****** LAST UPDATE : 23 - जून - 2018 { शनिवार } *****


SCE 1 TO 8

(Shruti Font)

ધો.૬,૭,૮ નું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક સરળતાથી બનાવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો. clik here


ધોરણ.૩,૪ અને પ માં પ્રજ્ઞા છે તો આવા મિત્રોને સરળતાથી પરિણામ બનાવવા માટે અહીં ધોરણ ૩,૪ અને પ (પ્રજ્ઞા) શ્રૃતિ ફોન્ટ માં


SCE STD 3 (PRAGNA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE.

SCE STD 4 (PRAGNA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE

SCE STD 5 (PRANGA) TO DOWNLOAD   CLICK HERE