****LAST UPDATE : 23 - फेब्रुवारी - 2018 ( शुक्रवार)

Click Here to go GSEB Board WebsitePress Note for GUJCET Examination 2018

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સાતમા પગાર પંચના પે મેટ્રિકમાં ફેરફારપે મેટ્રિક લેવલ 13 મા ફેરફારPDF CLIK HERE
સર્વિસબૂક  ની એન્ટ્રી મા ધ્યાન મા રાખવા જેવી બાબતો વધુ માહિતી માટે અહી કિલક કરો .P D F
15-02-2018પ્રવાસી  શિક્ષક  તાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે CLIK HERE P D F
new.C P F સી.પી.એફ.ફોર્મ અહી કિલક કરો ગ્રાન્ટેડ શાળા તમામનવ વર્ધિત પેન્શન યોજના બાબતCLIK HERE PDF
 વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.CLIK HERE P D F સરક્યુલર તારીખ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮

CLIK HERE 15/01/209 PDF 

ધોરણ 10 નું ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ માટેનું ફોર્મ CLIK HERE PDF

ક્લાસ-૩ના ફિક્સ પગારદારો માટે પ્રમોશનની કાર્યવાહી શરૂ

ગાંધીનગર, તા.૨૦
ગુજરાત સરકારના તમામ વિભાગો, જિલ્લાઓમાં ફિક્સ વેતનદારોમાં ક્લાસ-૩ના કર્મચારીને પ્રમોશન આપવા સામાન્ય વહીવટ વિભાગે આદેશ કર્યો છે. તેના માટે પ્રવરતા યાદીઓ તૈયાર કરી રહેતા વિભાગોને ફિક્સ વેતનદારોના પાંચ વર્ષ કે ત્રણ વર્ષ જેવા કાર્યકાળનો પણ સિનિયોરિટીની ગણનામાં સમાવેશ કરાશે. જેનો ઉલ્લેખ અજમાયસી કાર્યકાળ તરીકે થશે.
સરકારી તંત્રમાં ઉપલી કેડરોમાં વ્યવસ્થા સંચાલન માટે સિનિયર કર્મચારીઓની અછત છે આથી, ફિડર કેડરોમાં પ્રમોશનની પ્રક્રિયા ફટાફટ પૂર્ણ કરવા પ્રવરતા યાદીઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગમાં ઉપસચિવ ભરત ત્રિવેદીની સહીથી પ્રસિદ્ધ ઠરાવમાં કરાર આધારિત ફિક્સ પગારથી નિમણૂક મેળવનારા કર્મચારી સરકારી સેવામાં જોડાયા તે તારીખ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષમાં મેળવેલા મેરિટને ક્રમ અનુસાર પ્રવરતા એટલે કે સિનિયોરિટીક્રમ ગોઠવવા સૂચનાઓ અપાઈ છે. નાણાવિભાગની વર્ષ ૨૦૦૬ની ફિક્સવેતન નીતિ અન્વયે અને વર્ષ ૨૦૧૨ અથવા તે પહેલાની બેચમાં નિમણૂક મેળવેલ હોય અને તેમનો કરારીય સમયગાળો પૂર્ણ થયો હોય તેવા કર્મચારીની સાથે જેમનોે સમયગાળો પૂર્ણ થઈ રહ્યો હોય તેમનો પણ પ્રવરતાક્રમ નક્કી કરીને વિભાગીય વડાઓને પ્રમોશન માટે દરખાસ્ત મોકલવાની રહેશે. CLIK HERE


અખબારી યાદી – HSC(Science) માર્ચ ૨૦૧૮ ની પરીક્ષાનાં આવેદનપત્રો લેઇટ ફી સાથે ભરવા બાબતે

પરિપત્ર અને અરજી ફોર્મ માર્ચ ૨૦૧૮ની ઘો ૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહની પરીક્ષામાં પુનઃઉપસ્થિત થવા બાબત


new.C P F સી.પી.એફ.ફોર્મ અહી કિલક કરો

 

રજીસ્ટર્ડ થયેલી ખાનગી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી વર્ષ-૨૦૧૭ચલણ ભરવાની તારીખ 30/11/2017 તેમજ અરજી કરવાની તારીખ 04/12/2017 સુધી લંબાવામાં આવેલ છે. ઉમેદવાર અરજી કર્યા બાદ 07/12/2017 સુધી સ્વીકાર કેન્દ્રમાં અરજી જમા કરાવી શકશે. clik here

પ્રાથમિક-માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા-૨૦૧૭ માટેની હોલટીકીટ PRINT HALL TICKET પર ક્લીક કરી આવેદનપત્રનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર તથા શાળાનો ડાયસનંબર નાખી ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.હોલટીકીટ માટે અહી કિલક કરો


"સ્વચ્છ વિદ્યાલય " પુરસ્કાર ૨૦૧૭-૧૮ ગાઈડલાઈન્સCLIK HERE P DF
23-10-2017 રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબતCLIK HERE PDF24-10-2017  


રાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળના કર્મચારી/અધિકારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટીનો લાભ આપવા બાબતCLIK HERE PDF
 ગુજરાત રાજ્યના આચાર્યો ની ખાલી જગ્યાઓનું કામચલાઉ લીસ્ટ... ( ફેરફાર અવકાશ)CLIK HERE PDF
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી તથા તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી મોંધવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત (છઠ્ઠા પગારપંચ સંદર્ભે) 24-Oct-2017Documents.PDF
નોન ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઇલ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની TAT પરીક્ષા પાસ કરનાર શિક્ષકોને સેવા વિનિયમિત કરવા બાબતનો શિક્ષણ વિભાગનો તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૭નો પરિપત્ર અને જિલ્લા દીઠ લિસ્ટclik here P D F
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી તથા તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી મોંધવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત (છઠ્ઠા પગારપંચ સંદર્ભે) 24-Oct-2017Documents.PDF
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંધવારી ભથ્‍થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. CLIK HERE P D F
ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના બોનસ ચુકવવા બાબતCLIK HERE P D F
17 -10-2017 શિક્ષણ સહાયકો ના પગાર વધારા બાબત પરિપત્ર 

 

 

TET-I Notification2017
 નાયબ મુખ્‍યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્‍યુ હતુ કે ૩પ૦૦૦ જેટલા વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને ૩પ૦૦ની મર્યાદામાં બોનસ ચુકવવા રાજય સરકારે નિર્ણય લીધો છે. પંચાયત, બોર્ડ નિગમને પણ લાભ થશે. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે સફાઇ કામદારોનું નોકરી દરમિયાન આકસ્‍મીક મોત થાય તો તેઓને ઉંચક રકમ નહી પરંતુ રહેમરાહે નોકરી મળશે. તેમણે કહ્યુ હતુ કે, ૧૬ર નગરપાલિકાઓ અને આઠ મહાનગરપાલિકાઓમાં સફાઇ કામદારો મોટી સંખ્‍યામાં રોજમદાર છે તેઓને કાયમી કરવા માટે હવેથી રાજય સરકારની પરવાનગી લેવી નહી પડે. મહેકમ ૪૮ ટકાની મર્યાદામાં કાયમી કરી શકાશે.    તેમણે વધુમાં જણાવ્‍યુ હતુ કે, રાજયના આઠ લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્‍શનરોને કેન્‍દ્રના ધોરણે એક ટકા મોંઘવારી ભથ્‍થામાં વધારો કરવાનો રાજય સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ૮.ર૦ લાખ જેટલા કર્મચારીઓ અને પેન્‍શનરોને ૧-૭-ર૦૧૭થી રોકડમાં મોંઘવારી ભથ્‍થુ ચુકવવામાં આવશે. સરકારે કર્મચારી વર્ગની દિવાળી સુધારી દીધી છે.
2018થી ધો.9-11માં CBSE મુજબ NCERTનો સિલેબસ ભણાવાશે

👉🏽NEETમાં વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે શૈક્ષણિક સમિતિનો નિર્ણય


- ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની શૈક્ષણિક કમિટીની આજે બેઠક મળી હતી. જેમાં આગામી વર્ષથી ધો.૯ અને ૧૧માં અભ્યાસ કરનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા સીબીએસઇ પધ્ધતિ પ્રમાણે લેવાનો મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે. જેના કારણે આગામી વર્ષથી ધો.૯ અને ૧૧માં NCERT પેટર્ન પ્રમાણે જ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. સમિતિ દ્વારા આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આખરી મંજૂરી માટે દરખાસ્ત સરકારને મોકલી આપવામાં આવશે.

મેડિકલ-ડેન્ટલમાં પ્રવેશ માટે નીટ ફરજિયાત કરી દેવામાં આવી છે. નીટમાં પૂછવામાં આવતાં તમામ પ્રશ્નો સેન્ટ્રલ બોર્ડ એટલે કે સીબીએસઈના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે હોય છે. જેના કારણે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ભારે મુશ્કેલી નડતી હોય છે. ચાલુ વર્ષે નીટમાં ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓએ ભારે નુકસાન થયું હતું. આ પરિસ્થિતિ આગામી વર્ષે પણ ઊભી ન થાય તે માટે ધો.૯ અને ૧૧થી જ સેન્ટ્રલ બોર્ડ પ્રમાણે અભ્યાસ દાખલ કરી દેવાનું નક્કી કરાયું છે. હાલમાં પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે એનસીઇઆરટીના પુસ્તકો ભણાવવાનું કેટલીક શાળાઓમાં શરૂ કરાયું હતું. પરંતુ હવે ધો.૯ અને ૧૧ની તમામ શાળાઓમાં એનસીઇઆરટી પ્રમાણે જ અભ્યાસ કરાવવામાં આવે તેવું નક્કી કરાયું છે.

નોંધનીય છે કે ગુજરાત બોર્ડની સિલેબસમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નોના વિકલ્પ આપવામાં આવે છે. જયારે સેન્ટ્રલ બોર્ડના સિલેબસમાં થિયરી પર વધારે જોર આપવામાં આવે છે. ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પ્રમાણે પરીક્ષા આપવા ટેવાયેલા છે. પરંતુ હવે નવા સિલેબસ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓએ નવેસરથી તૈયારી કરવી પડે તેમ છે. શૈક્ષણિક સમિતિમાં આજે આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપીને આખરી મંજૂરી માટે સરકારને મોકલી આપવામાં આવશે. આ સિવાય જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ધો.૯ અને ૧૧ના સિલેબસમાં સરકારી સ્કૂલોમાં ઇ-કન્ટેન્ટ દાખલ કરવાની મંજૂરી પણ આપી દેવામાં આવી છે. એટલે કે આ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકના બદલે ઇ-કન્ટેન્ટનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ સિવાય દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે વિષય પસંદગીમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. અંધજન મંડળોમાં વિકલાંગના નિયમોના આધારે શિક્ષકોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. સૌથી મહત્વની વાત એ કે હવે નીટ ફરજિયાત થતા ગુજરાત બોર્ડનો મોટાભાગનો સિલેબસ એનસીઇઆરટી પ્રમાણે કરી દેવાની કવયાત શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
POST METRIC SCHOLARSHIP/Circular.PDF
 
29/09/2017 RMSA અંતર્ગત તાલીમ બાબતclik here P D F 1 TO 11 PAGE

http://www.rmsagujarat.in/

ગુ.મા.અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શાળાનો ૧૧ અંકનો યુ-ડાયસ કોડ અને વિદ્યાર્થીનો ૧૮ અંકનો SDMIS નંબર વાળી શાળાઓના આવેદનપત્ર તથા નવી શાળાની નોધણી ફી સ્વીકારવા બાબતdownload-circular p d f
 PRESS NOTE FOR CHANGE IN TIME TABLE OF HSC (GENERAL) EXAM OCT. 2017..

HSC (General) Special Examination Oct. 2017 Registration with late fee

ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી વિષય તેમજ ધો-૧૨ કમ્પ્યુટર અધ્યયનના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાં સુધારો કરવા બાબતCLIK HERE PDF

HMAT Notification-2017

ધોરણ-૯થી૧૨ની પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર કરવા બાબત

National scheme of incentive to girl for secondary education

વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

https://www.digitalgujarat.gov.in/

નવ વર્ધિત પેન્‍શન યોજના (NPS) હેઠળના સરકારી કર્મચારીઓની વયનિવૃત્‍તિની તારીખ પહેલાના છેલ્‍લા ત્રણ માસની કપાત બંધ કરવા બાબત. CLIK HERE P D F
ધો-૧૧-૧૨ તથા કોલેજ કક્ષાના અનુસુચિત જન જાતિના વિદ્યાર્થી ૨૦૧૭-૧૮ શિષ્યવૃત્તિની દરખાસ્તો Dijital Gujarat પોર્ટલ પર ઓનલાઈન કરવા બાબતCLIK HERE P D F
ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી વિષય તેમજ ધો-૧૨ કમ્પ્યુટર અધ્યયનના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાં સુધારો કરવા બાબતCLIK HERE PDF
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭ નાં પગાર બીલના ડેટા રજુ કરવા બાબતCLIK HERE PDF
પરીક્ષાર્થીઓને ફી ભર્યાની પહોંચ આપવા તથા રીપીટર વીદ્યાર્થીઓના ફોર્મ ભરવા બાબતdownload-circular

 

 

 

 

 

 

 

    
https://scholarships.gov.in/

વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

7th Pay Fixetion & Pay Difference Calculator Excel File

Download: clik here

24/08/2017

 सातमा पगार पंच न पत्रको वडोदरा अही किलक करो पी डी एफ
7 PAY વડોદરા કેમ્પ નો પરિપત્ર

7 પે પત્રક પંચમહાલ અહી કિલક કરો P D F
 પંચમહાલX L SEET 7 PAY


7th Pay Fixetion & Pay Difference Calculator Excel File

Download: clik here

પંચમહાલતાલુકા કક્ષાનું ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન તા-૬/૦૯/૨૦૧૭

જીલ્લા કક્ષાનું ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
તા-o૪/૧૦/૧૭ થી તા- ૦પ/૧૦/૧૭
સ્થળ: મોડલ સ્કૂલ-કાંકરી, શહેરાવધુ માહિતી માટે અહી કિલક કરો P D F
શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક ૨૦૧૭ જાહેર - રાજ્યના ૪૧ શિક્ષકોની પસંદગી: એવોર્ડ તા.૫મી સપ્ટેમ્બરયાદી માટે અહી કિલક કરો P D F
ખબારી યાદી
બ્રેકીંગ ન્યુઝ....
ગ્રાન્ટેડ માદયમિક અને ઉચ્ચતર માદયમિક શાળાના કમઁચારીઓ માટે ૭' મા પગારપંચનો થયેલ પરીપત્રclik here pdf 16-08-2017Clean writing aajno paripatraclik here

શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક ૨૦૧૭ જાહેર - રાજ્યના ૪૧ શિક્ષકોની પસંદગી: એવોર્ડ તા.૫મી સપ્ટેમ્બર

શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક ૨૦૧૭ જાહેર - રાજ્યના ૪૧ શિક્ષકોની પસંદગી: એવોર્ડ તા.૫મી સપ્ટેમ્બરયાદી માટે અહી કિલક કરો P D F
સાતમા પગારપંચ બાબત18-08-2017
પરિપત્રનવસારી  P D F CLIK HERE

.....  
ગ્રાન્ટેડ માદયમિક અને ઉચ્ચતર માદયમિક શાળાના કમઁચારીઓ માટે ૭' મા પગારપંચનો થયેલ પરીપત્રclik here pdf 16-08-2017
 Clean writing aajno paripatraclik here
 ચિત્ર શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પે નો લાભ આપવા બાબતdownload-circular.pdf
એસ.એસ.સી.પરિશિષ્ટ ફોર્મ્સPDF CLIK HERE
ચિત્રકામ પરીક્ષા - ૨૦૧૭P D F CLIK HERE
 શિક્ષકોને વિનિયમિત કરવા બાબતCLIK HERE P D F
ધોરણ ૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓની Aadhar Enabled DISE- Child Tracking System માં ઓનલાઈન કામગીરી કરવા બાબત.CLIK HERE P D F
31-Jul-2017  તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ પહેલા નિવૃત થયેલા કર્મચારી / અધિકારીઓના કામચલાઉ પેન્‍શનમાં સાતમા પગારપંચ મુજબ સુધારો કરવા બાબત.PDF CLIK HERE
 આઇસીટી શિક્ષણ અંતર્ગત નેશનલ એવોર્ડ ફોર ટીચર્સdownload-circular P D F
ધો.૧૦ મુખ્ય વિષયો માટે બોર્ડ પરીક્ષાના પરિણામ સુધારણા માટેનો એક્શન પ્લાન અને માર્ગદર્શિકા.CLIK HERE P D F
 ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના મુખ્ય વિષયો માટે બોર્ડ પરીક્ષાના પરિણામ સુધારણા માટેનો એક્શન પ્લાન અને માર્ગદર્શિકા.CLIK HERE P D F
 ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના મુખ્ય વિષયો માટે બોર્ડ પરીક્ષાના પરિણામ સુધારણા માટેનો એક્શન પ્લાન અને માર્ગદર્શિકા.CLIK HERE P D F
રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સીધી ભરતીથી નિમણુંક થયેલ ચિત્ર શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પે નો લાભ આપવા બાબત download-circular
માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓને સાતમા પગારપંચની માગણીનો સ્વીકાર થતા જાન્યુઆરી-ર૦૧૬ થી જુલાઇ-ર૦૧૭ નો તફાવત ગણતરી કરીને તેને પાંચ ભાગમાં વિભાજીત કરવાનું થાય છે. તો સરળતાથી તફાવતની ગણતરી કરવા તેમજ દર વર્ષે ઇજાફાની ગણતરી કરવા માટે અહી એક કેલ્કયુલેટરની શીટ clik here XL CLIK
બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને વિનીયમિત કરવા અંગેdownload-circular
રહેમિયત પેન્‍શનની લધતત્‍મ રકમ નક્કી કરવા બાબત.clik here P D F
 2017-18 સ્કૂલ નું વાર્ષિકઆયોજન P D F CLIK HERE અટલ ઇનોવેશન મિશન અંતર્ગત \"અટલ ટીંકરીંગ લેબ\" ની સ્થાપના કરવા અંગે.download-circular
સરકારી લખાણના પ્રકારોમાંથી તાર અને બચત તાર ને રદ ગણવા અને ઇ-મેઇલ અને ફેકસ ને સરકારી લખાણોના પ્રકારોમાં ઉમેરવા.clik here P D F
Digital Gujarat Portal પર online કરેલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની શિષ્યવૃત્તિ-ગણવેશ સહાયની ONLINE દરખાસ્ત EDIT કરી સુધારો તાત્કાલિક કરવા બાબતUploadedFile.pdf
ખેલ મહાકુંભ 2017 બાબત

Khel Mahakumbh 2017 Registration.

👉🏼ઓનલાઇન Registration 30/06/2017 ના રોજ ચાલુ થશે.

👉🏼Registrationની છેલ્લી તારીખ 18/08/2017

⚫વિવિધ 31 રમતોમાં ભાગ લઈ શકાશે.વધુ માહિતી માટે અહી કિલક કરો P D F

 વિજ્ઞાન પ્રવાહ ની પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેલ વિદ્યાર્થીઓની ખાસ પરીક્ષા જુન - ૨૦૧૭નો કાર્યક્રમ 23/06/2017


new.C P F સી.પી.એફ.ફોર્મ અહી કિલક કરો બિન સરકારી અનુદાનિત શાળાઓનાં સળંગ એકમ તથા ધો ૧૧-૧૨ વર્ગ વધારા બાબતclik here P D F


new.C P F સી.પી.એફ.ફોર્મ અહી કિલક કરો 
માસવાર અભ્યાસક્રમ ૨૦૧૭=૧૮ P D F CLIK HERE
જુલાઈ પગાર ડેટા સુચનાclik here P D F

વાર્ષિક ઈજાફો છોડવા બાબત બનાસકાંઠા CLIK HERE
આર.એમ.એસ .એ. અંતર્ગત શીખવાની ધીમી શક્તિ ધરાવતા જરૂરિયાતવાળા(slow Learner) વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપચારત્મક શિક્ષણનું અમલીકરણ કરવા બાબતે.circularclik here P D F

Provisional Approved New Higher Secondary School Application List 17.06.2017

.
Provisional Approved New Secondary School Application List 17.06.2017

Not Approved New Secondary School Application List 17.06.2017

NCERT/CBSE ના પાયલોટ પ્રોજેક્ટવાળી શાળાઓ માટે પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ

આર.એમ.એસ .એ. અંતર્ગત શીખવાની ધીમી શક્તિ ધરાવતા જરૂરિયાતવાળા(slow Learner) વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપચારત્મક શિક્ષણનું અમલીકરણ કરવા બાબતે.circularclik here P D F

 નિવૃત થનાર કર્મચારીનો લાસ્ટ પે સર્ટી નિયત નમૂનામાં રજુ કરવા બાબત clik here P D F
૨૦૧૭-૧૮ ની ધોરણ-૯ અને ૧૦ ની જુન-૨૦૧૭ અન્વયે શિષ્યવૃત્તિ સહાય મંજુર કરવા ડીઝીટલ પોર્ટલમાં દરખાસ્ત તૈયાર કરવા બાબતCLIK HERE P D F
 

💥💥💥Tribal Development Department (CTD), Gujarat has published Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.
Posts: Assistant Teacher Class - III Science Stream (Higher Secondary)

🏾
http://ctdrecruitment.com/ApplyOnline.aspx


Teacher Eligibility Test-II (TET-II)-2017 Notification
શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ - ૨૦૧૭ આયોજન બાબતCLIK HERE P D F
 ધોરણ- ૯ થી ૧૨ નું માસવાર આયોજન વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ CLIK HERE P D F
 HSC જુલાઈ-૨૦૧૭'પૂરક પરીક્ષા બાબત
પૂરક(જુલાઇ)-૨૦૧૭ ની પરીક્ષાનો

કાર્યક્રમhttp://www.shaalasiddhi.nuepa.org CLIK HERE
શાળા સિધ્ધી વિગતો online ભરવા માટે "મહિસાગર Deo દ્વારા સમજુતિ..CLIK HERE PDF


શાળા સિધ્ધી વિગતો online ભરવા માટે "મહિસાગર Deo દ્વારા સમજુતિ..CLIK HERE PDF
વ્યવસાય લક્ષીઅભ્યાસક્રમ કરતા હોય તેવા શિક્ષકોના બાળકોને ૨૦૧૪-૧૫ નાં શૈક્ષણિક વર્ષની આર્થિક સહાય બાબતP D F CLIK HERE

 સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસ દીઠ માનદવેતનથી પ્રવાસીશિક્ષકોની સેવા લેવા બાબતેCLIK HERE P D F
7 pay
રાજયની આદિવાસી શિક્ષણ સોસાયટીની શાળાઓમાં ૪૭પ જગ્યાઓ ઉપર ભરતીhttps://eklavya-education.gujarat.gov.in/

વડોદરા, છોટાઉદેપુર, આણંદ, ખેડા, મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ જિલ્લામાં આવેલ સરકારી તથા ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ચાલતા વિવિધ પ્રકારના એન.સી.વી.ટી./જી.સી.વી.ટી. અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ પાત્રતા ધરાવતા પ્રવેશવાંચ્છુ ઉમેદવારોએ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ઓનલાઇન પ્રવેશફોર્મ ભરવાનું રહેશે. પ્રવેશફોર્મ ભરવા માટે ઉમેદવારોએ તેમના રહેઠાણની નજીકની ઉપર્યુક્ત કોઇપણ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે (સવારે ૧૧.૦૦ થી ૫.૦૦ કલાક સુધીમાં) રૂપિયા ૨૦/- (ફોર્મ દીઠ) ભરી, પોતાના ગામના ઇ-ગ્રામ સેન્ટર, નજીકની મામલતદાર કચેરી, જિલ્લા કક્ષાના જનસેવા કેન્દ્ર, પોસ્ટઓફિસ તથા પોતાના ગામમાં કે શહેરમાં ઉપલબ્ધ સાયબર કાફે કે ઇન્ટરનેટ સુવિધા મળી રહે તેવા સ્થળોએથી પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૭ સુધી ઓનલાઇન પ્રવેશફોર્મ ભરી શકાશે અને આવા ઓનલાઇન ભરેલ બારકોડેડ પ્રવેશફોર્મ (શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો સાથે તથા અન્ય લાગુ પડતા પ્રમાણપત્રો સાથે) કોઇપણ આઇ.ટી.આઇ.માં નિયત રૂા. ૫૦/- (ફોર્મ દીઠ) રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરીને તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ ૧૭.૦૦ કલાક સુધીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે.
આઇ.ટી.આઇ.માં ભરવાપાત્ર બેઠકો, એફીલીએશન અંગેની વિગતો તથા પ્રવેશ અંગેની અન્ય વિગતો જાણવા માટે વેબસાઇટhttps://itiadmission.gujarat.gov.in/
માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચમાં લેવામાં આવેલી ધોરણ-10ની પરીક્ષાનું પરિણામજાહેરhttp://gseb.org Clik here

रिजल्ट बुकलेट 2017
h

 HSC Science - Sem 4 2017 ગુણચકાસણી/અવલોકન/OMR Copy માટે નું ફોર્મ http://avalokan.gseb.org clik here

  પાલક માતા-પિતા યોજનાના ધારા-ધોરણો માં સુધારા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ /૧૦૨૦૧૬/૭૦૩૪૨૧/ન.બા./છ Download File

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ , તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ અન. તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭થી સરકારી કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંધવારી ભથ્‍થાના દરમાં સુધારણા બાબત PDF CLIK HERE


Provisional answer key for GUJCET- 2017

HTAT-2017 Result
Gujarat Self Financed Schools (Regulation of fees) Act 2017 Click Here P D F

 
Press Note for GUJCET Registration - 2017 with late FEE

Time Table for GUJCET Examination 2017

Counselling process of JEE(Main) & JEE (Advanced)2017

ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિજ્ઞાનપ્રવાહની તમામ શાળાઓમાં પ્રયોગશાળાની માહિતી બાબતે
Press note for Non-Granted School - NEW CLASS APPLICATION


જિલ્લામાં આવેલ RMSA, સરકારી અને ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓમાં \"શાળા સિદ્ધી\"નું અમલીકરણ કરવા બાબતે....CLIK HERE P D F
 શાળા સિદ્ધી \"Frame Work\" CLIK HERE P D F
  તાસદિઠ માનદવેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અગે પ્રવાસી શિક્ષક ની સેવાઓ બાબતCLIK HERE P D F
ધોરણ-૯ માં ગણિત,વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તથા અગ્રેજી વિષયોમાં NCERT ના પાઠ્યપુસ્તક અમલ કરવા બાબતCLIK HERE P D F

આદિજાતી વિધાર્થીઓ માટેની પ્રિ-મેટ્રિક અને પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કીમની શિષ્ય્વુંતી બાબતની માહિતી મોકલવા બાબતclik here p d f

બોર્ડની જાહેર પરીક્ષામાં દિવ્યાંગ વિધાથીઓને લહિયા બાબતે અગત્યની સૂચના
Press note for GUJCET examination 2017

New Textbook 2017

 રાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી સેવામાં અનામતની ટકાવારી નવેસરથી નક્કી કરવા બાબતCLIK HERE P D F
Education Department Class-2 Ma pass thayel umedwaro na department allotment Order.CLIK HERE P D F

 ડુપ્લીકેટ સેવાપોથીને અસલ સેવાપોથી તરીકે માન્યતા આપવા અંગેP D F CLIK HERE