****LAST UPDATE : 23 - मार्च - 2017 (ગુરુવાર) ***

ઘોરણ ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહનાં પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબતે
������ સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૭

15-03-2017New Press note For Prayogik Examination

 વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ વર્ગ ઘટાડા સુનાવણી કાર્યક્રમવર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં વર્ગ ઘટાડા ના કારણે વધમાં થતા શિક્ષકો /શિક્ષણ સહાયકોની સુનાવણી કાર્યક્રમclik here P D F

 ભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત.CLIK HERE P D F 
  તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબતCLIK HERE P D F
 BAOU B.Ed And Sp.B.Ed. Exam 2015 Time Table And Centers List out now...CLIK HERE P D F

http://www.baou.edu.in/assets/downloads/center_list_dec__bed_2015.pdf