્લા ફાળવણી અંગેનો કેમ્પ તા. ૨૩/૮/૨૦૧૬ના રોજ એસ.ટી.ટી.આઈ., જી.સી.આર.ટી. કેમ્પસ, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર ખાતે ૧૧.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવેલ છે. આથી ૨૦૧૪ ની ભરતી પ્રક્રિયાના વેઇટિંગ લીસ્ટના ૧૦૧ ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત કેમ્પના સ્થળે અચૂક હાજર રહેવું.http://gserb.org/

   पगार फिक्सेशन बाबत  परिपत्र Circular क्लीक करे पी.डी.एफ

  Download Seventh Pay Excel Sheet

   

   click here to download

   
  વસ્તી ગણતરી -૨૦૧૧ ના આધારે સ્થાનિક વળતર ભથ્થું - ઘરભાડા ભથ્થાની ચુકવણી કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે નામ. હાઈકોર્ટના તા.૦૫-૦૭-૨૦૧૬ના ચુકાદા અનુસંધાને સમિતિની રચના કરવા બાબતCLIK HERE P D F


   વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૧૧
  ટ્યુશન કલાસીસ બધ કરવા બાબતdownload-circular. P D F

   SSC, HSC પરીક્ષાના આવેદન પત્રોમાં આધાર કાર્ડ નંબર બાબતdownload-circular P D F
   .
   અખબાર યાદી ધોરણ-૧૨ પુરક પરીક્ષાનુ પરિણામdownload-circular P D F
   નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા ના વિધાર્થી ની ફી બાબત પરિપત્ર બનાસકાંઠા

  વિનિયમ ક્રમાક ૨૦(૩) માં સુધારા બાબતdownload-circular P DF

  ક્રમિક વર્ગ તેમજ વર્ગ વધારાની દરખાસ્ત બાબતhtdownload-circular P DF

   ધો.૯ થી ૧૨ સેમેસ્ટર પધ્ધતિ બાયસેગ દ્રારા માર્ગદર્શનhdownload-circular P D F

   બાયસેગ ચેનલ પ્રસારિત ધોરણ-૯download-circula P D F

  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક  અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો 

       ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના

  ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવાને લગતી સૂચનાઓ જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

   કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે. અને કેવા પ્રકારનાં ક્રમિક/ વધારાના વર્ગ માટે અરજી કરી શકાશે નહીં તે અંગેની વિગતો જોવા અહીં ક્લીક કરો.

   એફિડેવિટનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

   Click Here to View Charges and Terms and Conditions for Online Payment

  Download Challan for Additional Class Application

   Download Challan for Next Upper Class Application

  TO DOWNLOAD SCE STD-9 CLICK HERE


  TO DOWNLOAD SCE STD-10 CLICK HERE


  Read more:http://www.edusafar.com

  ધોરણ -૧૦ ગણિત અને વિજ્ઞાનટેકનોલોજી પરીક્ષાલક્ષી બ્લુ પ્રિન્ટ પી.ડી .એફ. અહી કિલક કરો

   धोरण - दस अने धोरण -12 मासवार आयोजन पी.डी.एफ.अही किलक करो

   અખબાર યાદી એસ.એસ.સી.પરીક્ષા પુરક જુલાઈ ૨૦૧૬ નું પરિણામક્લિક કરો

  માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ વધારાનું અરજી પત્રક

  અરજીપત્રક માટે અહી કિલક કરો  

   ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના