LAST UPDATE : 24 - MAY - 2019 (शुक्रवार )

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો, ૨૦૦૯ અન્વયે અનુસૂચિ-ગ અદ્યતન બનાવવા માંગેલ માહિતી મોકલવા બાબત clik here P D F

 તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબતCLIK HERE P D F
ચાલુ નોકરી એ અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને ૪ ના કર્મચારીઓને ઉચ્ચક વેતન આપવવા બ્બબ્ત. જી.આર. -------૧ 
 પેજ-૨       
પેજ-૩
લાયબ્રેરી પુસ્તક સહાય NAVSARI D E O PD F CLIK HERE