धोरण - नव

  પીરીયોડીક ટેસ્ટ સામાજિક વિજ્ઞાન P D F

પીરીયોડીક ટેસ્ટ ધોરણ ૯ બધા વિષયો PD F


ધોરણ -૯ (૨૦૧૮-૧૯ ) ના નવા અભ્યાસક્રમ ની પ્રથમ.બીજી.અને વાર્ષિક પરીક્ષા ના ટોટલ વિષયો ની બ્લુ પ્રિન્ટ clik here 368 page


ધોરણ- ૯ અને ૧૧ નો રિજલ્ટ પોગ્રામ બી.એચ.પટેલ X.L CLIK HERE

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા તાજેતરમાં  નવા વર્ગ બઢતીના નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.  જે મુજબના ફેરફાર સાથેની નવી રીઝલ્ટ શીટ રજુ કરવા જઇ રહયા છીએ. જેમાં આપ સરળતાથી ધો.૯નું રીઝલ્ટ બનાવી શકશો. રીઝલ્ટ કેવી રીતે બનાવવું જેની હેલ્પ મેનુમાં ટીપ્સ આપેલી છે જે ખાસ વાંચી લેશો.લગભગ તમામ નિયમોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. છતાં કોઇ રહી ગયેલ હોય તો મને મારા ઇમેલઇ આઇડી પર લખીને ખાસ જણાવશો જેથી પાછળથી શક્ય હોયતો ફેરફાર કરી શકાય.
સુધારો :- સિધ્ધિગુણ જે ૧૦૦૦ ગુણ પર કાઢેલ ટકા પર આવતા હતાં તે સુધારીને ૭૦૦ ગુણ ના ટકા પર કરેલ છે.XL CLIK HERE


XL SEET STD -9


વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ_પ્ર_ clik here 

 std-9 2018-19 XL SEET સંગ્રહિત પત્રક સેજ્યુસફર 
 ધોરણ-૯CLIK HERE XL SEET
30-11-2018 ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧(વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના દ્વિતીય પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબતP D F CLIK HERE
ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧(વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત CLIK HERE P D F

તારીખ-૦૨-૦૨-૨૦૧૯ ધોરણ -૯ અને ધોરણ -૧૧ ની વાર્ષિક પરીક્ષા ની બ્લુ પ્રિન્ટ


 NCERT Updated  Result  Std  9 -  11CLIK HERE XL DATE.01-11-2018

NCERT BASED RESULT STD 9 Version 10.18 (Update 27-09-2018)

ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧(વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના પ્રથમ  પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબતઅહી કિલક કરો .P D F
 

પીરિયોડીકલ ટેસ્ટ- ૨૫ માર્ક્સ std-9 ENG.GUJ.HINDI.SK.S.S.. P D F
 ફાઈલ ટેસ્ટ ફાઈલ -૧    
સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ ૨૫ માર્ક
NCERT Latest  Result  Std  9 & 11X.L. CLIK HERE

 DATE: 27/08/2018 વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ.પ્ર.
 વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ.પ્ર

ધોરણ - ૯ સામાજિક વિજ્ઞાન ની બૂક P D F 

ધોરણ - ૯ અને ધોરણ -૧૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ ) ૨૦૧૮-૧૯ નવા અભ્યાસક્રમ ની વિષયદીઠ પ્રશ્નપત્ર અને બ્લુપ્રીન્ટ CLIK HERE PDF

ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત

 ધોરણ -૯ નવો અભ્યાસક્રમ૨૦૧૮ નો માસવાર ગણિત -વિજ્ઞાન નું આયોજન P D F

ncrt sci. tec.

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો-૯ નવા અભ્યાસક્રમ બ્લુ પ્રિન્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
 સંસ્કૃત ધોરણ -૯ ૨૦૧૮-૧૯ બ્લુ પ્રિન્ટ

SCE આ નવા વર્ઝનમાં ધો.૯ માં જો વિદ્યાર્થી ૪૦ ટકા થી વધારે અપંગ હોય તો તેને ર૦ માર્કસ સાથે પાસ કરવાનો થાય છે તે અને રીઝલ્ટ રીપોર્ટ નામની નવી શીટ ઉમેરવામાં આવી છે,એન્યુઅલ રીઝલ્ટમાં ટકાવારી પણ દર્શાવવામાં આવશે તેમજ ધો.૧૦માં ઇન્ડિકેટરમાં ડ્ોપડાઉન ની જગ્યાએ ઇન્ડિકેટર ક્રમ લખવાથી ઇન્ડિકેટર આવી જશે જેવા ફેરફાર કરેલ છે. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.
 CLIK HERE XL
 धोरण - नव नवा अभ्यासक्रम नी ब्लू प्रिंट PDF CLIK HERE

TO DOWNLOAD SCE STD-9 CLICK HERE

ધોરણ - ૯ અંતર્ગત માહિતી અને પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક 

 પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક શોધવા માટેની એક્સેલ સીટ 

 પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક શોધવા માટેની એક્સેલ સીટ  

ધોરણ - ૯ સર્વગ્રાહી શિક્ષણ અંતર્ગત સરળ પત્રકો ( સતનામ પટેલ )

ધોરણ - ૯ અંતર્ગત માહિતી અને પર્સેન્ટાઇલ રેન્ક

 પર્સેન્ટાઈલ રેન્ક શોધવા માટેની એક્સેલ સીટ  

ધોરણ - ૯ સર્વગ્રાહી શિક્ષણ અંતર્ગત સરળ પત્રકો ( સતનામ પટેલ )

O DOWNLOAD SCE STD-10 CLICK HERE

·         01 KAHE TAMETU.mp3 

·         02 RATA FUL.mp3 

·         03 HUN TO PUCHHU.mp3 

·         04 DUNIYA NI AJAYABI.mp3 

·         05 CHAL BACHUDA.mp3 

·         06 SAAD KARE CHHE.mp3 

·         07 ROJ SAVARE DHINGAMASTI.mp3 

·         08 GINATI.mp3 

·         09 DHAMMAK DHAMMAK.mp3 

·         10 JHULA.mp3

STD- 3 

·         01 NAMIYE TUJ NE.mp3 

·         02 MANE AABHALE CHAMAKATO.mp3 

·         03 AA VAT KADI NABHULAY.mp3 

·         04 MELO - CHALO JOVAJAIYE.mp3 

·         05 HUN CHHU KHAKHIBAVO.mp3 

·         06 FAGANIYO.mp3 

·         07 DHAMACHAKADI.mp3 

·         08 ANTAR MANTARJANTAR.mp3 

·         09 VA VA VANTOLIYA.mp3  

STD- 2

·         01 ALLAD EVO ALELTAPU.MP3 

·         02 MUMMY MANE RE.MP3 

·         03 MARA DADA.MP3 

·         04 SAVAJ NI SARDARI.MP3 

·         05 SHAKVALI AAVI.MP3 

·         06 NANA NANA BALAKO NIFOJ.MP3 

·         07 SASALABHAI TOBIKAN.MP3 

·         08 FALIYA VACHCHETHALIYO.MP3 

·         09 UGI NE PURVMA.MP3 

·         10 EK EK BIJ.MP3

·         11 JAMBUDO KONE VAVYO.MP3 

·         12 DIVASALI NA KHOKHA.MP3 

·         13 PARUL CHALI CHANDOCHALYO.MP3 

·         14 CHANDAMAMACHANDAMAMA.MP3 

·         15 NICHE UTARYACHANDAMAMA.MP3 

·         16 JANUARY MA PATANG.MP3 

·         17 KARTAK NA SHINGODA.MP3 

·         18 KARTAK MA DEVDIWALI.MP3 

·         19 AAPO AAPO.MP3 

·         20 JAVU CHHE MARE JAVUCHHE.MP3 

·         21 AJAB GAJAB.MP3 

·         22 DARIYA KANTHE.MP3 

·         23 EK MAJANO MALO.MP3 

  •  


આ સાઈટ પર તમને કમ્પ્યૂટર અને ઇન્ટરનેટ વિશે સામાન્ય માહિતી આપવા નો પ્રયત્ન કરેલ છે.તમે સરળતા થી સમજી શકો એટલા માટે અહીં આ સાઈટ પર ગુજરાતી વીડિઓ મુકવામાં આવેલ છે. આ પેજ પર તમને કમ્પ્યૂટર,ઇન્ટરનેટ અને એમ.એસ.ઓફિસ ના બેઝીક વીડિઓ જોવા મળશે.

નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 
http://theesky.com/default.php

2.http://cybersafar.com/ 
કમ્પ્યૂટર ના ફીલ્ડ માટે નવા હોવ આ સાઈટની મુલાકાત અવશ્ય લો. અને માહિતી મેળવી શકો છો.ત્યાં તમને  બ્રાઉઝર શું છે?  સર્ચેન્જિન શું છે? ઇ-મેઈલ આઈડી કેવી રીતે બનાવવું , ફેસબુક આઈડી કેવી રીતે બનાવવું, ઓન લાઈન સ્ટોક માર્કેટ કેવી રીતે ચેક કરવું અને બીજું ઘણું તમને જાણવા મળશે. સાથે સાથે 'M.S.Office' ના અલગ અલગ સોફ્ટવેર અને તેની ખાસીયતો વિશે માહિતી મળશે. 
 નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો
http://theesky.com/default.php 
ધોરણ 9 2018 XL SEET 
ધોરણ -૯ વાર્ષિક આયોજન  
  ધોરણ-૯ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી રંગીન બુક્સ P D F